Skrota bilen i Skåne län

Skrota bilen i Skåne län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att ta del av skrotbilar i din kommun
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Blekinge län

Skrota bilen i Blekinge län

Skrota bilen i Blekinge län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att ta del av skrotbilar i din kommun
Om bilskrotning i Blekinge län

Skrotning av bil i Karlshamn

Om bilskrotning i Blekinge län
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Gotland län

Skrota bilen i Gotlands län

Skrota bilen i Gotlands län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att ta del av skrotbilar i din kommun
Om bilskrotning i Gotlands län

Skrotning bil Gotland

Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Kalmar län

Skrota bilen i Kalmar län

Skrota bilen i Kalmar län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att ta del av skrotbilar i din kommun
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Kronobergs län

Skrota bilen i Kronobergs län

Skrota bilen i Kronobergs län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att ta del av skrotbilar i din kommun
Om bilskrotning i Kronobergs län

Skrotning av bil Ljungby, Skrotning av bil Älmhult

Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Jönköpings län

Skrota bilen i Jönköpings län

Skrota bilen i Jönköpings län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att del av skrotbilar i din kommun
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Östergötlans län

Skrota bilen i Östergötlands län

Skrota bilen i Östergötlands län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att del av skrotbilar i din kommun
Om bilskrotning i Östergötlands län

Skrotning av bil i Linköping, Skrotning av bil i Ödeshög

Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Stockholms län

Skrota bilen i Södermanlands län

Skrota bilen i Södermanlands län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att del av skrotbilar i din kommun
S
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrota bilen i Stockholms län

Skrota bilen Uppsala län

Skrota bilen i Uppsalas län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att del av skrotbilar i din kommun
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER: Skrota bilen Södermanlands län

Skrota bilen Stockholms län

Skrota bilen i Stockholms län. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste behandlas enligt Länsstyrelsens normer vid skrotning. 116 av landets 290 kommuner beskriver vad som gäller för ett uttjänt fordon.

Klicka på länkarna för att del av skrotbilar i din kommun
Uttjänta bilar innehåller oljor & miljöfarliga ämnen

Gemensamt är att en skrotbil med åren läcker oljor och miljöfarliga ämnen. Vilket innebär att den snarast måste transporteras till en godkänd bilskrot för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvara ägaren även för en defekt, skadad eller demolerad bil till den är skrotad och avregistrerad. Så en ägare, till en en skrotbil som är uttjänt, kan räkna med miljöavdelningens ingripande vid försumlighet. Och det blir troligtvis en dyr affär helt i onödan.

Lämna till en godkänd bildemontering för miljöriktig skrotning

En auktoriserad skrot anläggning, som är ansluten till Bilproducenterna, måste ta emot den kasserade bilen gratis. Eftersom olika kommuner har olika regler rekommenderas genomgång av dessa på respektive hemsida. Det kan dock påpekas att ägare till en skrotbil inte får ställa upp den på egen mark enligt många miljöavdelningar.

LÄS MER Skrotning av bilar i Uppsala län