Skrota din bil på ett miljöriktigt sätt

Skrota bilen är en allmän uppmaning till bilägare med gamla trafikfarliga och miljöfördärvande fordon. Men framför allt gäller det avställda bilar med körförbud. Sådana klassas som skrotbilar och dessa i sin tur är miljöfarligt avfall. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för bilen till dess den är skrotad och avregistrerad. Kommunens miljökontor ansvarar för att skrotbilar, som är en miljöfara, blir omhändertagna. Men en sådan procedur kan bli mycket kostsam för ägaren. Det fördelaktigaste sättet att skrota bilen är att ägaren själv kör bilen till en auktoriserad bilskrot. Då kan han själv få ersättning för skrotbilen.

Skrota bilen och få ersättning

Den är hög hos vissa bildemonteringar. Förutsättning är att bilen inte är avställd med körförbud. I sådant fall måste hämtning utföras av en auktoriserad bilbärgare med tillstånd att hantera miljöfarligt avfall. När bilen lämnas för skrotning skall ett mottagningskvitto erhållas.

Skrota din bil med högsta betalning

Vill du ha bra ersättning för din kasserade bil? Vilken bilskrot betalar bäst? Förmodligen är det Uffes bilskrot som betalar ut störst skrotpremie för skrotbilar idag. Skroten finns 6 mil norr om Göteborg på Orust. Troligtvis har han den bästa skrotpriset för uttjänta bilar i hela landet. För tillfället har företaget det högsta skrotpriset för ett fordon som är komplett med original katalysator. Företaget köper in skrotbilar för metallåtervinning.

Papper när man skrotar sin bil

Registreringsbevis behövs när man skrota bilen

Senaste registreringsbevis med en eventuell fullmakt skall följa skrotbilen. Endast en auktoriserad bilskrot eller ett avtalat företag får skriva under ett sådant kvitto. Det skall ligga som grund för skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistreringen. För mer information besök skrotabil.com som hämtar och skrotar bilar i Västra Götaland

Hög återvinningsgrad på gamla skrotbilar

Att skrota fordonet genom auktoriserade företag innebär att det kommer att återvinnas till minst 95 procent för reproduktion. Den är också en förutsättning för ersättning till bilägaren, som är garanterad minst gratis skrotning av en komplett skrotbil. Vid tillfälle ägaren inte själv får köra bilen måste transport beställas.

Illegal export av skrotbilar

Skrotbilar har blivit eftertraktade för illegala hanteringar. Det är både lönsamt och riskfritt med olaga exporter och andra verksamheter. Så när någon skall skrota bilen genom ombud bör ägaren vara observant på de olika auktorisationerna, som utfärdas av Länsstyrelsen. Som nummer ett är erhållandet av ett lagligt mottagningsbevis. Med detta kan ägaren bevisa att han fullföljt miljöbalkens krav om juridiskt ansvar. Det finns tyvärr bilägare, som skrotat sin bil, men som möter den någonstans i trafiken. Ur miljösynpunkt är det lika illa om den skulle exporteras vidare i Afrika.

Övergivna skrotbilar i skog och natur

Skrota bilen legalt och miljösäkert

Att skrota bilen legalt är både energisparande och miljövänligt. Dumpning av uttjänta bilar i naturen eller andra insynsskyddade områden är inte längre någon kostnadsbesparing. Tvärtom, det är som att kasta pengarna i skogen. Det finns bilskrotar i Göteborg, som betalar mycket mer än den gamla indragna statliga skrotningspremien. Och det finns auktoriserade bärgare, som ger nästan samma ersättning vid hämtningen. Så för den, som skall skrota bilen, gäller bara att sondera och följa de lagliga förutsättningarna som gäller bland annat från kommunen.