Hur mycket får man när man skrotar bilen

Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie. Då kunde man före skrotningen veta exakt man kunde få i ersättning. Riksdagen har visserligen släppt en motion med förslag till skrotningspremier för gamla bilar, motion 2017/18:246, men valt att satsa på subventionerade elcyklar. Någon miljard satsas men man hade inte räknat med den organiserade brottsligheten. Så att vänta på någon ny subventionerad ersättning är lönlöst trots motionen. Det är bättre att undersöka möjligheten för ersättning när man skrotar bilen på andra vägar. Det mest naturliga är att lämna in bilen till en auktoriserad bilskrot i Göteborg till exempel.

Vilken bilskrot betalar bäst?

Vill du ha bra betalt för din skrotbil? Antagligen betalar Uffes bilskrot ut bäst ersättning för skrotbilar i närheten av Göteborg. Förmodligen har han den högsta skrotpremien för en uttjänt bil i hela Sverige. Just nu är skrotpriset 3 500 kr för en bil som är komplett och som har original katalysatorn kvar.

Bilbärgning Gbg AB betalar för bilar som är nyare än 2006. Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Ett sådant företag är organiserat av Bilproducenterna och tar emot bilen gratis. Ett förbehåll är att den är komplett. Bilskroten sanerar och pressar bilen före leverans till ett fragmenteringsföretag. På detta sätt återvinnes idag 95 % av skrotbilens vikt. Ur miljösynpunkt borde alla så kallade uttjänta bilar gå denna väg. Men för ägaren är det naturligt att försöka få så hög ersättning som möjligt för sin gamla bil. Om den är avställd kan den varken köras eller bogseras på allmän väg. Så den måste bärgas till skroten. I vissa fall kan ägaren få ersättning av bärgaren. Han kan dock räkna med max 500 kr. vid sådant tillfälle.

LÄS MER: Anskaffa begagnade bildelar i Göteborg

Sedan finns det bilskrotare som inte skickar bilarna vidare till fragmentering. De ställer upp bilarna för att sälja dessa som begagnade delar. Hur mycket får man när man skrotar bilen. Vissa frekventa bilmärken är mer begärliga. Så ersättningen hos en sådan ligger mellan 2 000 och 4 000 kr. Det här alternativet bidrar dock inte till någon miljöförbättring. Och det fordrar att bilen kan köras av ägaren till en den speciella skrotfirman. Beroende på avstånd kanske det tillkommer en kostnad som tar bort förtjänsten i detta alternativ.

Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie.
Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie, då visste man ersättningen på bilen. Idag får man ringa runt till dom olika skrotarna och höra hur mycket dom betalar eller värdera sin bil här.
LÄS MER: Köper trasiga bilar för reparation

Slutligen finns den illegala marknaden. Många skrotbilar kommer på villovägar utan att ägaren har någon kunskap av händelsen. Innan han möjligtvis upptäcker den i trafiken. Skrotbilarna, byter olagligt ägare, och levereras till ”företag” för vidare avyttring. Detta är en svart marknad som uppmärksammats. Genom att införa lagkrav på varudeklaration på samtliga begagnade bilar skulle detta hjälpa till att lösa problemen. Men kravet gäller för näringsidkare och sådana finns inte i de här kretsarna.

LÄS MER: Ordna och laga bilen själv

De skrotbilar som inte går vidare på svensk marknad försvinner som illegal export. För länder som inte har samma hårda miljökrav är dessa skrotbilar begärliga. Men det finns också förtäckta uppköpare av dessa skrotbilar. Vissa märken är speciellt attraktiva för den illegala utförseln. En ägare som verkligen undersöker hur mycket man får när man skrotar bilen, sadlar kanske om. Här skall dock ägaren veta vad som gäller enligt miljöbalken. Ägaren till en bil ansvarar för bilen hela vägen till skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Att medverka till lagöverträdelser kan betyda, att priset han får inte täcker eventuella böter. Det finns fler faktorer, ”än hur mycket man får när man skrotar bilen”, att tänka på vid detta tillfälle.

LÄS MER: Konsumenter av begagnade bilar klagar mest