Skrota bilen ersättning

Skrota bilen ersättning

Många vill skrota bilen med ersättning. Det är inget onaturligt att vilja ha betalt för något, som åsitter ett värde, även om det bara är avfall. Och det borde uppmuntras. Att se ett värde i avfall är få förunnat. Men det är något vi alla snart måste medverka till. Vår miljö försämras kontinuerligt genom tillverkares utsläpp av växthusgaser. Att förstå och tillgodose återvinning av avfall för förbättrad miljö måste premieras. Ett sätt är att ägaren, av en skrotbil, värnar om att bilen återvinnes till industrin. Som exempel kan nämnas att 75 % av energin sparas vid återanvändning av avfall från bilstålet. Idag återvinnes 95 % av bilens vikt. Genom inlämning av skrotbilen till en auktoriserad bilskrot skall bilägare veta att han bidrar till klimatförbättring och kostnadsbesparing. Genom denna utveckling står det klart att finns intäkter i skrotet. Och det är idag mycket mer än bara för ett tio-tals år tillbaka.

Att dumpa skrotbilar i naturen är en brottslig handling. Istället för illegala bilkyrkogårdar som bilden visar. Är det bättre att skrota bilen med ersättning. Dom flesta mäniskor tror att man måste betala för att bli av med skrotbilen. Lämnar man bilen själv kan man tjäna pengar på på bilen, förutsatt att bilen är komplett.

Att dumpa skrotbilar i naturen är en brottslig handling. Istället för illegala bilkyrkogårdar som bilden visar. Är det bättre att skrota bilen med ersättning. Dom flesta tror att man måste betala för att bli av med skrotbilen. Lämnar man bilen själv kan man tjäna pengar på bilen, förutsatt att bilen är komplett, Skroten kommer att få avkastning för reservdelar, därför har en skrotanläggning möjlighet att ge ersättning.

Så möjligheten att skrota bilen med ersättning har ökat markant. Men än är det inte självklart att  ersättning utgår vid skrotningen. Genom hård styrning från staten har utvecklingen av återvinningsprocessen gått stadigt framåt. I en förordning av producentansvar för bilar (SFS 2007:185) ger man direktiv om att ägaren av en skrotbil inte skall betala något för skrotningen av sin bil. Och förhoppningsvis kommer det något att hända med riksdagens godkännande av motion 2017/18:246. I den motiveras införande av en skrotningspremie för gamla bilar. Men det hör till framtiden.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Avfallet från skrotbilarna ger intäkter genom återvinning. Det är konsumenter som bidrar till de positiva effekterna. Genom lägre tillverkningskostnader erhålles bättre miljö. Utsläppen av växthusgaser minskar i takt med lägre kostnad. Generellt kommer en dag då jordens klimat är avhängigt konsumenternas beteende. Återvinningsgraden är idag stor inom bilskrotning. Därför kan man skrota bilen med ersättning hos de flesta seriösa bilskrotar, när man lämnar bilen själv. Observera att det fortfarande finns företag som kräver betalt vid inlämning. Dessa företag är inte auktoriserade och behöver inte åtlyda statens förordning av gratis inlämning.

Skrota bilen ersättning, Det är viktigt att skrotbilen når en auktoriserad bilskrot som kan återvinna begagnade delar på bilen. Det gynnar även personer med äldre bilar som får en möjlighet at komma till skroten och plocka av bildelarna själv. Kostnaderna blir betydligt billigare på en skrot som har självplock.
Skrota bilen ersättning, Det är viktigt att skrotbilen når en auktoriserad bilskrot som kan återvinna begagnade delar på bilen. Det gynnar även personer med äldre bilar som får en möjlighet at komma till skroten och plocka av bildelarna själv. Kostnaderna blir betydligt billigare på en skrot som har självplock.
LÄS MER: Bästa tipsen när man skrotar en bil

Att betala är helt fel. Istället skall ägaren undersöka möjligheten till ersättning. I Google är det lätt att urskilja de seriösa skrotarna genom deras fasta ersättningar. Men det krävs att ägaren till skrotbilen kan köra den till skroten. Om bilen är avställd eller behäftad med körförbud måste bärgning och transport utföras. Även här är det av vikt att ägaren är observant vid beställning. Han har enligt miljöbalken ansvar för fordonet tills det är skrotat och avregistrerat. En auktoriserad bärgare har tillstånd av Länsstyrelsen att handha miljöfarligt avfall, som en skrotbil klassas. En sådan bärgare tar juridiskt ansvar för transport till skrot med avregistrering. En sådan seriös bärgare är också lätt att urskilja bland annonserna i Google.

Så en observant ägare kan garanterat skrota bilen och få betalt.

LÄS MER: Gratis hämtning & skrotning i vissa områden

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie. Då kunde man före skrotningen veta exakt man kunde få i ersättning. Riksdagen har visserligen släppt en motion med förslag till skrotningspremier för gamla bilar, motion 2017/18:246, men valt att satsa på subventionerade elcyklar. Någon miljard satsades men man hade inte räknat med den organiserade brottsligheten. Så att vänta på någon ny subventionerad ersättning är lönlöst trots motionen. Det är bättre att undersöka möjligheten för ersättning när man skrotar bilen på andra vägar. Det mest naturliga är att lämna in bilen till en auktoriserad bilskrot i Göteborg till exempel.

Bilbärgning Gbg AB betalar för bilar som är nyare än 2006. Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.
Bilbärgning Gbg AB betalar för bilar som är nyare än 2006. Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en avdankad bil.

Ett sådant företag är organiserat av Bilproducenterna och tar emot bilen gratis. Ett förbehåll är att den är komplett. Bilskroten sanerar och pressar bilen före leverans till ett fragmenteringsföretag. På detta sätt återvinnes idag 95 % av skrotbilens vikt. Ur miljösynpunkt borde alla så kallade uttjänta bilar gå denna väg. Men för ägaren är det naturligt att försöka få så hög ersättning som möjligt för sin gamla bil. Om den är avställd kan den varken köras eller bogseras på allmän väg. Så den måste bärgas till skroten. I vissa fall kan ägaren få ersättning av bärgaren. Han kan dock räkna med max 500 kr. vid sådant tillfälle.

LÄS MER: Anskaffa begagnade bildelar i Göteborg

Sedan finns det bilskrotare som inte skickar bilarna vidare till fragmentering. De ställer upp bilarna för att sälja dessa som begagnade bildelar. Hur mycket får man när man skrotar bilen. Vissa frekventa bilmärken är mer begärliga. Så ersättningen hos en sådan ligger mellan 800 och 1200 kr. Det här alternativet bidrar dock inte till någon miljöförbättring. Och det fordrar att bilen kan köras av ägaren till en den speciella skrotfirman. Beroende på avstånd kanske det tillkommer en kostnad som tar bort förtjänsten i detta alternativ.

Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie.
Hur mycket får man när man skrotar bilen? Det är en fråga som många ställer. För ett antal år sedan betalade staten ett visst belopp i skrotningspremie, då visste man ersättningen på bilen. Idag får man ringa runt till dom olika skrotarna och höra hur mycket dom betalar eller värdera sin bil här.
LÄS MER: Köper trasiga bilar för reparation

Slutligen finns den illegala marknaden. Många skrotbilar kommer på villovägar utan att ägaren har någon kunskap av händelsen. Innan han möjligtvis upptäcker den i trafiken. Skrotbilarna, byter olagligt ägare, och levereras till ”företag” för vidare avyttring. Detta är en svart marknad som uppmärksammats. Genom att införa lagkrav på varudeklaration på samtliga begagnade bilar skulle detta hjälpa till att lösa problemen. Men kravet gäller för näringsidkare och sådana finns inte i de här kretsarna.

LÄS MER: Ordna och laga bilen själv

De skrotbilar som inte går vidare på svensk marknad försvinner som illegal export. För länder som inte har samma hårda miljökrav är dessa skrotbilar begärliga. Men det finns också förtäckta uppköpare av dessa skrotbilar. Vissa märken är speciellt attraktiva för den illegala utförseln. En ägare som verkligen undersöker hur mycket man får när man skrotar bilen, sadlar kanske om. Här skall dock ägaren veta vad som gäller enligt miljöbalken. Ägaren till en bil ansvarar för bilen hela vägen till skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Att medverka till lagöverträdelser kan betyda, att priset han får inte täcker eventuella böter. Det finns fler faktorer, ”än hur mycket man får när man skrotar bilen”, att tänka på vid detta tillfälle.

LÄS MER: Konsumenter av begagnade bilar klagar mest

Skrotbilar i Sverige

Skrotbilar i Sverige

Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem. Men få eller inga ger synpunkter på gamla bilar som inte blir skrotade. Till och med riksdagen tar upp problemet i sin motion gällande skrotningspremier för gamla bilar. Citat: ”Antalet bilar som lämnas in till bilskrotar har minskat kraftigt.” Detta skrevs 2017-09-26. Dessa gamla bilar är praktexemplar i kategorin miljöförstörande källor. Före detta ägare har nog känt en viss tillfredsställelse när beslutet om skrotning togs. Den nya bilen som togs i bruk klarade 1/5- del av utsläppen, som är så förödande i miljösynpunkt. Det höga koldioxidvärdet i gamla bilar bedöms ju vara en huvudorsak till växthuseffekten.

Bilbärgning Gbg AB betalar för defekta och krockade skrotbilar som är nyare än 2006. Besök hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Hur gör man när man skrotar bilen

Många skulle nog känna bitterhet om de visste att deras gamla bilar inte alls skrotats utan befinner sig i trafik igen. För så är fallet. Minskningen av skrotade bilar består inte bara av dumpade bilar och övergivna sådana. Nej – förvandlingen av så kallade skrotbilar i Sverige till körbara sådana har blivit ”lönsam” och utvecklingen går framåt.  Att ”lönsamheten” är stor, beror till stor del av att verksamheten bedrivs på ett tvivelaktigt sätt. De områden, som Skatteverket inte behärskar att kontrollera, bedömer aktörerna sig själva som legala utövare.  Efterfrågan av dessa gamla bilar är stor. Aktörerna söker i första hand körbara bilar. Erbjuder ägarna en viss summa pengar för hämtningar av bilar som skall ”skrotas”. 

Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem.
Det är ett känt faktum att många skrotbilar i Sverige inte lämnas in för skrotning. Många inlägg göres i debatten om skrotbilarnas miljöproblem. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en uttjänt bil.
LÄS MER: Lämna alltid bilen till en auktoriserad bilskrot för skrotning

Dessa aktörer är lätta att avslöja för en alert säljare av en skrotbil. För bärgning och transport av en skrotbil krävs ett speciellt tillstånd av Länsstyrelsen. Inga illegala eller oregistrerade företag kan erhålla sådana. En sovring av aktörer, genom säljarnas observation, minskar självklart risken. Att tänkta skrotbilar i Sverige hamnar i orätta händer. Någon polisövervakning av ett lagkrav med så låg straffsats kan inte förväntas. Skrotningspremien enligt motionen bedömes till någonstans mellan 5- till 10-tusen kronor. Denna konkurrens till den illegala skrotbilsmarknaden betyder fler skrotade bilar. Men om åtgärden skall räcka till sanering av marknaden måste premien troligen sättas högre än de föreslagna. Och denna åtgärd skulle generera stora belopp till statskassan.

LÄS MER: Göteborgsområdets problem med skrotbilar

Att bryta den ökande trenden av illegala aktiviteter med skrotbilar i Sverige ger andra spinoff-effekter. Gamla bilar, som borde skrotas, hålls vid liv av ägarna genom ”billiga” reparationerMånga skulle välja skrotning och nyköp om en attraktiv skrotningspremie finns. Om en tillräcklig hög skrotningspremie infördes skulle med all sannolikhet de illegala verksamheterna självsaneras.  Aktiviteterna skulle övertagas av seriösa säljare, verkstäder, bärgare, skrotare osv.  Och ökade skatteintäkter genererade av en rätt satt skrotningspremie för skrotbilar i Sverige. Troligtvis kommer detta att visa på ett lönsamt resultat.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

Skrota bilen kostnadsfritt

Skrota bilen kostnadsfritt

Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar. Producenterna kan samverka med andra företag som t ex. Bildemontering, Auktoriserad bilskrot eller bilåtervinning för att uppfylla sina skyldigheter. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en skrotbil. Företagen skall då ha erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen som visar att dom få hantera skrotprocessen med att demontera bilar. Bilägaren skall kunna skrota bilen gratis inom ett avstånd om 50 km från sin hemort. Undantag för kostnadsfri inlämning av bilen är om den inte är komplett. D.v.s saknas väsentliga delar som t ex. motor, växellåda, hjul, katalysator kan mottagaren ta en skälig betalning för detta. Saknas enstaka lampa eller liknande skall inlämning av bilen fortfarande vara gratis.

Bilbärgning Gbg AB betalar för defekta, krockade bilar som är nyare än 2006. Besök hemsidan bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Hämtning och gratis skrotning av bilar i Göteborg
Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar.
Skrota bilen kostnadsfritt. En producent skall utan betalning ta emot bilen och skrota den. Producenter som fört in eller tillverkat bilen i Sverige är skyldiga att ta emot uttjänta bilar.
LÄS MER: Råden du skall följa när du skrotar en bil

Alla bildemonteringar, bilskrotar i Göteborg samarbetar inte med producenterna därför är det inte säkert att man kan lämna en uttjänt bil kostnadsfritt där. För information om producenternas mottagningsställe om hur du skrota bilen kostnadsfritt får man hos kommunen i sin hemvist. Om slutdestinationen av alla uttjänta bilar hamnar hos rätt aktör. Ökar chansen att skrotbilen tas om hand på ett miljö godtagbart sätt och inte exporteras till t ex. Afrika. Länder som inte har likställda miljölagar som vi i Sverige skall inte behöva ta emot farligt avfall i form av skrotbilar.

Bilbärgning hämtar om du vill skrota bilen gratis. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Vid hämtning får bilägaren ett mottagningsbevis. Ett kvitto på att bilen skrotas.
Bilbärgning hämtar om du vill skrota bilen gratis. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Vid hämtning får bilägaren ett mottagningsbevis. Ett kvitto på att bilen skrotas.
LÄS MER: Skrota en bil i Göteborgsområdet utan hjul

I vissa kommuner finns företag som erbjuder att skrota bilen kostnadsfritt. När man anlitar en sån aktör skall man vara medveten om att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall.  År 2002 kom en ny avfallslag där skrotbil klassas som farligt avfall. Skrota bilen kostnadsfritt.

Skrotbil Göteborg

Skrotbil Göteborg

Skrotbil Göteborg. Pendelparkeringarna har blivit dom nya bilskrotarna i Göteborg. Övergivna skrotbilar dumpas på pendelparkeringar. Här plundras bilarna på diverse delar så som hjul, katalysator innan bilen totalförstörs. På vissa pendelparkeringar kan det stå 5 st övergivna skrotbilar och det hela ser ut som en krigszon. Hisings-backa i Göteborg är bland den värsta i hela Västra Götaland. Ibland är det mer uttjänta bilar här än hos vissa bilskrotar i Göteborg eller hos en bilskrot nära Kungälv. Att bilägare är oroliga att parkera sin bil här är inte överdriven. Att parkera sin bil bredvid än bil som saknar hjul med krossade rutor och glassplitter överallt. Dessa bilar skall inte rödlappas som vanlig bilar när det är uppenbart att bilar har dumpats. Dom skall direktskrotas så att vanligt kan folk kan använda dessa pendelparkeringar till det, de är avsedda för. Få bort skrotbilar till bilskrot omgående. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en avdankad bil.

Bilbärgning Gbg AB tar hand om din skrotbil i Göteborg. En ersättning kan betalas ut för bilar som är nyare 2006, även defekta och krockade bilar. Besök hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Att skrota bilen i Göteborg är enkelt
Skrotbil Göteborg. Pendelparkeringarna har blivit dom nya bilskrotarna i Göteborg. Övergivna skrotbilar dumpas på pendelparkeringar. Här plundras bilarna på diverse delar så som hjul, katalysator innan bilen totalförstörs.
Skrotbil Göteborg. Pendelparkeringarna har blivit dom nya bilskrotarna i Göteborg. Övergivna skrotbilar dumpas på pendelparkeringar. Här plundras bilarna på diverse delar så som hjul, katalysator innan bilen totalförstörs.

Lagkrav för skrotbil Göteborg

Företag som sysslar bilskrot i Göteborg och demontering måste vara auktoriserade, genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler för skrotbil Göteborg.

LÄS MER: Bra att veta när ni skrotar bilar
Få bort skrotbilar gratis. Bokningtjänst på hemsidan www.bilskrotgbg.se eller ring 031-94 37 60 för gratis bärgning av skrotbilar till bilskrot.
Få bort skrotbilar gratis. Bokningtjänst på hemsidan www.bilskrotgbg.se eller ring 031-94 37 60 för gratis bärgning av skrotbil Göteborg till bilskrot.

Skrotningspremier av fritidsbåtar

Skrotningspremier av fritidsbåtar

På försök har Havs- och Vattenmyndigheten avsatt två miljoner kronor till hjälp för skrotningspremier av fritidsbåtar. Erbjudandet gäller till och med 31 dec. 2018. Förutsättningarna är att båten skall vara minst 3 meter lång och väga minst 200 kg. Det finns i dag uppskattningsvis 64 000 övergivna eller sjöodugliga fritidsbåtar. Dessa klassas , exakt som motsvarande skrotbilar, som miljöfarligt avfall. Kvar i vattnet avsöndrar de bottenfärger och plastrester. Och likvärdigt med skrotbilar är risken för läckage av drivmedel, oljor och glykol efter en viss tid stor. Därför uppfattas dessa vrak som en allt mer ökande miljöfara.

Bilbärgning Gbg AB betalar ut skrotningspremie för defekta och krockade bilar som är nyare än 2006. Besök hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Hur gör man för att skrota bilen gratis

I motsats till en skrotbil måste ägare normalt själv betala för skrotningen av en fritidsbåt. Det finns cirka 25 återvinningsställen för sådana båtar. På grund av de relativt höga kostnaderna i samband med skrotningar är det naturligtvis frestande för ägare att dumpa sina oidentifierbara vrak på olika ställen. Och det ställer till med samma problem som dumpade skrotbil gör för markägarna. Det är förbjudet att handskas med andras ägodelar. Även om de dumpas på egen mark. Det kända miljöproblemet med dumpade skrotbilar kan nu utökas med dumpade fritidsbåtar. Men så länge de två miljonerna räcker kan ägaren till en fritidsbåt utnyttja den fria skrotningen fram till årsskiftet.

LÄS MER: Bra tips om du vill skrota bil eller båt

Den genomsnittliga skrotningskostnaden, som ersättes av Havs- och Vattenmyndigheten är 6 000 kr. Två alternativ finns för transport till ett återvinningsstället. Om ägaren vill ha hjälp med transporten skall anmälan göres på Båtreturs hemsida. Han får då svar med prisuppgift. Egen transport kan väljas. Men först måste ägaren begära och fått registreringsnummer före inlämning till skrotningen. Skrotbilars dumpning i naturen eller på andras egendomar vållar idag stora miljöproblem. Bilskrotningen är gratis hos auktoriserade bilskrotar. Samtidigt är bärgning till skroten för det mesta gratis. Trots miljöbalkens föreskrifter om ägarens ansvar föredrar vissa ägare dumpning på förbjudet ställe. Motsvarande kostnad för en fritidsbåt utan skrotningspremier av fritidsbåtar hamnar mellan 10- 20-tusen kronor för ägaren. Så det är lätt att förstå larmet om det ökande miljöproblemen med övergivna fritidsbåtar, som ägare lämnat vind för våg. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

LÄS MER: Anlita auktoriserat företag när ni skrotar bil eller båt

Skrota bil fullmakt

Skrota bil fullmakt

Skrota bil fullmakt. Har du själv ingen möjlighet att skrota din bil kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning. Fullmakten kan vara begränsad till att bara gälla skrotning av bil. Fullmakten skall vara utformad så att bilens identitet framgår med registreringsnummer och bilmodell.

Huvudmannen skall skriva under fullmakten, registreringsbeviset del 2  och ta en kopia på huvudmannens körkort som ombudet skall använda för att skrota bilen. Bilen kan nu skrotas av ombudet hos en auktoriserad bilskrot. Bilen kommer då att avregistreras permanent på bilregistret hos Transportstyrelsen. Skall man skrota en bil som ägs av ett dödsbo krävs en fullmakt från dödsbodelägarna.

Klicka här för att ladda ner fullmakt för att skrota en bil
Klicka här för att läsa allt om fullmakter i olika sammanhang
Skrota bil fullmakt. Har du själv ingen möjlighet att skrota din bil kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning.
Skrota bil fullmakt. Har du själv ingen möjlighet att skrota din bil kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning.

Anlita auktoriserade aktörer vid skrotning av bilar

Vi är 2 st företag som samarbetar med att hämta och skrota bilar. Bilbärgning Gbg AB hämtar alla bilar som måste bärgas till skroten. Bilbärgning Gbg AB är auktoriserade hos Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta fordon (farligt avfall).  Hämtnings område är från Kungsbacka till Uddevalla. 80% av alla bärgningar sker i Göteborgsområdet. Uffes bilskrot i Varekil på Orust är skroten som tar emot skrotbilarna. Uffes är en auktoriserad bilskrot som skrotar bilar miljövänligt. Hit kan man komma själv och lämna sin bil för skrotning. Här sker ingen försäljning av begagnade reservdelar utan enbart metallåtervinning av skrotbilarna. Skrota bil fullmakt behövs oavsett om bilen hämtas eller lämnas av någon annan än bilägaren.

Bilbärgning Gbg AB hämtar bilar där fullmakt behövs. Besök hemsidan bilskrotgbg.se för att ladda ner fullmakt så någon kan företräda dig när ni skrotar bilen. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.
LÄS MER: Information om skrotfirmor i Göteborg

Dags att skrota husvagnen

Dags att skrota husvagnen

Dags att skrota husvagnen. En välskött husvagn har en betydlig längre livslängd än en bil. Men även den måste någon gång anses vara uttjänad. Och därmed är det dags att låta skrota den hos någon bilskrot. Den maximala livslängden räknas till 25 år. Men många måste skrotas betydligt tidigare. Med tanke på den stora tillväxten under de senaste 30-40 åren, finns det idag åtskilliga husvagnar som borde vara skrotade. Det finns många anledningar till att en vagn skall klassa som skrotfärdig.

LÄS MER: Baskunskap när du ska skrota husvagn

Trots tillverkarnas stora insatser är fuktskadorna ägarnas stora gissel. Och när de upptäckes är det ofta för dyrt för renovering. Det börjar med en liten spricka, som är helt omöjlig att upptäcka okulärt. De utsatta punkterna är dörr- och fönster-karmar. Osynliga sprickor kan även uppstå mellan svetsade eller nitade plåtdetaljer i karossen. Övergångar mellan vägg och tak är några andra kritiska punkter. Det kan ta flera år från det att sprickan uppkom till ägaren upptäcker fuktskadan. Vagnar som ställes inne vintertid klarar sig mångfalt längre. För att minimera dessa problem kan ägaren låta fukttesta vagnen kontinuerligt.

LÄS MER: Att tänka på inför besiktning av bil och husvagn

Med nutidens effektiva fukttester upptäcks många problem. Även den minsta tillstymmelse till fuktintrång kan avslöjas. Härmed kan billiga åtgärder för tätning sättas in. Efter några år kan motsvarande kostnad överstiga 25 000 kr och då kan det vara dags att skrota husvagnen. Ett annat återkommande problem är otäta gasolanläggningar. Normalt är riskerna för sådana skador väl kända. Ett årligt trycktest av gasolsystemet rekommenderas. Men det finns tyvärr ägare som missar detta. Och en husvagn, som drabbas av

LÄS MER: Däckkrav på sommar och vinterdäck

läckage med brand, kommer med all sannolikhet att behöva skrotas. På grund av det idag stora skrotningsproblemet är det svårt att få inlämningstid till någon specialiserad husvagnsskrot. Och riskerna är därför stora att uttjänta vagnar kommer att dumpas i naturen. Dessa kan överta skrotbilarnas ställen i naturen eller på större kommunala parkeringsplatser.  Många av de auktoriserade bilskroten kan, om än motvilligt, ta emot samt skrota och avregistrera en husvagn.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg
Dags att skrota husvagnen. En välskött husvagn har en betydlig längre livslängd än en bil. Men även den måste någon gång anses vara uttjänad. Och därmed är det dags att låta skrota den hos någon bilskrot.
Dags att skrota husvagnen. En välskött husvagn har en betydlig längre livslängd än en bil. Men även den måste någon gång anses vara uttjänad. Och därmed är det dags att låta skrota bilen hos någon bilskrot.

Bilskroten tar emot en skrotbil gratis för sanering och transport till ett fragmentering-företag. Tack vare 95 % materialåtervinning är hela kedjan, från hämtning till skrotning av en uttjänt personbil, gratis. Men en husvagn saknar material, som kan återvinnas på samma effektiva sätt. Därför måste ägaren räkna med en kostnad i samband med skrotningen. Normalt tar en skrot cirka 5 000 kr. för skrotningen, exklusive transport.

LÄS MER: Hämta bil eller husvagn för skrot

Det finns dock något seriöst bilskrot, som kan utföra transporten gratis. Ägaren till en skrotningsvagn kan hitta en lämplig behörig bilskrotare på Google när det är dags att skrota husvagnen. Ett sådant företag visar sitt tillstånd, för transport av miljöfarligt avfall, utgivet av Länsstyrelsen.

LÄS MER: Inget producentansvar finns för husvagnar
LÄS MER: Skrotnings firma som tar hand om husvagnar i Åtvidaberg

Skrota bilen Göteborg

Skrota bilen i Göteborg innan den utgör ett direkt miljöproblem och orsakar ägaren onödiga utgifter. Miljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beskriver följderna av försummelse med uppställda eller dumpade skrotbilar. Myndigheternas bortforsling, uppställning och senare skrotning debiteras alltid ägaren.

Bildemonteringar Göteborg som tar emot uttjänta bilar

Bildelcentrum Partille AB

Skrotfrag Göteborg

L G Bildemontering AB

Nya Angered Bildelar AB

Mölndals Bildemontering AB

Kungälvs Bildemontering AB

Därför bör man skrota bilen i Göteborg. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Göteborg eller hos en bilskrot i Västra Götaland.

Därför bör man skrota bilen i Göteborg. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Göteborg eller hos en bilskrot i Västra Götaland.

Vad säger lagen om en uttjänt bil i Göteborg

Enligt miljöbalken är bilägaren ansvarig för bilen tills den är avregistrerad. Många av Sveriges över 320 bilskrotar tar emot de uttjänta bilarna gratis samt avregistrerar dessa hos Transportstyrelsen. Vissa skrotningsföretag sysslar med försäljning av begagnade bildelar genom t. ex. Märkesdemo och återvinning, som idag överstiger 95 % av skrotbilens vikt. Genom denna process har den uttjänta bilen fått ett väsentligt högre värde, som kommer ägaren till del när man skrota bilen i Göteborg.

Papper som behövs när man skrotar bilen i Göteborg

Senast utfärdade registreringbevis del 2.

Giltig legitimation.

Fullmakt om du inte är ägare av bilen eller om den ägs av ett dödsbo.

Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.

Beställ nytt registrerings bevis här!

Klicka här om fullmakt behövs!

Det här får man av den auktoriserade bilskroten

Det man får av bilskroten är ett skriftligt intyg (mottagningsbevis) att just den skroten mottagit bilen. Man skall även begära skrotintyg för att försäkra sig om att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen och inte kommer ut i trafik igen.

Lycka till med att skrota bilen i Göteborg!

Hur gör man för att skrota bilen

Hur gör man för att skrota bilen

Hur gör man för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse. Typexempel är sanering efter läckage av miljöfarliga ämnen vid längre uppställning av bilen. Samt betalningskrav för bärgning. För att undvika sådana problem rekommenderas alltid ägaren att lämna in bilen för skrotning innan miljöproblem uppstår.

Skrota bilen Göteborg hos en seriös och auktoriserad aktör. Hur gör man för att skrota bilen.
Skrota bilen Göteborg med gratis hämtning av en auktoriserad aktör.

I processen, från skrotningsbeslut till fragmentering, kan mycket oförutsett hända. PÅ grund av brister på kontroll och övervakning tjänar många stora oskattade belopp under vägen till skrotning. Bra tips när du skrotar bilen eller råd för skrotning lämnas till ägare av skrotbilar. Av dessa finns lagar och förordningar som måste beaktas, samt följande av Länsstyrelsens förordningar för hindrande av olaglig verksamhet.

1. Kontrollera att ni har rätt registreringsbevis

För avregistrering hos Transportstyrelsen krävs det att den auktoriserade bilskroten får det  senaste utfärdade registreringsbeviset  del 2 (gula delen).

Behövs nytt registreringsbevis, klicka här för att beställa nytt registreringsbevis hos Transportstyrelsen.

2. Ordna med  eventuella dokument

Ägaren skall legitimera sig och underteckna dokument vid lämning. En fullmakt från ägaren måste finnas om någon annan lämnar in skrotbilen. Detta gäller även om bilen ägs av ett dödsbo.

Behövs fullmakt, klicka här för att ladda ner fullmakt.

3. Tänk på lagar som gäller i trafiken

Om ägaren själv tänker lämna bilen direkt till en skrotfirma måste han tänka på följande. Det gäller körförbud om bilen är avställd. Inte heller får en avställd bil bogseras på allmän väg. Eventuella böter bör ställas mot gratis transport.

4. Följ miljöbalkens föreskrifter

På Google finns de alternativen för bärgning och transport. Refererande till miljöbalken har ägaren alltid ansvar för sin bil. Han eller hon blir betalningsskyldig för händelser som kan kräva sanering på väg till skroten.

5. Länsstyrelsens krav på säkerhet av transporter

Ett enda undantag finns från ovanstående regel. Bärgningsföretag, som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall, måste ha en speciell transportförsäkring. Genom denna försäkring garanteras ägaren från alla överraskande kostnader. Ett företag med detta speciella tillstånd visar alltid detta i sina annonser . Med ett klick kan tillståndet kontrolleras av en kund.

10 tips, hur gör man för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
10 tips, hur gör man för att skrota bilen Göteborg. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
6. Planering & riskbedömning 

Om ägaren mot förmodan är intresserad av en inte godkänd transportör av Länsstyrelsen finns risk att bilen kommer att hanteras på ett brottsligt sätt. Det är lätt att förfalska ägarbyte för att efter uppjustering sälja bilen vidare i trafik. Viss organiserad brottslighet är specialiserad på illegal utförsel. Det finns många oseriösa aktörer som vill profitera skattefritt.

7. Lämna inte bilen till en oseriös aktör

Vid förfrågan om hämtning kan ägaren bli lurad genom systematiskt felaktiga prisuppgifter. Före beställning av hämtning uppger hämtaren ett lockpris. Men förklarar vid hämtningen, att skrotbilen inte har något värde, så någon betalning kan inte ges. En nogräknad ägare lämnar inte sin bil vid ett sådant förfarande.

8. Gör en sista utvärdering om lämplig hämtare

Ägare av skrotbilar uppmanas att läsa recensioner och inlägg rörande olika företag. Personer som blivit lurade eller bedragna brukar göra sig hörda på detta sätt. I utbudet av hämtare av skrotbilar finns bara någon enstaka som har tillstånd från Länsstyrelsen. I Göteborg tycks det endast finnas ett företag som har ett sådant tillstånd, och som specialiserar sig på hämtning av skrotbilar.

9. Se alltid till att få ett skrotningsintyg som bevis för avregistrering

Ägaren signerar överlåtelsehandling vid lämnandet av skrotbilen samt erhåller mottagningsbevis och skrotningsintyg. Detta är ett bevis på att bilen är avregistrerad.

10. Kontrollera status på bilen hos Transportstyrelsen

Skrotningsföretaget ansvarar för att bilen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Ägaren kan enkelt få detta verifierat genom ett telefonsamtal till Transportstyrelsens kundtjänst för fordon tel. nr. 0771-141516 eller på deras hemsida under fliken fordonsuppgifter.

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.Hur gör man för att skrota bilen. Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis om ni  skrota bilen Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi samarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall).  Besök hemsidan bilskrotgbg.se eller ring 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar. Hoppas alla har blivit lite klokare med, hur gör man för att skrota bilen. Lycka till med skrotningen av bilen!

LÄS MER: Får man ersättning hos bilskroten för en skrotbil