10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse. Typexempel är sanering efter läckage av miljöfarliga ämnen och olja vid längre uppställning av bilen. Samt betalningskrav för bärgning. För att undvika sådana problem rekommenderas alltid ägaren att lämna in bilen för skrotning innan miljöproblem uppstår.

I processen, från skrotningsbeslut till fragmentering, kan mycket oförutsett hända. PÅ grund av brister på kontroll och övervakning tjänar många stora oskattade belopp under vägen till skrotning. 10 tips när du skrotar bilen eller råd för skrotning lämnas till ägare av skrotbilar. Av dessa finns lagar och förordningar som måste beaktas, samt följande av Länsstyrelsens förordningar för hindrande av olaglig verksamhet.

Skrota bilen 10 tips och råd

1. Tillse att rätt registreringsbevis finns

För avregistrering hos Transportstyrelsen krävs det senaste registreringsbeviset (del 2 gult)

Behövs nytt registreringsbevis, klicka här för att beställa nytt registreringsbevis hos transportstyrelsen.

2. Ordna så att undertäckning kan göras

Ägaren skall legitimera sig och underteckna dokument vid lämning. En fullmakt från ägaren måste finnas om någon annan lämnar in skrotbilen. 

Behövs fullmakt, klicka här för att ladda ner fullmakt.

3. Tänk på trafikregler vid körning

Om ägaren själv tänker lämna bilen direkt till ett skrotföretag måste han tänka på följande. Det gäller körförbud om bilen är avställd. Inte heller får en avställd bil bogseras på allmän väg. Eventuella böter bör ställas mot gratis transport. Bästa tipsen om man skrotar bilen.

4. Följ miljöbalkens föreskrifter

På Google finns de alternativen för bärgning och transport.  Refererande till miljöbalken har ägaren alltid ansvar för sin bil. Han eller hon blir betalningsskyldig för händelser som kan kräva sanering på väg till bilskroten.

5. Beakta Länsstyrelsens krav på säkerhet

Ett enda undantag finns från ovanstående regel. Bärgningsföretag, som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall, måste ha en speciell transportförsäkring. Genom denna försäkring garanteras ägaren från alla överraskande kostnader. Ett företag med detta speciella tillstånd visar alltid detta i sina annonser . Med ett klick kan tillståndet kontrolleras av en kund.

10 tips när du skrotar bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.

Bra att veta vid skrotning av personbilar

6. Gör riskbedömning vid planering

Om ägaren mot förmodan är intresserad av en inte godkänd transportör av Länsstyrelsen finns risk att bilen kommer att hanteras på ett brottsligt sätt. Det är lätt att förfalska ägarbyte för att efter uppjustering sälja bilen vidare i trafik. Viss organiserad brottslighet är specialiserad på illegal utförsel. Det finns många oseriösa aktörer som vill profitera skattefritt.

7. Lämna inte bilen till en oseriös aktör

Vid förfrågan om hämtning kan ägaren bli lurad genom systematiskt felaktiga prisuppgifter. Före beställning av hämtning uppger hämtaren ett lockpris. Men förklarar vid hämtningen, att skrotbilen inte har något värde, så någon betalning kan inte ges. En nogräknad ägare lämnar inte sin bil vid ett sådant förfarande.

8. Gör en sista utvärdering om lämplig hämtare

Ägare av skrotbilar uppmanas att läsa receptioner och inlägg rörande olika företag. Personer som blivit lurade eller bedragna brukar göra sig hörda på detta sätt. I utbudet av hämtare av skrotbilar finns bara någon enstaka som har tillstånd från Länsstyrelsen. I Göteborg tycks det endast finnas ett företag som har ett sådant tillstånd, och som specialiserar sig på hämtning av skrotbilar.

9. Observera vikten av skrotningsintyg

Ägaren signerar överlåtelsehandling vid lämnandet av skrotbilen samt erhåller mottagningsbevis och skrotningsintyg. Detta förpliktar avregistrering och att bilskroten kommer att återanvända/återvinna minst 95% av bilens vikt.

10. Kontrollera vid behov

10 tips när du skrotar bilen. Skrotningsföretaget ansvarar för att bilen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Ägaren kan enkelt få detta verifierat genom ett telefonsamtal till Transportstyrelsens kundtjänst för fordon Tel. nr. 0771-141516 eller på Transportstyrelsens hemsida under fliken fordonsuppgifter.

Måste ägaren skrota bilen?

Nej bilägaren behöver inte vara med. Det är inga problem att låta ett ombud skrota bilen för dig. Utöver senaste registreringsbevis del 2 måste ombudet ha en fullmakt från registrerad bilägare. Sen behövs ett legitimation från ombudet.

Vilken bilskrot betalar bäst?

Vill du ha bra betalt för din skrotbil? Antagligen betalar Uffes bilskrot ut bäst ersättning för skrotbilar i närheten av Göteborg. Förmodligen har han den högsta skrotpremien för en uttjänt bil i hela Sverige. Just nu är skrotpriset 3 500 kr för en bil som är komplett och som har original katalysatorn kvar.

Bilbärgning Gbg AB köper skrotbilar och hämtar gratis mellan Göteborg och Uddevalla vidare till Trollhättan. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi samarbetar med (Uffes bilskrot). Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar. fler tips när du skrota bilen.

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.