Marstrand västkustens pärla

Marstrand västkustens pärla

Marstrand västkustens pärla. Fram till freden i Roskilde år 1658 var Marstrandsön norskt och ofta utsatt för många anfall. Norge som även besatte Bohuslän och delar av Hisingen hade sin sydligaste punkt vid fästning på Ragnhildsholmen och senare vid Bohus fästning. Danmark som höll Halland fram till freden 1658 bidrog till den smala korridoren som återstod för Sveriges passage till Västerhavet. Dessa tre länder bedrev upprepade krig med varandra i många århundraden. Och oftast var Norge och Danmark i union med varandra. Göta älvs tillfart ströps ofta både uppströms vid Göta älvs förgrening vid Kungahälla och vid utloppet till Kattegatt. De strategiska områdena var målet för många svenska attacker och belägringar.

LÄS MER: Kungälv bildades under 900- talet och var Norges viktigast stad

Marstrandsön nämns redan på 1100-talet då ett kloster uppfördes på ön. Staden grundades dock först år 1226 av norske kungen Håkonsson. I en ceremoni i staden 1449 utsågs den danske kungen Kristin 1 till härskare. Senare intog han, för en kort tid, samma befattning i Sverige. Otaliga attacker och belägringar utfördes. Svenska flottan fick understöd av den tyska Hanseatiska flottan som brände Marstrand och Kungahälla år 1368. Norge kunde trots detta bibehålla herraväldet över båda städerna. Men genom freden i Roskilde erövrade Sverige stora delar av unionen Norge-Danmark.

Norge fick lämna alla områden upp till Svinesund. Danmark tvingades bort från bland annat Halland. Och direkt efter freden påbörjades uppbyggnad av en provisorisk fästning. Efter uppförandet av Valens skans stod fästningen, som fick namnet Carlstens fästning, klar år 1671. Fästningen utsågs till statsfängelse. Dit fördes landets grövsta förbrytare. Den mest kände av dessa blev ”Lasse-Maja”. I början av 1800-talet började Lars Olsson sin stöldturne genom Sverige. Genom att förklä sig till kvinna gäckade han alltid polisen, som var på ständig jakt efter honom. Han greps dock och dömdes till livstids fängelse på Carlstens fästning. I fängelset blev han snart privilegierad. Och som rikskändis såg han till att turistresor utgick från Göteborg med syfte att titta på fångarna i fästet. Efter 26 år frigavs han dock.

LÄS MER: Mölndals utveckling har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors

Marstrand är med sitt läge västkustens pärla. Ingen annan ort kan dra så många turister eller endagsbesökare. Baden och kajerna med otaliga fritidsbåtar har, liksom intresset att se ”Lasse-Majas” cell, givit staden dess enorma dragningskraft. Massor av regattor och kappseglingar anordnas årligen. Sedan 1994 samlas tusentals åskådare på klipporna för att följa världscupen i matchracing. Och genom Match Cup Sweden, som omnämnes som ett av världens främsta seglingsevenemang, är Marstrand utan tvivel landets förnämsta seglarstad.

LÄS MER: Uddevalla en stad med historiska rötter

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion, är riksbekant. Området som låg öster om befästningen fick sitt begynnelsenamn Lisas Berg på mitten av 1700-talet. Parken och de första byggnaderna anlades. Landeriet, som ursprungligen användes som sommarstuga, finns fortfarande kvar. Mangårdsbyggnaderna som uppfördes är idag kontorsbyggnad och värdshus. En industrianläggning, Lisebergs Sockerraffinaderi, anlades. Senaps- och ättikstillverkning bedrevs på Lisebergs Landeri under mitten av 1800-talet. En vildvuxen trädgård förvandlades till en arena som blev känd under namnet ”Balders Hage”. Och här bildades idrottssällskapet ÖIS år 1887.

LÄS MER: Tillverkning av Volvobilar på den gamla goda tiden

Olika ägare fanns till början av 1908 då Göteborgs stad övertog landeriet. En parkanläggning anlades och 1923 stod Lisebergsbanan färdig. Den blev parken största attraktionen fram till nedläggningen 1987. Redan några veckor efter invigningen hände dock en svår olycka. Efter kollision med två vagnar fick många föras till sjukhus.

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Lisebergs geografiska läge i Göteborg är perfekt. Ut med E6 ser man hela nöjesfältet. Liseberg gränsar till Mölndal på den södra sidan och centrala Göteborg på den norra sidan.
Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Lisebergs geografiska läge i Göteborg är perfekt. Ut med E6 ser man hela nöjesfältet. Liseberg gränsar till Mölndal på den södra sidan och centrala Göteborg på den norra sidan.

Invigningen sammanföll med Göteborgs 300-årsminne. Även om firandet faktiskt var två år efter Göteborgs verkliga invigning har detta gått ur minnet. Och här har tusentals turister blandats med göteborgare i många decennier. Parken satte Göteborg på kartan långt före det glada 50-talet. Hur många par som träffats här för första gången är nog oräkneliga. Här dansades, sjöngs och åktes olika attraktioner. Många minns nog Valborgsmässo-aftonen då Liseberg slog upp sina portar. Då var det vår. Den nya sommar-stassen och sviden kläddes på, oberoende av väder och vind. Jazzen, Rota och Polketten skulle invaderas.Liseberg Göteborgs stora turistattraktion.

LÄS MER: Göta älvs historia och Göteborgarnas dricksvatten

Stora berömdheter har uppträtt. Albert Einstein med sin relativitetsteori har föreläst. Jussi Björling gav sin första konsert här. Och mycket har utvecklats. Idag finns 39 attraktioner, spel, scener, restauranger och serveringar. Dansbanan är kanske inte lika populär som under de glada tio-talen. Men den finns ändå som ett minne för de nostalgiska paren som möttes där. 

Liseberg, Göteborgs stora turistattraktion. Här har man skapad en liten bilkyrkogård mitt i Liseberg.
Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Här har man skapad en liten bilkyrkogård  med en skrotbil mitt i Liseberg.

Anläggningar, som Lisebergs- teatern, badet, hallen,hotellet,campingen mm, har vuxit fram. Och stora planer finns för framtiden. År 2021 firar Göteborg 400-årsjubileum. Lisebergs jubileumsprojekt skall invigas i samband med firandet. En vattenpark med ett upplevelsehotell skall uppföras. Hotellet skall integreras i parken. ”Det skall tematiseras för att bli ett upplevelseboende som saknar motstycke i Sverige” Ostindiska Kompaniet skall bli den gemensamma nämnaren för de två anläggningarna. Företaget som skapades 1731 ägde bland andra skeppet Götheborg. År 1745 förliste det utanför Älvsborgs fästning.

LÄS MER: Bohus fästning började byggas i början av 1300-talet.

Kapaciteten för besökare blir enorm. 2 800 gäster skall samtidigt kunna besöka vattenparken.400 sittplatser finns i restaurangen. Upplevelsehotellet skall ha 453 rum och ge plats för 950 personer i de olika restaurangerna. Dessutom skall det finnas 1350 kvadratmeter yta för mötes och eventanläggningar.

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion, blir med andra ord gigantisk.

LÄS MER:  Trevligt att leva i Göteborg

hålla bilkostnaderna nere

Hålla bilkostnader nere

En uppmaning till att hålla bilkostnaderna nere borde vara onödig. Ingen vill naturligtvis betala något i onödan. Och ingen gör det medvetet heller. Men man följer inrutade vanor för det har alltid fungerat bra. Bilen är ju ett bekvämt transportmedel, som är en faktor i den daglig personliga förflyttningen. I de flesta fallen är bilen det snabbaste alternativet och det måttligaste. Korta bilturer speciellt på vintern med kallstarter sliter extra hårt. Även om kroppen vid dessa tillfälle mår bra, så gör den det inte på lång sikt. Rådet om promenad är bara en inledning med tips om mänsklig välbefinnande genom daglig motion.

LÄS MER: Hur skaffar man begagnade bildelar i Göteborg

Vad gäller att hålla bilkostnaderna nere har den årliga körsträckan en klar betydelse. Att uppmana folk att undvika köer och därmed tomgångskörning är kanske förolämpande. Men det är kanske slentrianen som bör brytas. Idag bjuder de flesta städer eller orter på gratis pendelparkeringar. En kombination med bilen och något annat skulle korta körsträckan och därmed bränslekostnad. En hurtbulle skulle rekommendera en cykel i bagaget. Men det finns andra att välja från den platsen där parkeringen finns. Det här med bränslekostnad kontra körsträcka är inge nyhet. Inte heller att kallstarter påverkar bränsleförbrukningen. Nej, det ovanstående är bara en uppmuntran till att bryta en slentrianmässig förflyttning.

LÄS MER: Självplock på bilskrotarna finns inte i storstäder

Det finns andra mer konkreta åtgärder man kan göra för att hålla bilkostnaderna nere. Olika servicetillfällen och andra åtgärder är beskrivna i bilens servicebok. Att inte följa dessa kan vara förödande. En missad byte av kamrem leder till motorhaveri. Den som klarar en sådan skada under 25 000 kr kan känna sig nöjd. Ställ kostnaden i relation mot byte som troligen understiger 5 000 kr. Men ett motorhaveri betyder nog att bilen förvandlas till en skrotbil som bör lämnas in till en bilskrot i Göteborg.

En uppmaning till att hålla bilkostnaderna nere borde vara onödig. Ingen vill naturligtvis betala något i onödan. Och ingen gör det medvetet heller.
En uppmaning till att hålla bilkostnaderna nere borde vara onödig. Ingen vill naturligtvis betala något i onödan. Och ingen gör det medvetet heller.

I de kontinuerliga servicearbetena ingår oljebyte samt byte av olje- och luftfilter. Om inte bilens garantitid fordrar service av märkesverkstad kan arbetet enkelt utföras av ägaren. Idag finns lättillgängliga instruktioner till praktiskt taget allt som kan tänkas. Även om bilen inte körs den maximala årliga körsträckan som uppges i serviceboken bör ägaren göra detta varje år. Allt för att kunna utnyttja motorns livslängd till maximum. En årlig besparing av cirka upp till 6 000 kr skall ställas mot nackdelen att inte ha en märkesverkstads stämpel i serviceboken.

LÄS MER: Fordonsskatt slår hårt mot dieselbilar

Att låta en kontrollant vid bilbesiktningen skriva upp ett glödlampsbyte, med krav på ombesiktning. är detsamma som att kasta pengarna i sjön. Att hålla bilkostnaderna nere kan löna sig rejält om man är lite händig. Och det är absolut det mest frekventa fel som noteras. Det kan vara svårt att byta lampor helt generellt. I många fall är det inte ett självjobb utan tillgång av någon sort av manual. Ofta är bilens instruktionsbok  inte tillräckligt detaljerad. Men även här finns instruktioner tillgängliga att söka till exempel i Google. Andra högfrekventa fel kan fixas av ägaren. Bromsarna är sådana. Det enklaste är att kopiera bilbesiktningens checklista och själv följa punkt för punkt. Många gånger upptäcks brister genom enkel okulärbesiktning.

LÄS MER: Problem med dumpade skrotbilar i naturen och parkeringar

Det finns sätt att hålla bilkostnaderna nere. Det fysiska förflyttningssättet är inte helt förkastligt ur hälsosynpunkt.

LÄS MER: Negativ miljöpåverkan om man inte skrota bilen i tid

Skrotbilar på bilkyrkogårdar

Skrotbilar på bilkyrkogårdar

Skrotbilar på bilkyrkogårdar. Det finns legala skrotbilar att beskåda på olika platser. De så kallade bilkyrkogårdarna är bevis på att skrotbilar inte alltid är behäftade med miljöproblem. Även om de är undantagen som bekräftar regeln. Alla skrotbilar skall lämnas in till en bilskrot i Göteborg. Tyvärr dumpas många av dessa i naturen eller på något annat enskilt område. Den stora skillnaden mellan skrotbilarna är att risken för miljöföroreningar är betydligt mindre för de sanerade. De rester som finns kvar på kyrkogårdarna har för länge sedan befriats från farliga ämnen.

LÄS MER: Självplock på bilskrot kräver stora ytor

Var de inte sanerade vid uppställningen har dessa ämnen slukats upp av marken idag. Tidens tand har brutalt tuggat sönder behållare och rör. Bara silhuetter är kvar av bilarnas forntida skepnader. Så man kan befara att stålfragmenten blir de nya miljöproblemen. Men besökare dras i stor utsträckning till skrotbilar på bilkyrkogårdar. I de flesta fall är det ortens enda turistattraktion så för den ekonomiansvarige är det en helig plats. Miljönämnden har nog en annan uppfattning men tystas effektivt ned med ekonomiska argument. Besökarna blir nöjda med promenaden bland bilruinerna. Det som är kvar av skrotbilarna väcker gamla minnen till liv. De äldre besökarna hos Båtnäs eller Kyrkö Mosse ångrar knappast sina resor dit. En rundvandring bland lagliga skrotbilar på bilkyrkogårdar ger en verklig nostalgitripp.

Skrotbilar på bilkyrkogårdar. Det finns legala skrotbilar att beskåda på olika platser. De så kallade bilkyrkogårdarna är bevis på att skrotbilar
Skrotbilar på bilkyrkogårdar. Det finns legala skrotbilar att beskåda på olika platser. De så kallade bilkyrkogårdarna är bevis på att det viktigt att skrota bilen innan den blir ett miljöproblem. En auktoriserad bilskrot kan återvinna reservdelar innan bilen återvinns.
LÄS MER: Bilskrotar som säljer beg. bildelar i Göteborg

Ingen myndighet kan rubba de idag lagliga skrotbilarnas existens. Många har försökt att bilda olika uppställningsplatser. Bilskrotar har samlat och bevarat unika bilmärken för att skapa en egen park för visning. Amerikanare från och med 40-talet har i första hand bevarats. Detta för att i framtiden locka den stora skaran, som åkte runt i sådana raggarbilar. Men miljökontorens representanter har snabbt varit framme och förpassat alla skrotbilar till fragmentering. Argumenten för turistattraktioner är inte längre gångbara. Så etablering av lagliga skrotbilar på bilkyrkogårdar är blott ett minne.

LÄS MER: Klenoder hos bilskrot i Göteborg

Plötsligt upptäcktes dolda bilkyrkogårdar. På Gotland fann man av en slump 200 bilar nedgrävda i en myr. Och i Norrland var gamla vattenfyllda gruvschakt tydligen populära skrotplatser. Var det möjligtvis de hårda kraven som orsakade ännu större miljöproblem med skrotbilars försvinnande.  Och så har vi naturligtvis den allmänna dumpningen på allsköns platser . Detta till förtret för alla utom dumparen själv. Hade kanske lagliga skrotbilar på bilkyrkogårdar hjälpt till att förbättra dagens situation?

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn sjöd av liv under 50-talet. Båda sidorna av älven var upptagna av varv eller kajplatser. På Hisingen fanns Frihamnen, Götaverken, Lindholmens samt Henriksbergs varv. Stadssidans kajer sträckte sig från Klippan till Holmen. Med sina 11 km kajlängder och över 150 jättekranar utgjorde de tillsammans med varven stadens hjärta.

Atmosfären och rytmen runt hamnaktiviteterna med de väldiga lyftkranarna kommer alltid att förknippas med bilden av Göteborgs storhetstid. Trots de många kajplatserna fick många fartyg köa på redden för lossning och lastning. I direkt anslutning och längs kajerna fanns skjul för temporär lagring av varorna. Mellan dessa skjul och kajkanter kunde tågset köra på totalt 120 km spårlängd. All sorts material skeppades till och från hamnen. Och det var endast lossning av bananer som hade en på förhand bestämd plats. Den väl omgärdade och bevakade frihamnen på Hisingen kunde förutom bananer ta emot dyrbarare varor som krävde strängare bevakning.

Göteborgs hamn sjöd av liv under 50-talet. Båda sidorna av älven var upptagna av varv eller kajplatser. På Hisingen fanns Frihamnen, Götaverken,
Göteborgs hamn sjöd av liv under 50-talet. Båda sidorna av älven var upptagna av varv eller kajplatser. På Hisingen fanns Frihamnen, Götaverken,

Övriga kajer var populära promenadstråk under kvällar och helger. Och ofta besöktes kajerna av nyfikna åskådare även under arbetstid, vilket uppskattades för det mesta. Lossning/lastning av styckegods, som bestod av trälådor. var det mest förekommande. Plåtar till varven samt olika produkter i jutesäckar var också frekventa. Det fanns även mindre uppskattade lossningar av kohudar eller salt på Göteborgs hamn som måste handskyfflas i lastrummet. Vid enstaka fall lastades bilar från Volvo ombord på specialfartyg. Innan specialrampen var på plats hände det dock att någon bil skadades så svårt att man fick skrota bilen och lämna den till en bilskrot i Göteborg.

LÄS MER: Införande av skrotningspremie för fritidsbåtar

Men i centrum fanns sjåarna på kajerna och varvsarbetarna, som inte var synliga på samma sätt. Sjåarna, de fast anställda arbetarna, blandades upp med de så kallade blixtgubbarna. Dessa var extrafolk som sattes in där sjåare saknades. Kranförarna av de mastodontiska lyftkranarna, som sträckte sig halvvägs i skyn, var en egen högre klass. Efter lång tid av praktik erhölls behörighet som styrkte kompetensen. En sjåare var lätt att känna igen på grund av det speciella enkla verktyg gripsen. Det var en järnkrok med cirka 25 cm diameter, försedd med ett kraftigt handtag. Detta verktyg hängde konstant i sjåarens byxlinning då det inte användes. Och utan detta hade det varit svårt att dra fram trälådorna i lastrummen.

Men i centrum fanns sjåarna i Göteborgs hamn.
Men i centrum fanns sjåarna i Göteborgs hamn. Ibland bar dom på lådor fulla med reservdelar till bilar som fraktades till andra länder.

Hjärtat av det pulserande livet på kajerna fanns en bit upp på Värmlandsgatan. ”Lusasken”, ett gult skjul som inte hade något imponerande utseende, var hamnkontorets centrum för utdelning av alla lossnings- och lastningsjobb. Invändigt var lokalen kal med en upphöjd plats med utgång från ett kontorsrum. Platsen såg ut som en förstorad predikstol med plats för tre personer. Härifrån delades arbetena ut samtidigt som namnen noterades på de som sänts till ett namngivet fartyg. Framför podiet trängdes blixtgubbarna med utsträckta kort.

LÄS MER: Mitt i Göteborg rinner Göta älv ut i havet

Bakom stod sjåarna lugnt och väntade. När förrättare ropade upp fartygets namn fick sjåarna välja genom att sträcka upp en hand eller inte. Om förrättaren inte fått ihop tillräckligt antal kom turen till de otåliga blixtarna, som ofta ställde till med tumult med sina utsträckta armar. Ingen delgavs fartygens last före uppropet. Men sjåarna visste av erfarenhet vilka laster man skulle undvika. Så når ett fartygsnamn ropades upp hördes bara fotskrap från de orörliga sjåarna i Göteborgs hamn. De oerfarna blixtarna trodde inte sina ögon. De kastade sig mot förrättaren och blev noterade för arbetet. Lossning av kohudar där odören kunde sitta kvar i kläderna veckovis, lossning av salt som skulle skyfflas för hand i lastrummet eller mottagning av plåt på utanpåliggande pråmar tillhörde inte yrkeskårens favoritarbeten.

LÄS MER: Veteranbilar på skroten i Göteborg

Märkesdemo

Märkesdemo

Vid köp av begagnade bildelar är MärkesDemo ett perfekt alternativ. Det företaget verkar vara ett av de bättre i branschen, beroende på garanti, kvalitet, uppläggning och service. Företaget är nog det enda som säljer kvalitetssäkrade begagnade reservdelar. Motsvarande resevdelsförsäljare brukar förklara att delar tas från krockade bilar. Och även om miltalet anges kan kvaliteten variera. I hemsidan beskrives fyra mycket väl definierade nivåer av mätt kvalitet. Även de gällande garantierna är noga specifierade i tre nivåer, Den högsta kan i stort sett jämföras med en ny reservdel. Att miljön nämns är positivt för kunden. Det kan vid sidan nämnas att bilproducenterna återanvänder eller återvinner 95 % av bilen idag.  Vilket stimulerar oss kunder!

Vid köp av beganade bildelar är MärkesDemo ett perfekt alternativ. Det företaget verkar vara ett av de bättre i branschen, beroende på garanti, kvalitet, uppläggning och service.
Vid köp av beganade bildelar är MärkesDemo ett perfekt alternativ. Det företaget verkar vara ett av de bättre i branschen, beroende på garanti, kvalitet, uppläggning och service. Deras konkurrenter är lagabasen och bildelsbasen

När man beställer en reservdel är det viktigt hitta rätt artikelnummer. Två alternativ att leta rätt detalj finns. Båda är relativt enkla att använda. Antingen startar man sökningen med registreringsnumret eller går man in via märket som Volvo, Ford, Wolksvagen och Saab finns med. När delen är funnen kan man se vilka företag som har den på lager. Begärda priser står där tillsammans med telefonnummer. Och det är en klar fördel att kunna ringa och få bekräftat, att delen kommer att passa till min bil.

Märkesdemo, lämnar i stort sett samma garanti på MärkesDemo-certifierade delar som när du köper en ny. MärkesDemo ansvarar för att samtliga återanvända delar 
lever upp till garanterad kvalitet och funktion.
Dmonterar ner delarna, funktionstestar, rengör och kvalitetssäkrar vilket borgar för lite problem med reservdelen när den är monterad i bilen. Att jämföra när man själv brukade skruva ner delarna på skroten utan att veta skicket på delen.

Volvo-tillverkning

Volvo-tillverkning

Att lämna Volvo-tillverkning i dagens moderna anläggningar, för att minnas 50-talets produktion, är väl detsamma som en resa till medeltiden. Men det är inte så lång tid gången. Många volvoanställda från den tiden finns och har minnet kvar. Det var på den tiden bebyggelsen tog fart och Hisingen behövde massor av bostäder till varvsgiganterna nere i hamnen. Den lilla biltillverkaren krävde dock inte så många. Fabriksområdet var indelat i olika hallar. Där A-hallen var basen för hopsättning av PV444.

LÄS MER: Volvo AB har problem med förhöjda avgasutsläpp

Genom hallen gick det löpande bandet med montörer på båda sidorna. Materialställ flankerade banan och fylldes kontinuerligt med nya komponenter eller reservdelar. Längs banan låg så kallade förmonterings-stationer. På dessa monterades delar till större komponenter som motorer, växellådor, axlar, rutor och dynor. Sadelmakeriet som låg i en annan hall tillförde tillskurna delar för hopsättningen av säten och dynor. Karosserna flöt sin lugna gång under taket.

LÄS MER: Hitta veterandelar på bilskrot som har självplock

De sänktes ned i en öppning från måleriet våningen ovanför för att sänkas på banan vid wedding-point. Och något problem med logistik existerade inte. Alla bilar var svarta. Och alla bilar hade exakt lika motorer och axlar. Banans takt varierade något beroende på efterfrågan. Mellan 8 till 12 bilar lämnade bandet varje timma. Man kan tänka att dåtidens veckoproduktion klaras på några timmar idag. Varg-buren som var betydlig större än en bur, fanns i anslutning till banan. Alla bildelar som bedömdes som defekta av montören skulle lämnas in där. Och dessa , många gånger inte defekta, fick köpas till vrakpriser.

LÄS MER: Alla begagnade bilar från handlare skall varudeklareras
Att lämna Volvo-tillverkning i dagens moderna anläggningar, för att minnas 50-talets produktion, är väl detsamma som en resa till medeltiden
Att lämna Volvo-tillverkning i dagens moderna anläggningar, för att minnas 50-talets produktion, är väl detsamma som en resa till medeltiden

Många montörer köpta gamla skrotbilar, som de sedan ändrades till rena lyxåken. Så i verkligheten var den här buren inget annat än en guld-bur. I G-hallen på andra sidan mellan-gatan monterades duetter. Här var takten betydlig lägre Endast 3-4 bilar i timmen monterades. Många störningar på grund av dålig passning stoppade banan. De grönklädda kontrollanterna fick löpa upp och ner längs banan för att undsätta och tillrättalägga monteringsarbetena. Det fanns också spillkråkor springande längs banorna i sina gråa rockar. Metodare kallade dom sig. Dessa ingenjörer hade bland annat till uppgift att sätta ackord på olika arbeten.

Volvo-tillverkning av modell 940 i Göteborg. Dom flesta Volvo 940 har nått sin slutdestination en auktoriserad bilskrot dår den har återvinnits för att senare utgöra nya produkter för industrin.
Volvo-tillverkning av modell 940 i Göteborg. Dom flesta Volvo 940 har nått sin slutdestination en auktoriserad bilskrot dår den har återvinnits för att senare utgöra nya produkter för industrin.
LÄS MER: Dieselbilar kommer att få förhöjd fordonsskatt

Vid förhandlingar om betalningar var spilltiden, som kunde bedömas vara rimlig, alltid i fokus. Sådana ackordstider var endast aktuella vid arbeten på förstationerna. På banorna med Volvo-tillverkning gällde uppläggning efter MTM-systemet. Detta hade revolutionerat amerikansk biltillverkning. I grund bestod metoden i exakta mätningar av samtidiga rörelser och avstånd för förflyttning av delar. Detta innebar att den mänskliga effektiviteten kunde höjas med minst 50 procent i genomsnitt. Många gånger missbrukades det av företaget. När ett ackord enligt ordinär tidsstudie strandade kunde företagsledningen beordra MTM. Systemet skapade alltid ett sämre arbetsförhållande för montören. Så dessa spillkråkor blev aldrig populära på Volvo. Efter några tiotals år skrotades systemet. 

LÄS MER: Göta älv en del av Göteborgs historia

Justeringsavdelningen, som förfogade över en egen hall, var stor leverantör till varg-buren vid Volvo-tillverkning . Vid frågan varför var standardsvaret. Idag har vi bara fått skrotbilar, vad gör man på banorna egentligen.

LÄS MER: Kostnader för uttjänta bilar som återvinns

Laga

Laga

Att köpa begagnade bildelar från Laga tycks vara ett bra alternativ. Före jämförelse med andra alternativ är det speciellt garantin som tilltalar. Ett företag som är anslutat till Green Parts Garanti ger en känsla av god kvalitet. Naturligtvis har priset betydelse. Motsvarande del kan kanske köpas billigare utan garanti. Men då är risken stor att det istället bli en dyr affär. Bilskrotar i Göteborg och på övriga ställen i landet köper in krockade bilar för demontering av reservdelar. Dessa företag är samlade centralt vid försäljning. Med enbart en förfrågan får kunden veta om delen finns någonstans i Sverige. Laga har ett mycket stort antal sådana skrotar knutna till sig.

LÄS MER: Ökade krav på återvinning/återanvändning när man skrotar bilen
Att köpa begagnade bildelar från Laga tycks vara ett bra alternativ. Före jämförelse med andra alternativ är det speciellt garantin som tilltalar.
Att köpa begagnade reservdelar från Laga tycks vara ett bra alternativ. Före jämförelse med andra alternativ är det speciellt garantin som tilltalar.

En stor fördel är att få bekräftat att det är rätt del som beställes. Det är tydligt att det inte alltid fungerar med reg.numret. Men det finns fler fördelar. Öppna laga.se där underlag finns och konstatera själv. Så rådet till en köpare av en begagnade bildelar blir. Köp alltid av en seriös säljare som ger garanti och undvik oseriösa skrothandlare. Det lönar sig i längden.

LÄS MER: Bilproducenternas roll vid skrotning av bilar
Innan man bestämmer sig för att skrota bilen bör men undersöka om det går att laga bilen billigt. köper man billiga beg. bildelar från bildelsbasen eller laga kan det löna sig rejält.
Innan man bestämmer sig för att skrota bilen bör men undersöka om det går att laga bilen billigt. köper man billiga beg. bildelar från bildelsbasen  kan det löna sig rejält.
LÄS MER: Hur man går tillväga när man skrotar en bil

Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung

Göteborg namn ursprung. Då Göteborg skapades pågick krig med Norge och Danmark. Detta föranledde att befästningar försenades eller förstördes av anfallarna. Först efter 20 år färdigställdes bastionen vid Otterhällan samt skansen på Risåsberget, där Skansen Kronan senare skulle uppföras. Därefter kom en befästningslinje från nuvarande Kungshöjd till Nya Porten. Stadsvallen förstärktes med sten, samtidigt grävdes en bred och djup vallgrav som extra skydd. Tre bastioner byggdes mot söder och fyra åt öster. Mellan dessa uppfördes kraftiga murar och krutförråd. Mot sjösidan placerades sänkverk för att hindra fartyg att komma nära murarna. Infarten från sjösidan reglerades genom Stora och Lilla Bommen. I slutet av 1600-talet var hela fästningsverket klart. Göteborg var nu en betydlig säkrare stad att bo i. Under början av 1800-talet beslöts om undanröjande av fästningsverken för att senare ge plats åt nybebyggelse.

Namnet Göteborg härstammar från när staden grundades i början av 1600-talet. Alternativa stavningar förekom då, bland annat Giötheborg, Göteborgh och Gothenburg och så Gamble Gotenborg. Själva namnet kommer av att Göteborg var en befäst stad vid mynningen till Göta älv.

Under byggandet av befästningen pågick även uppbyggnad av stadskärnan. Det bevarade Kronhuset var först på plats. Det största behovet var lagring av kanoner, krut och kulor. Staden växte fort och okontrollerat. Avfall, smuts och lössläppta djur orsakade en mycket negativ miljöpåverkan, en stinkande stad. Svåra bränder drabbade staden ofta under de första seklen. Och detta har medfört att mycket få av byggnaderna från den här tiden finns bevarade idag.

LÄS MER: Kongahälla och Kungälvs historia

Under början av 1700-talet godkände regeringen en flotta med 50 fartyg för kaperier. Armadan leddes av ”Lasse i Gatan”. Regeringen kunde också bevilja civila fartygs kaperi. Anledningen lär ha varit att hålla farvattnen fria från fiender och andra kapare, förutom att det stärkte statskassan. Men först på slutet av seklet leddes vatten in till staden genom vattenledningar från Kallebäck. Detta medförde att staden kunde hållas ren från ”gödsel , avfall och odör”. Luften blev bättre att andas. Vattenposter etablerades på olika platser. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.
Göteborg namn ursprung. Ostindiska Huset byggs och är nästan färdigt då danskarna belägrar staden 1788. De intar Uddevalla och Vänersborg men lämnar Göteborg orörd efter engelsk medling.

Under 1800-talet sköt bebyggelsen fart. Befästningen började rivas 1807 för att ge plats åt byggnader som Fiskekyrkan, Sociala Huset, Domkyrkan, Stora Saluhallen och Centralstationen. Men seklets alla koleraepidemier , som avlöste varandra, är dock seklets dystra historiska minne. Det fanns tider då staden verkade öde. De normalt livliga gatorna var folktomma.

1900-talet har varit behäftat med upp- och nedgångar för Göteborgs. Hisingen, som industricentrum, har upplevt en blomstrande varvstid, som förbyttes i drastiska nedläggningar. Glasbruk, porslinsfabrik och rederinäringar har följt deras spår. Det är väl SKF, Volvos skapare, som hållit hoppet om industrialism uppe. Göteborg namn ursprung.

Skrotbilar

Skrotbilar

Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år. Ungefär 550 000 har varit avställda mer än tre år. Dessa bedömes vara skrotbilar , som inte kommer till bruk i framtiden. Stocken av skrotbilar ökar varje år. Hälften av avställda bilar kommer statistiskt att förbli så i över tre år och bedömes vara skrotbilar. Men det finns andra orsaker till det höga antalet av avställda bilar, som inte klassas som skrotbilar. Resterande cirka 700 000 personbilar, många med målvakter, rymmer många oegentligheter. En stor del går som illegal export. Detta redovisade Uppdrag Granskning för många år sedan. Och den organiserade brottsligheten inom denna bransch har ökat lavinartat sedan dess.

LÄS MER: Regler för vinter och sommardäck

10 000-tals avställda personbilar trafikerar dagligen våra vägar. Och samma symptom drabbar lastbilar och bärgningsbilar. Det bedömes vara absolut riskfritt att framföra dessa fordon juridiskt sett. Lagen säger att ansvaret vilar på ägaren eller föraren förutsatt att han/hon kände till hindret före användningen av fordonet. Och att riskera bli stoppad av en mer eller mindre obefintlig trafikpolis försämrar inte heller oddset. Största orsaken till sådana förehavande är naturligtvis beroende på olika kostnader. De flesta av dess fordon har fastnat hos bilbesiktningen. De har fått för dyra anmärkningar för att repareras. Dessa skrotbilar utgör en mycket stor del i en potentiell skrotbilsstock.

Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år.
Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år. Risken för miljöpåverkarn är stor om man inte skrotar bilarna i tid.
LÄS MER: Tiden då självplock fanns på bilskroten 

Att dessa brottsliga verksamheter, med skrotbilarna, pågår kan även påvisas statistiskt. En analys av Transportstyrelse underlag för de senaste åren visar ett förbluffande resultat. Bilarna tycks ha gått upp i rök. Samtidigt rapporteras lägre antal bilar, som lämnats in för skrotning till bilskrotningsföretagOm rättsväsendet kan bringa ordning och ta kontrollen kommer behovet av bilskrotning att öka explosionsartat. Tills jämvikt råder mellan normal avställning och avregistrering genom skrotning blir det en stor belastning för skrotningsföretagen. Antalet skrotbilar kommer att öka med beräknad 75 %. Och motsvarande krav på nyanställning blir cirka 6 000 personer. Dessa astronomiskt höga siffror borde inte vara okända för riksdagen då ett politiskt beslut måste tas. Floran av förbrytelse växer kontinuerligt och har idag även tagit fäste i handeln med begagnade personbilar.

LÄS MER: Skrotar med beg bildelar göteborg
Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis om man ska skrota bilen i Göteborg. Bilägaren behöver ha registreringsbeviset och en nyckel till bilen.
Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis om man ska skrota bilen i Göteborg. Bilägaren behöver ha registreringsbeviset och en nyckel till bilen.