Bildemontering i Härryda

Bildemontering i Härryda

Vi är ingen bildemontering i Härryda, men hämtar skrotbilar gratis för demontering.  Bilbärgning Gbg AB  säljer inga reservdelar utan transporterar enbart skrotbilar till skroten.  Är ni intresserade av begagnade bildelar i Härryda kan vi rekommendera Härryda bil o skrot AB.

Ring 031-94 37 60 för gratis hämtning av skrotbilar!

Vårt företag har tillstånd från Länsstyrelsen att skrota bilen i Härryda med hämtning.   Om du kan köra eller frakta din skrotbil själv, kan du lämna någon skrot företag i följande område Uddevalla, Stenungsund, Ale, Agnesberg, Angered, Lerum, Stenkullen, Partille, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Göteborg.

Bildemontering i Härryda
Bildemontering i Härryda, hämtar skrotbilar gratis för demontering.
Skrota din bil i Härryda
Gratis hämtning av bilskrot i Härryda för miljövänlig bildemontering.

Bilskrotningens miljöpåverkan

 

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap om miljöfarliga produkter. Därför är ett stort antal av lagar, normer, föreskrifter och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, men där Bilskrotningsförordningen är tongivande. Som punkt ett är angivet att tillträdet till anläggningen skall vara lättillgänglig och kontrollerbart. Marken för uppställning av skrotbilar skall vara asfalterad eller på annat sätt hårdbelagd. Spill- och dagvatten från detta område skall bindas till en avskiljningsanordning för oljeavskiljning. Samma system skall gälla för verkstadsytan där dräneringsarbeten pågår. Även denna yta skall vara hårdbelagd så att spill inte kan tränga igenom. Platsen där dräneringsarbetet utföres skall utformas så att spill av vätskor inte kan rinna utanför området. De bilskrotar som demonterar detaljer för försäljning skall Upprätta en speciell plats för miljöriktig rengöring och hantering av dessa artiklar före mobil lagerhållning. Speciella låsbara förvaringstankar för bensin, diesel, kylvätska och dyl. skall finnas på brandsäker och markerad plats. Tydliga och markerade utrymningsdörrar skall finnas.

 

 

Dränering och demontering på bilskroten före fragmentering

 

Bilskrotning före fragmentering koncentreras till dränering av olika oljor, bensin, diesel och kylmedier. Demontering och lagerhållning av gummi, aluminium, startbatterier, katalysatorer och artiklar som bly eller andra lättåtkomliga artiklar som innehåller bly eller andra miljöfarliga ämnen.

Vi är ingen bildemontering i Härryda, men hämtar skrotbilar gratis för demontering. Har tillstånd av Länsstyrelsen att hämta uttjänta fordon.