Förhöjd fordonsskatt

Förhöjd fordonsskatt

Förhöjd fordonsskatt. Från och med 1 juli 2018 gäller nya fordonsskatter för bilar som registreras i Sverige eller EU. Samtidigt ändras nuvarande subventioner genom det så kallade ”bonus/malus” – systemet. Typexempel är de i fem åren skattebefriade dieselbilarna. De får från istället betala betydande årlig fordonsskatt, som totalt blir upp till 16 000 kronor i stället för 0. Förändringar och beräkningar är baserade på storleken av koldioxidutsläppen. Alla beräkningar grundas på gram utsläpp som görs per kilometers körning. De nya värdena i bonussystemet är max 60 000 kr. Bilar upp till 60 g/km inkluderas i systemet. En eldriven bil med noll g utsläpp erhåller max subvention (60 000 kr). Övriga bilar med utsläpp under 60 g/km subventioneras med 10 000 till 60 000 kr. Beloppet beräknas linjärt på utsläppet.

Bilar med utsläpp mellan 60 och 95 gram koldioxid per kilometer blir det ingen förhöjd fordonsskatt. Ingen bonus erhålles och ingen skatteförändring sker de första tre åren.

LÄS MER: Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD

Med förhöjd fordonsskatt för övriga blir kraftiga på bilar som registreras efter 1 juli 2018. Och det gäller för bilar med koldioxidutsläpp av 95 – 140 g/km. I denna grupp är skatten lika med 82 kr gram utsläppt koldioxid. Vid utsläpp av 140 g/km eller mer ökar denna skatt till 107 kr grammet. Utöver koldioxidskatten utgår ett grundbelopp av 360 kr på samtliga bilar. En kraftig uppräkning av koldioxidutsläppen göres på dessa fordon. Det ”normala” vikten (gram) skall multipliceras med 13,52 för att räkna fram koldioxidskatten. Dessutom skall det läggas till 250 kr till grundbeloppet på 360 kr. Alla nya regler gäller i tre år. 

Förhöjd fordonsskatt. Från och med 1 juli 2018 gäller nya fordonsskatter för bilar som registreras i Sverige eller EU.
Förhöjd fordonsskatt. Från och med 1 juli 2018 gäller nya fordonsskatter för bilar som registreras i Sverige eller EU.
LÄS MER: Köpare av begagnade bilar klagar mest

Många ser detta som ett hysteriskt politiskt beslut med förhöjd fordonsskatt. Skandalen med dieselbilarnas mycket för höga kväveoxidutsläpp och giftiga sotpartiklar kräver sin tribut. Men att gå från subventionering till en jättebeskattning har orsakat många funderingar. De politiska besluten, framför allt av tekniska spörsmål, ifrågasättes med all rätt. Det är möjligt att dieselbilar borde förbjudas på grund av de giftiga avgaserna. Och de nya skattekraven på koldioxidutsläppen har också reducerat de nyregistrerade dieselbilarna till nästan hälften. Men att lösa ett problem genom att tillsätta ett annat har aldrig resulterat i ett  långsiktigt varande resultat. Och detta är troligtvis ett typexempel.

LÄS MER: Varudeklaration av begagnade bilar

Nästa fråga är hur koldioxidutsläppen skall beräknas. Nuvarande bas (NEDC) för klassning är baserad på fyra olika testcykler i stadsmiljö och en landsvägskörning. Volkswagens ”lyckade” fusk med denna metod har dock väckt misstankar om att andra  finns men inte upptäckts. Därför skall denna testmetod underkännas. Koldioxidutsläppen skall i framtiden bedömas efter betydlig strängare regler som finns i WLTP-värden. Det betyder att skatten kommer att höjas ytterligare. Den nya regeln skall införas 1 januari 2020. Och det får till följd att skatten chockhöjes för andra gången. Förhöjd fordonsskatt borde betyda dödsstöten för nyregistrering av dieselbilar. Och många blir tvungna att skrota bilen i Göteborg till någon bilskrot i Göteborg eller dess närhet. Berget av skrotbilar kommer stadigt att ökas. 

LÄS MER: Säkerhetsbälten på svenska bilar kom obligatoriskt på 50 talet