Skrotbilar hämtas gratis

Skrotbilar hämtas gratis. Bärgning av skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen. Om bilen är uttjänt och inte varit i drift på ett tag är det inte ovanligt att exempelvis oljetråg börjar rosta sönder och risk för olja att läcka ut och nå kretsloppet. Företag med tillstånd har personal med utrustning att utföra åtgärder som krävs för att förebygga läckage, spill eller liknande. Det ställs även krav på rätt försäkringar för att få tillstånd.

Skrotbilar hämtas gratis. Bärgning av skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen.
Skrotbilar hämtas gratis. Skrota bilen  hos Bilbärgning Gbg AB som bärgar bilen gratis till en bilskrot som är auktoriserad. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd att bärga skrotbilar från Länsstyrelsen. Bärgning av skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen.

Förutom ordinarie trafikförsäkring skall det även finnas en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada eller olycka. Om skrotbilar hämtas gratis av företag som saknar tillstånd är det ett brott mot miljöbalken som kan ge dryga böter eller i vissa fall fängelse. Auktoriserade bilskrotar erbjuder tjänsten  skrotbilar hämtas. Auktorisationen som bilskrotar har för att skrota en bil är inte samma tillstånd som transport av uttjänta fordon (farligt avfall).

LÄS MER: Betydelse av våra inhemska återvinningsföretag

Behövs hämtning av bil för skrotning har bilägaren ett ansvar att han eller hon anlitar godkända aktörer på marknaden. Seriösa företag redovisar sina tillstånd från Länsstyrelsen på sin hemsida. Saknas det på hemsidan kan man utgå från, att företaget har inget beviljat tillstånd. Annonser med skrotbilar hämtas gratis eller skrotbilar köpes finns i överflöd på internet. Många av dessa aktörer har som avsikt att exportera bilarna till länder utanför EU. Fordon som inte har en godkänd kontrollbesiktning är olagliga att exportera. Bilar som betraktas som skrotbilar skall skrotas på anläggningar som är godkända för det och det ska ske i Sverige.

LÄS MER: Förbjud export av bilar som är 10 år och äldre
LÄS OCKSÅ: Statistik på skrotade fordon i Sverige 

Bilbärgning Gbg AB i Göteborg hämtar och skrotar bilen gratis. Företaget innehar tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta bilar. Hämtningsområde är mellan Kungsbacka i söder till Uddevalla i Norr.

KLICKA HÄR FÖR ATT SE VÅRT TILLSTÅND FRÅN LÄNSSTYRELSEN