Förbjud export av skrotbilar !!!

Förbjud export av skrotbilar. Bilar som är tio år eller äldre bör inte exporteras till länder som saknar miljö-återvinningskrav likställda med de vi har i Sverige. Dessa länder finns vanligtvis i Afrika och Mellanöstern. Det debatteras mycket om vapenförsäljning till diktaturer men väldigt få tar upp ämnet gällande dumpning av farligt avfall i form av skrotbilar till t. ex Afrika. Dessa länder saknar lagar och myndighetskrav som reglerar återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen som t.ex vätskor, kvicksilverbrytare, batterier, mm.

Billig stål från skrotade bilar

Att framställa stål från järnmalm kräver 5 gånger mer energi än att återvinna det från skrot. Att framställa aluminium kräver 10 gånger mer energi. Stål och aluminium kan återvinnas oändligt utan försämringar på kvalitén. Konsekvensen för Sverige av exporten blir att man går miste om att få återvinna stål från skrotbilar och i stället tvingas framställa det av den mycket mer energikrävande järnmalmen. Även bristen på begagnade bildelar blir större. Samtidigt utsetts de länder som bilarna exporteras till för miljöfarliga risker då myndighetskrav saknas. Eftersom alla individer inte tar sitt ansvar för miljön behöver vi stifta lagar som förbjuder denna typ av export. Då kan man spara på miljön i dessa länder och pengar på energiåtervinning.

Miljön viktigare än allt annat

90% av alla bilar som exporteras till dessa länder är 10 år eller äldre och kan betraktas som skrotbilar. Effekten av ett förbud borde vara mycket god eftersom utbudet skulle mer eller mindre försvinna helt. Våra skrotbilar i Sverige skulle skrotas och avregistreras här på ett miljöriktigt sätt. Till länder som har likvärdig miljöhantering och återvinning som vi har i Sverige skall exporten vara helt öppen. Frihandel borgar för välstånd i hela världen men inte ens det är viktigare än miljön på vår gemensamma planet som vi bor på.

Förbjud export av skrotbilar, alla bilar som är tio år eller äldre borde inte exporteras till länder som inte har samma krav som vi i Sverige t ex Afrika, mellan östern. Att skrota bilen i Sverige gynnar miljön globalt.

Förbjud export av skrotbilar. Att skrota bilen i Sverige gynnat miljön.