Skrota bilen miljövänligt

Skrota bilen miljövänligt

Skrota bilen miljövänligt, den siste ägaren av skrotbilen är skyldig att kontrollera att mottagaren av bilen har tillstånd för hantering av uttjänta fordon. Miljöskadliga ämnen och komponenter varierar på skrotbilen beroende av vilken typ av bil och årsmodell. Komponenter som t ex. oljor, kvicksilverbrytare, batterier, freoner, och andra vätskor kan få effekter på miljön och påverka hälsan negativt. Det finns också mer långlivade ämnen som tas upp av djur och växter som kan orsaka skada på längre sikt.

Produktutvecklingen gör att nya ämnen används. Hur hälsoeffekterna på dessa ämnen blir vet man inte så mycket om. Därför är det viktigt att skrota bilen miljövänligt. Då kan också delarna på bilen återanvändas till andra bilar. Det blir mer och mer elektronik i bilarna där mycket ovanliga metaller används som man inte vet vilken miljöpåverkan dessa metaller har. Miljöbelastningen minskar med återvinning eftersom uttaget av naturresurser minskar. Dom totala utsläppen vid förädling minskar, liksom energiåtgången. Miljöfarliga ämnen kan spridas till miljön om hanteringen av skrotbilar inte sker på ett rätt sätt. En producent skall se till att bilar som är uttjänta blir omhändertagna för skrotning enligt Bilskrotningslagen.

Skrota bilen miljövänligt, den siste ägaren av skrotbilen är skyldig att kontrollera att mottagaren av bilen har tillstånd för hantering av uttjänta fordon.
Skrota bilen miljövänligt. Den siste ägaren av skrotbilen är skyldig att kontrollera att mottagaren av bilen har tillstånd för hantering av uttjänta fordon. Skrota bilen på ett miljöriktigt sätt. På bilden kan man se dumpade skrotbilar i naturen. Det liknar en illegal bilskrot med självplock där man rensat bilarna på reservdelar. Detta har en negativ påverkan på miljön.
LÄS MER: Bilskrot med miljövänlig skrotning i Göteborg

Avfallsförordningen som trädde i kraft 1 januari 2002, krävs tillstånd av Länsstyrelsen att transportera skrotbilar till en auktoriserad bilskrot och skrota bilen miljövänligt. www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen och hjälper dig gratis med hämtningen i Göteborg med omnejd och ser till att skrota bilen miljövänligt.

LÄS MER: Är det möjligt att skrota bil utan papper

Klicka här för att läsa vårt tillstånd från Länsstyrelsen!