Kostnad skrota fordon

Kostnad skrota fordon

Kostnad skrota fordon. Det är endast fordon understigande 3,5 ton tjänstevikt , som garanteras gratis skrotning Bilproducenterna har skapat auktoriserade skrotningsföretag i sin organisation. Dessa auktoriserade företag sanerar och avregistrerar skrotbilarna före leverans till ett fragmenteringsföretag för materialåtervinning. Detta är möjligt beroende på intäkter från återvinningen. Ett krav är att skrotbilen skall vara komplett vid inlämningen. Om vitala delar som katalysator och batteri saknas får skrotbilsägaren räkna med en viss kostnad för skrotningen. Intäkterna från återvinningen täcker i de flesta fallen även bärgning och transport av skrotbilen till skroten. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en kasserad bil.

Andra objekt som kräver skrotning enligt miljöbalken är:

1. Fordon över 3,5 ton tjänstevikt. – lastbilar och bussar

2. Husvagnar

3. Släpkärror

4. Motorcyklar, mopeder

5.Uttjänta fritidsbåtar behandlas också som miljöfarligt avfall och hamnar därför i gruppen.

Inget av ovanstående uttjänta objekt är bundet till någon producent vad gäller skrotning. Därför kan den totala kostnaden för skrotning bli höga och variera beroende på platsen i landet.

Bilbärgning Gbg AB betalar för defekta och krockade bilar som är nyare än 2006. Besök hemsidan bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Bästa vägledning när man skrotar bilen
Kostnad skrota fordon. Det är endast fordon understigande 3,5 ton tjänstevikt , som garanteras gratis skrotning Bilproducenterna har skapat auktoriserade skrotningsföretag i sin organisation.
Kostnad skrota fordon. Det är endast fordon understigande 3,5 ton tjänstevikt , som garanteras gratis skrotning Bilproducenterna har skapat auktoriserade skrotningsföretag i sin organisation. skrota bilen i Göteborg gratis hos en bilskrot Göteborg.

1. Att skrota tunga fordon, här finns ingen motsvarighet till avtalsbundna auktoriserade personbilsskrotarna. De stora seriösa skrotningsföretagens arbetar under samma hårda direktiv som ges i skrotningsförordningen och som gäller för all auktorisation. Detta garanterar för laglig skrotningsverksamhet där återvinning utgör en stor del. Värdet av återvinning och återanvändning av delar varierar på tunga fordon. Ersättning eller kostnad förhandlas oftast separat.

2. Uttjänta husvagnar finns i en grupp där återvinningsgraden är låg. Intäkterna för skrotningsföretaget blir därför så litet att det inte ens räcker till saneringen. Ägare till en sådan får därför räkna med normal bärgningskostnad samt en betydande skrotningskostnad. Normalt ligger totalsumman runt 5 000 kr.

3.Skrotade släpkärror har samma betingelse som en uttjänt husvagn. Man måste dock räkna med en normal bärgningskostnad, men där skrotningskostnaden bör vara billigare än den för en uttjänt husvagn.

4. Motorcyklar och mopeder, som skall skrotas, kan lämnas in gratis på många skrotar. Efter sanering kan viss intäkt erhållas från fragmenteringen.

5.Uttjänta och/övergivna fritidsbåtar har blivit ett stort miljöproblem. Dagens beräknade 64 000 skrotbåtar kan miljömässigt jämföras med dumpade skrotbilar i naturen.

Ägare till en sådan måste räkna med helt andra belopp vid skrotningen, som kan beordras av ortens miljökontor. Detta helt enligt miljöbalken.

En tankeställare är: Ägare till en skrotbil kan skrota den helt gratis inkl. bärgning. En ägare till en uttjänt fritidsbåt kan vara glad om den totala skrotningskostnaden understiger 10 000 kr. Kostnad skrota fordon.