Elcykelpremie

Elcykelpremie

Elcykelpremie som infördes av regeringen resulterade väl inte enligt önskemål.  Ett önskemål eller förväntningar är det samma som ett mätbart kvalitetsmål. Frågan är därför, har något mål satts och hur har det i så fall definierats? Frågan är naturligtvis onödig att ställa. När det gäller röstfiske är allt tydligen tillåtet. Men negligerar man eller är oförståndig skjuter man sig oftast i foten. Och det är väl så man måste tolka hela affären. Det basunerades ut välvilja att ersätta en viss del av kostnaden för inköp av en elcykel. En miljard kronor hade avsatts till denna förmån. Nu skulle intresset för cykling i stället för bilkörning på allvar förstärkas. Det var troligtvis det enda ställda målet. Några förutsättningar eller krav omkring målet fastställdes inte.

Det var bara att fixa en betald faktura så skulle pengarna komma. Och det blev omedelbar dunderframgång, fakturorna flöt in och pengarna strömmade ut.  Den avsatta miljarden är snart förbrukad och nya måste kanske sättas in. Men plötsligt var det någon som vaknade. Kontroll av inkommande fakturor kunde kanske ge en bild av behovet. Och det blev ett brutalt uppvaknande. Personen som var 100 år gammal tog naturligtvis rätt beslut då han bestämde sig för att lämna in bilen till skrotning och använda en lättrampad cykel i stället. Men hur tänkte den personen som beställt cykel till någon som skulle födas om 46 år. OK många är duktiga familjeplanerare. Kostnaderna för nyttja elcykelpremie tycks inte ha någon övre gräns. Att erhålla någon miljon för en cykel tycks någon klara av.

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byt bil

I de här fallen var det inte cykelförsäljarna som kammade hem storkovan. Kriminella gäng gnuggade sina nävar i takt med att pengar från statskassan strömmade in. Visserligen kommer större belopp in från andra aktiviteter, men nu kommer pengar in lätt som stekta sparvar. Och då pengarna kommer, från deras syn sett, som återbäring av en skatt som de aldrig har betalat in – ja då är lyckan fullkomlig.

Om ett företag handlat enligt ovanstående hade företaget troligen gått i konkurs i samband med uppstarten av densamma. Därför måste Elcykelpremie skrotas. Här kan man dra en parrallel av återinförande av skrotpremie för bilar, skulle få negativa konsekvenser. Om man vill göra något som är enkelt och ger effekt för miljön. Borde man förbjuda export av bilar som är 10 år och äldre till länder som inte har samma miljöpolicy för skrotbilar som vi har i Sverige.

LÄS MER: Supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.