Göta älvs historia

Göta älvs historia

Göta älvs historia. Älven som lämnar Trollhättan räknas med avseende på vattenföring som landets största vattendrag. Med Klarälvens tillflöde i Vänern ingår älven i landets längsta vattendrag. Från Klarälvens källa i Härjedalen till avrinning i Kattegatt är avståndet cirka 75 mil. I Älvens historiska centrum Kungälv vid bohus fästning delas älven i två flöden. Och över centret har Bohus fästning vaktat i många hundra år.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad på västkusten i Bohuslän

Det södra flödet behåller sitt namn medan det norra benämnes Nordre älv. Båda avrinningsområdena är i Kattegatt med cirka en mils avstånd från varandra. Mellan dessa båda flöden har Hisingen bildats. Den totala fallhöjden till havet är 44 meter, som i jämförelse är något mindre än vad Mölndalsån har i sin fors. Dalgången som sträcker sig till Agnesberg är en 4 km bred korridor. Förmodligen är namnet en efterföljare till Götarnas älv. Farleden (Göta älv och Trollhätte kanal) till Vänern är cirka 82 km lång. Varav 10 km är grävd eller sprängd. Slussen vid Brinkenbergskulle följs av fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. 12 broar passeras på väg till havet. År 1800 invigdes den första slussleden .

Platsen runt älven delning i Kungälv tillhör en av landets mest historiska platser. Från 1100-talet till freden i Roskilde år 1658. Det var punkten där ärkefienderna Norge i norr, Danmark i söder och Sverige i Götaland ständigt krigade om herraväldet. Skövlingar och bränder, med ständiga växlingar av anfallare och försvarare, avlöste varandra i flera hundra år. Och historien började redan år 1102 med ett tre kungamöte i Kungahälla. Att Selma Lagerlöf engagerade sig så mycket i just denna trakt var hennes frekventa besök hos sin bror. Genom sin roman Drottningar i Kungahälla ville hon stärka ”kvinnorna vid Göta älv” i den växande kvinnorörelsen.

LÄS MER: Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse

Den evigt rinnande älven ger en god vattenförsörjning till Göteborg. Men den har också bidragit till katastrofer. Den djupa leran i dalgången gör älvfåran till det mest utsatta området för skredrisk. Och många sådana har inträffat. Över 200 ras har noterats. Det stora skredet i Surte år 1950 medförde att en stor del av samhället rasade ner i älven. Mirakulöst nog stannade det med en kvinnas bortgång. Det andra stora skredet inträffade 1957 i Lilla Edet. Tre personer avled och den materiella förödelsen var enorm. Halva Göta sulfitfabrik rasade i älven och älvdalen var i kaos. Det största skredet genom tiderna hände år 1150 vid jordfallet. Älven som då var 500 m bred, i det närmaste, fylldes av cirka 37 hektar rasmassor. Det ödeläggande raset gav upphov till namnet.

Göta älvs historia, Över 200 ras har noterats. Det stora skredet i Surte år 1950 medförde att en stor del av samhället rasade ner i älven.
Göta älvs historia, Över 200 ras har noterats. Det stora skredet i Surte år 1950 medförde att en stor del av samhället rasade ner i älven.

Riskerna för nya ras finns trots stora arbetsinsatser av olika myndigheter. Den ökade miljöförändringen med större nederbörd bekräftar bara farhågorna. Men ännu flyter älven med sakta mak förbi en mängd av industrier på väg till sitt utlopp. På den sista delen, förbi Ringön, tornar en hög av skrotbilar upp sig på kajen. De är på väg till en bilskrot i Göteborg. Ack vilken syn, men den är signifikativ för området. Göta älvs historia.

LÄS MER: Mölndals historia en ung stad med rötter från 1400-talet