Skrota bil utan motor

Att skrota bil utan motor, kan innebära att du måste betala för att bli av med bilen. Producentansvaret som infördes 1 Juni 2007 innebär att en bilägare skall kunna lämna och skrota sin kompletta bil på ett mottagningsställe kostnadsfritt. Behövs bärgning till mottagningsstället är det ägaren som betalar transporten. Saknas delar på bilen har mottagaren rätt att kräva betalning för att ta i mot bilen. Det är producenternas skyldighet att ta hand om dessa bilar och skrota dom på ett miljövänlig/miljöriktigt sätt och se till att materialet återvinns. På så sätt kan man minimera avfallet när bilen skrotas och man styr tillverkarna att bygga bilar som har hög återvinningsgrad.

Att skrota bil utan motor, kan innebära att du måste betala för att bli av med bilen.
Att skrota bil som inte är komplett, kan innebära att du måste betala för att bli av med bilen.

Bilskrot i Göteborg

På dom flesta auktoriserade bilskrotar i Göteborg med omnejd går det att lämna bilar som inte är kompletta gratis. Saknas t ex. växellåda men motor och originalkatalysator är kvar borde man kunna lämna skrotbilen kostnadsfritt. men saknas  motor, växellåda och katalysator kan det klassas som ett fordonsvrak och det finns inga pengar för skroten att tjäna på bilen längre. Kompletta bilar går det oftast att få gratis bärgning till den auktoriserade bilskroten. I Göteborg har www.bilskrotgbg.se en tjänst där skrotbilar hämtas gratis och bärgar skrotbilen till en auktoriserad bilskrot.

I Göteborg har www.bilskrotgbg.se en tjänst där dom erbjuder gratis hämtning av skrotbilen till en auktoriserad bilskrot.
I Göteborg har www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB  kan ombesörja att skrota bilen med hämtning till en auktoriserad bilskrot. 

Att tänka på inför skrotning av bil

1 Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 (gula delen).                                                            Hittar du inte registreringsbeviset. Beställ nytt registreringsbevis här

2 Giltig legitimation

Fullmakt från ägaren av bilen, om inte du är ägaren, gäller även dödsbo.

Ladda ner fullmakt här

Glöm inte att tömma din skrotbil  på ägodelar innan du lämnar den till skroten.

Här finns mer information om att skrota bilen som inte är komplett!