Skrotningspremie

Återinförande av skrotningspremie

En motion 2017/18:246 angående återinförande av skrotbilspremier har inlämnats av centerpartiet.

Skälet beskrivs som problem att bilar dumpas på kommunal mark, i skogar och illegala bilskrotar. Områden som privat mark nämns inte. Premier upp mot 10 000 kr. för att skrota bilen betyder att centern vill vara med och dela ut valfläsk i konkurrens om några väljare. Men tro inte att pengarna hämtas från statskassan. Tvärt om köparen får betala och skrotaren som troligtvis är en annan person får behålla skillnaden mellan premien och kostnaden. Bilskrotnings företagen debiterar kostnaden för bärgning och transport. Den totala kostnaden samt byråkratin gör att förslaget inte får full genomslagskraft.

Återinförande av skrotningspremie
Det krävs en förändrad lag, inte en ny skrotningspremie för att få bort stulna och dumpade skrotbilar på både kommunal och privat mark.

Den tidigare skrotpremien slutade gälla år 2007 och anledningen var troligtvis att den inte fungerade på rätt sätt. Och att tro att problemet med dumpade bilar kan lösas på så enkelt sätt verkar mer politiskt naivt. Stulna och demolerade bilar utgör en stor del av problemet. Att lösa det största problemet med stående ”skrotbilar” kräver en annan politisk insats. När markägaren finner en dumpad bil på sina ägor. Begår hen ett lagbrott om bilen, som någon annan äger, transporteras till en bilskrot. Skrotningspremier påverkar inte ” intrånget. Att ändra lagen så att markägaren får möjlighet att rensa sina områden från illegala uppställningar skulle troligtvis ge en mycket bättre effekt. 

LÄS MER: Här finns information om den finska skrotningspremien

Det behövs ingen större fantasiförmåga att via Google upptäcka att det finns bärgningsföretag landstäckande som hämtar skrotbilar gratis. Detta är möjligt eftersom dessa samarbetar med auktoriserade skrotningsföretag. Som ingår i kedjan av återvinning och återanvändning av minst 95 % av den totala skrotbilen. Värdet från detta täcker alla kostnader för avhysning av skrotbilar. Resultatet av återvinning är producenternas förtjänst och motionens uttalande om otillfredsställande ansvar är svår att förstå. Vidare har bilar till bilskrotar minskat kraftigt enligt motionen. Det har inte gjort att antalet dumpade bilar har ökat efter år 2007. Det krävs ingen större analysförmåga för att konstatera om detta är riktigt. Och om så är fallet kan orsaken till minskningen lätt härledas.

LÄS MER: Skaffa begagnade bildelar i Göteborg på skroten

Förändrad lag, som tillåter markägarna att avgöra skrotbilens öde, samt att kraftigt bötfälla ägaren.  Det borde ha betydlig större effekt än premier vad gäller förbättring av motionens påpekande. Att införa skrotningspremier på grund av miljöaspekter kan naturligtvis debatteras. Åtskilliga skrotbilar exporteras till länder med lägre eller inga utsläppskrav. Många ”skrotbilar” hålls vid liv av en allt större grupp, som inte har råd till något annat. En skrotningspremie skulle hålla detta antal nere. Och storleken på premien kommer att bli den helt avgörande faktorn för miljöförbättringen.

LÄS MER: Bilskrotar med självplock försvinner mer och mer

Mer information om skrotpremie kan du läsa här