inför bilbesiktning

Inför bilbesiktning

Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud. Ägaren får inte köra hem bilen. Det finns åtgärder som ägaren kan göra före en besiktning. De flesta anmärkningar upptäckes okulärt vid besiktningen. Dessa kan upptäckas genom personlig kontroll av bilen. Många märkesverkstäder erbjuder gratis kontroll med prisuppgift för reparation av funna brister. Det finns även verkstäder som utför en sådan tjänst till en rimlig kostnad.

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil

För den ägare som själv kontrollerar sin bil inför bilbesiktning finns vissa tips att ge. De tre mest frekventa anmärkningar som bilbesiktningen kräver efterkontroll är för det mesta mycket enkelt att åtgärda. Positionsljus eller halvljus fungerar inte. Kolla alla lampor före besiktningen och byt de som inte fungerar. Parkeringsbromsen fungerar dåligt. Många gånger räcker en enkel åtdragning av justeringsskruv. Spricka i vindrutan. Byt för att slippa efterkontroll.  Observera att förra årets klass ett-anmärkning måste vara åtgärdad. Om inte förvandlas den till en två med krav på efterkontroll.

Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud.
Inför bilbesiktning.  Anmärkningar som kan drabba bilen vid en besiktning är indelade i tre klasser. En anmärkning i klass ett medför att åtgärd måste ske före nästa besiktning En klass två-anmärkningar kräver åtgärder med en ombesiktning inom en viss tid. En klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger direkt körförbud.
LÄS MER: Är elbilen det bästa för miljön, eller?

Andra frekventa brister är för svag färdbroms, glapp i spindelled och styrled samt för höga utsläppsvärden. Enligt statistik från bilbesiktningen är 38 % av bilar över 14 år behäftade med klass två-anmärkningar. Detta bör man tänka på inför bilbesiktningSäkerhetsfel, som orsakar direkt körförbud, drabbar i första hand bilar i denna kategori. Bristerna upptäcks i broms- och styr-systemen, även för höga utsläppsvärden kan orsaka en klass tre-anmärkning. Kostnaderna för dessa reparationer överstiger oftast bilvärdet. Sådan bil bör klassas som skrotbil och bärgas till närmaste bilskrot. Enkla kontroller , framför allt av de tre mest frekventa anmärkningarna, kan spara både tid och pengar till ägarna. De japanska bilarna skapar minst problem för sina ägare. Kanske är dessa personer mer observanta och justerar småfel inför bilbesiktning. Detta tycks vara de mest frekventa felan på modernare bilar. 

LÄS MER: Återgärda bilen fel innan du säljer 
LÄS MER: Bilskroten på den gamla goda tiden