Skrotbilar

Skrotbilar. Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon och uttjänta bilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år. Ungefär 550 000 har varit avställda mer än tre år. Dessa bedömes vara skrotbilar, som borde vara på ett skrotupplag och kommer aldrig ut i trafik igen. Stocken av skrotbilar ökar varje år. Hälften av avställda bilar kommer statistiskt att förbli så i över tre år och bedömes vara skrotbilar. Men det finns andra orsaker till det höga antalet av avställda bilar, som inte klassas som som en uttjänt bil. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil. Resterande cirka 700 000 personbilar, många med målvakter, rymmer många oegentligheter. En stor del går som illegal export. Detta redovisade Uppdrag Granskning för många år sedan. Och den organiserade brottsligheten inom denna bransch har ökat lavinartat sedan dess.

LÄS MER: Regler för vinter och sommardäck

10 000-tals avställda personbilar trafikerar dagligen våra vägar. Och samma symptom drabbar lastbilar och bärgningsbilar. Det bedömes vara absolut riskfritt att framföra dessa fordon juridiskt sett. Lagen säger att ansvaret vilar på ägaren eller föraren förutsatt att han/hon kände till hindret före användningen av fordonet. Och att riskera bli stoppad av en mer eller mindre obefintlig trafikpolis försämrar inte heller oddset. Största orsaken till sådana förehavande är naturligtvis beroende på olika kostnader. De flesta av dess fordon har fastnat hos bilbesiktningen. De har fått för dyra anmärkningar för att repareras. Dessa skrotbilar utgör en mycket stor del i en potentiell skrotbilsstock.

Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år.
Idag räknar räknar man med cirka 1,2 miljoner avställda fordon/skrotbilar. Vissa av dessa är säsongsbetonade och införes i trafik kontinuerligt varje år. Risken för miljöpåverkarn är stor om man inte skrotar bilarna i tid.
LÄS MER: Tiden då självplock fanns på bilskroten 

Att dessa brottsliga verksamheter, med skrotbilarna, pågår kan även påvisas statistiskt. En analys av Transportstyrelse underlag för de senaste åren visar ett förbluffande resultat. Bilarna tycks ha gått upp i rök. Samtidigt rapporteras lägre antal bilar, som lämnats in för skrotning till bilskrotningsföretagOm rättsväsendet kan bringa ordning och ta kontrollen kommer behovet av bilskrotning att öka explosionsartat. Tills jämvikt råder mellan normal avställning och avregistrering genom skrotning blir det en stor belastning för skrotningsföretagen. Antalet skrotbilar kommer att öka med beräknad 75 %. Och motsvarande krav på nyanställning blir cirka 6 000 personer. Dessa astronomiskt höga siffror borde inte vara okända för riksdagen då ett politiskt beslut måste tas. Floran av förbrytelse växer kontinuerligt och har idag även tagit fäste i handeln med begagnade personbilar.

LÄS MER: Skrotar med beg bildelar göteborg
Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis om man ska skrota bilen i Göteborg. Bilägaren behöver ha registreringsbeviset och en nyckel till bilen.
Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis om man ska skrota bilen i Göteborg. Bilägaren behöver ha registreringsbeviset och en nyckel till bilen.