Skrotningsintyg-Skrotintyg

Skrotningsintyg eller skrotintyg som det också kallas är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret på Transportstyrelsen och skall inte förväxlas med mottagningsbevis. Mottagningsbeviset som man får av bilskroten är ett kvitto på att bilen har mottagits av dom. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotintyg kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan skroten kan avregistrera bilen och skriva skrotintyg måste bilen saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

Tiden med hanteringen på ett skrotupplag kan variera beroende på hur många bilar som väntar på att bli skrotade hos den aktuella skrot som du har lämnat skrotbilen till.  År 2017 skrotades c.a 190 000 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades c.a 380 000 vilket gör att man kan misstänka att illegal export av skrotbilar. Dom flesta bilar hamnar i mellan östern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av återvinning och hantering miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet måste man kontrollera containrar där bilar göms undan. Innan dom tullas ut från landet.

Skrotningsintyg eller skrotintyg som det också kallas är ett bevis på att bilen är avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen och skall inte förväxlas med mottagningsbevis.
Skrotningsintyg eller skrotintyg som det också kallas är ett bevis på att bilen är avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen och skall inte förväxlas med mottagningsbevis.

Vi på www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB  har tillstånd från Länsstyrelsen för transport av skrotbilar. Anlitar du oss för hämtning av skrotbilar se vi till att bilen avregistreras och du få skrotintyg.