Exportera bil till Afrika

Exportera bil till Afrika

Innan man exportera bil till Afrika bör man tänka på vilken miljöpåverkan det kan bli. Många uttjänta bilar lämnas till en auktoriserad bilskrot för skrotning, men exporteras till Afrika ändå. För att få bukt på denna illegala verksamhet måste Länsstyrelsen dra in auktorisationen hos dessa företag.  Företagen utger sig för att vara seriös bilskrot men säljer skrotbilen vidare. Överlåter alla miljöproblem som uppstår från uttjänta bilar till en annan kontinent. Dessa företag blåser miljön, myndigheter och deras egna kunder. Kunder  som har lämnat sin bil för skrotning i tron om att bilen skall återvinnas på ett miljöriktigt sätt enligt svensk lag. Kravet som en auktoriserad bilskrot har i Sverige är att 95 % skall återvinnas eller återanvändas i form av reservdelar.

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap om miljöfarliga produkter.  Att bilar som var tänkt att bli skrotade i Sverige hamnar i Afrika som inte har någon som helst krav på återvinning av miljöförstörande ämnen är nog inte ett smart sätt att värna om miljön.

Innan man exportera bil till Afrika bör man tänka på vilken miljöpåverkan det kan bli. Många uttjänta bilar lämnas till en auktoriserad bilskrot för skrotning
Innan man exportera bil till Afrika bör man tänka på vilken miljöpåverkan det kan bli. Många uttjänta bilar lämnas till en auktoriserad bilskrot för skrotning.