Skrotbilar på bilkyrkogårdar

Skrotbilar på bilkyrkogårdar

Skrotbilar på bilkyrkogårdar. Det finns legala skrotbilar att beskåda på olika platser. De så kallade bilkyrkogårdarna är bevis på att skrotbilar inte alltid är behäftade med miljöproblem. Även om de är undantagen som bekräftar regeln. Alla skrotbilar skall lämnas in till en bilskrot i Göteborg. Tyvärr dumpas många av dessa i naturen eller på något annat enskilt område. Den stora skillnaden mellan skrotbilarna är att risken för miljöföroreningar är betydligt mindre för de sanerade. De rester som finns kvar på kyrkogårdarna har för länge sedan befriats från farliga ämnen. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil. 

LÄS MER: Självplock på bilskrot kräver stora ytor

Var de inte sanerade vid uppställningen har dessa ämnen slukats upp av marken idag. Tidens tand har brutalt tuggat sönder behållare och rör. Bara silhuetter är kvar av bilarnas forntida skepnader. Så man kan befara att stålfragmenten blir de nya miljöproblemen. Men besökare dras i stor utsträckning till skrotbilar på bilkyrkogårdar. I de flesta fall är det ortens enda turistattraktion så för den ekonomiansvarige är det en helig plats. Miljönämnden har nog en annan uppfattning men tystas effektivt ned med ekonomiska argument. Besökarna blir nöjda med promenaden bland bilruinerna. Det som är kvar av skrotbilarna väcker gamla minnen till liv. De äldre besökarna hos Båtnäs eller Kyrkö Mosse ångrar knappast sina resor dit. En rundvandring bland lagliga skrotbilar på bilkyrkogårdar ger en verklig nostalgitripp.

Skrotbilar på bilkyrkogårdar. Det finns legala skrotbilar att beskåda på olika platser. De så kallade bilkyrkogårdarna är bevis på att skrotbilar
Skrotbilar på bilkyrkogårdar. Det finns legala skrotbilar att beskåda på olika platser. De så kallade bilkyrkogårdarna är bevis på att det viktigt att skrota bilen innan den blir ett miljöproblem. En auktoriserad bilskrot kan återvinna reservdelar innan bilen återvinns.
LÄS MER: Bilskrotar som säljer beg. bildelar i Göteborg

Ingen myndighet kan rubba de idag lagliga skrotbilarnas existens. Många har försökt att bilda olika uppställningsplatser. Bilskrotar har samlat och bevarat unika bilmärken för att skapa en egen park för visning. Amerikanare från och med 40-talet har i första hand bevarats. Detta för att i framtiden locka den stora skaran, som åkte runt i sådana raggarbilar. Men miljökontorens representanter har snabbt varit framme och förpassat alla skrotbilar till fragmentering. Argumenten för turistattraktioner är inte längre gångbara. Så etablering av lagliga skrotbilar på bilkyrkogårdar är blott ett minne.

LÄS MER: Klenoder hos bilskrot i Göteborg

Plötsligt upptäcktes dolda bilkyrkogårdar. På Gotland fann man av en slump 200 bilar nedgrävda i en myr. Och i Norrland var gamla vattenfyllda gruvschakt tydligen populära skrotplatser. Var det möjligtvis de hårda kraven som orsakade ännu större miljöproblem med skrotbilars försvinnande.  Och så har vi naturligtvis den allmänna dumpningen på allsköns platser . Detta till förtret för alla utom dumparen själv. Hade kanske lagliga skrotbilar på bilkyrkogårdar hjälpt till att förbättra dagens situation?

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen