Skrota bil dödsbo

Skrota bil dödsbo

Skrota bil dödsbo, ett dödsbo är en död persons skulder och tillgångar. Dödsboet är en juridisk person som finns fram tills dess att det upplöses genom arvskifte. Innan dess ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans. för att kunna skrota bilen krävs en fullmakt från dödsbodelägarna. Detta skall tillsammans med registreringsbevis del 2 lämnas till en auktoriserad bilskrot så att bilen kan skrotas och avregistreras från Transportstyrelsen.

Skrota bil dödsbo, ett dödsbo är en död persons skulder och tillgångar. Dödsboet är en juridisk person som finns fram tills dess att det upplöses genom arvskifte.
Här hämtar vi på Bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB en skrotbil för ett dödsbo.

 

Vi på www.bilskrotgbg.se kan hämta och skrota bil dödsbo gratis. D.v.s det skall inte saknas delar på bilen. Att bilen inte fungerar och är trasig spelar ingen roll. Saknas vitala delar kan du få betala en viss ersättning. Vi är ett registrerat bärgningsföretag som bärgar uttjänta fordon till en auktoriserad skrot.

LÄS MER: Hur funkar det att skrota en utländsk bil i Sverige

Hämtning av bil till skrot för dödsbos räkning