Elbilens förträfflighet

Elbilens förträfflighet?

Elbilens förträfflighet, miljövänliga introduktion har höjts till skyarna av elbilen. I jämförelse med de fossilhaltiga bränslen, som i dag användes i jämförande fordon, är det inget tvivel om att elbilen har mycket stor fördel. All jämförelse görs mellan fordonens renlighet i trafik. Det vill säga att utsläppen mäts isolerat på bilarna oberoende på konsekvenser vid alstringen av energin. Detta kan i vissa fall vara helt missvisande. Man flyttar miljöproblematiken från vägar och gator utan att lösa kärnproblemet, som är att förhindra koldioxidutsläppen.

LÄS MER: Praktfiasko med elcykelpremien

Konsekvensen av detta med progressiv uppvärmning av vårt klimat har beskrivits i otaliga artiklar. Den alltmer omtalade luftföroreningen med sotpartiklar från dieselbilar kommer trots allt att försvinna från de i akut drabbade storstäderna. Bensinbilens avgasutsläpp har diskuterats länge och stora förbättringar har gjorts av bilindustrin med minskade utsläpp av framför allt koldioxid. Dieselbilens motsvarande utsläpp har av olika anledningar koncentrerats till den miljöfarliga inandningsluften som innehåller kväveoxider och sotpartiklar.

LÄS MER: Finns det någon bil som är mer miljösmart än elbilen

Båda dessa varianter är trots framstegen i renlighet dödsdömda. Om inte förr så vid brist på olja. När händelsen inträffar är beroende på den politiska makten som styr i olika länder. Men fatala missgrepp kan göras vid övergång till eldrivning och tro att elbilens förträfflighet ska lösa alla miljöproblem. Även om man Skrota alla bilar med fossilhaltiga bränslen. Hur skaffar man den här elen?  Är det relevant att tro att den befintliga och åtkomliga elen idag räcker för ändamålet? Att politiskt sopa kommande elbehov under mattan är både naivt och ansvarslöst. I vårt land har vi älvarna som räddning. Idag får väl ingen utbyggnad göras. Men vi har tillräckligt med energi latent, så ännu är frågan inte aktuell.

Elbilens förträfflighet, miljövänliga introduktion har höjts till skyarna av elbilen. I jämförelse med de fossilhaltiga bränslen, som i dag användes i jämförande fordon, är det inget tvivel om att elbilen har mycket stor fördel. Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen
Elbilens förträfflighet, miljövänliga introduktion har höjts till skyarna av elbilen. I jämförelse med de fossilhaltiga bränslen, som i dag användes i jämförande fordon, är det inget tvivel om att elbilen har mycket stor fördel. Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen.
LÄS MER: Volvos bussar & lastbilar har avgasproblem

Vi är trots allt ett litet land, med liten påverkan av klimatförändringen, så med älvarnas, solens och vindens hjälp till elförsörjningen kan vi förhoppningsvis nå målet . Men det blir svårare för många stora nationer. Att driva de elkraftverk som skall kompensera oljebortfallet kräver även det bränsle. Därför blir inte elbilens förträfflighet så bra. På sikt kan man skrota bilar med fossilhaltiga bränslen. Många länder blir därför tvungna att välja mellan uran och kol. De som ignorerar vekligheten talar vitt och brett om förnybara energikällor utan att precisera och kvantifiera någon målsättning.

LÄS MER: Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen

Kolet kommer, som det ser ut idag, att bli räddningen för många länder. Så istället för att – gräva ned -blir nog konsekvensen – gräva upp-. Och eftersom problemet med klimatförändringen är globalt i motsats till lokalt kan den totala effekten vid övergång ha motsatt resultat än det tänkta för världens befolkning. Miljöaktivister runt om i världen kämpar naturligtvis mot sådana negativa effekter. Men kan de verkligen stå upp mot de marknadsmässiga och politiska krafterna? Den aktuella frågan måste, med tanke på senare världshändelser, besvaras med ett nej. Elbilens förträfflighet skulle fungera perfekt om bara förnybara energikällor användes. Skrota bilar med fossilhaltiga bränslen.

LÄS MER: Hur funkar det att skrota bilar på skroten
LÄS MER: Vad är en mild hybrid