Mölndals historia

Mölndals historia

Mölndals historia. Mölndals municipalsamhälle bildats 1911 och fick stadsrättigheter 1922. Det är med andra ord en ung stad med rötter från 1400-talet. Centrum för utvecklingen har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors. Denna fors har en fallhöjd på 48 meter och längd av 800 meter. Med dessa mått är forsen större än trollhättefallen i Göta älv. Under slutet av 1600-talet hade ett 40-tal mjölkvarnar, klädesstampar och oljebruk etablerat sig runt forsen. Senare tillkom spinnerier, sockerbruk och sågverk. Forsen upptogs till hela sin längd av olika industrier. Det verkliga genombrottet kom i samband med Göteborgs grundläggning. Då donerades 17 kvarnar till Mölndalsforsen, som utvecklades i takt med Göteborgs utbyggnad. Under slutet av 1800-talet koncentrerades industrin till pappersindustri, textilindustri och oljeslageri.

Mölndals historia. Mölndals municipalsamhälle bildats 1911 och fick stadsrättigheter 1922. Det är med andra ord en ung stad med rötter från 1400-talet. Centrum för utvecklingen har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors.
Mölndals historia. Mölndals municipalsamhälle bildats 1911 och fick stadsrättigheter 1922. Det är med andra ord en ung stad med rötter från 1400-talet. Centrum för utvecklingen har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors.
LÄS MER: Västlänken i Göteborg

Mölndals historia. De talrika kvarnarna gav upphov till benämningen kvarnbyn. Och där fortsatte malning av säd till 1930-talet.

Pappersindustrin började sin långa era 1653. Genom familj Wallenberg skapades det världsbekanta företaget Papyrus, som dock fick läggas ned år 2006.

LÄS MER: Många mölndalsbor har jobbat på SKF

Textilindustrin, som också startades upp under 1600-talet, bestod av stampar. Dessa stampade grovt ulltyg till tunnare uniformstyger. De flesta av dessa industrier slogs ut under textilkrisen på 1970-talet.

Oljeslagerierna började verksamheterna i början av 1800-talet.Genom stampning utvann man linolja ur linfrön. Produktionen upphörde under 1960-talet. Men vattenkraften utnyttjades in till 1980-talet av en kraftstation som låg vid forsen.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad på västkusten
LÄS OCKSÅ: Varför ska man dricka BCAA

Mölndals historia och industriutveckling, inom kvarnbyn, har betytt mycket för Göteborgs ekonomiska utveckling. En stor del av industrierna ägdes av invånare i Göteborg. En intresserad person kan besöka Mölndals Stadsmuseum som är belägen i kvarnbyn.

Man kan även besöka Gunnebo slott och trädgårdar, som är en av landets främsta 1700-talsanläggningar. Och Mölndal bjuder även travintresserade personer välkomna till Åby-banan.

Staden är ung och numera en förort till Göteborg. Men historiskt är den något annat.

LÄS MER: För att skrota bil hos bilskrot i Mölndal
LÄS OCKSÅ: Skrota bilen i Göteborg med gratis hämtning