Bilskrot Öland

Bilskrot Öland

Bilskrot Öland, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Öland om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Kontakta Lorenssons Metall- & Bilskrot AB när du har bestämt dig för att skrota bilen eller köpa begagnade bildelar. När du lämnar in ditt fordon för skrotning hos  Lorenssons Metall- & Bilskrot AB skall du ha med dig registreringsbevis Del 2. Dom är auktoriserade och du får ett skrotningsintyg.

Kontaktuppgifter: Lorenssons Metall- & Bilskrot AB

Adress: Gjuterivägen 12

386 90 Färjestaden

​Tel: 0485-351 40

…………………………………………………………………………………………….

Kalmar skrotfrag håller på med bilskrotning och säljer begagnade reservdelar till personbilar. Kontakta dom om du vill skrota bilen. Vissa av skrotfrags anläggningar ombesörjer hämtning av skrotbilen. Dom betalar marknadsmässig ersättning för din skrotbil.

Kontaktuppgifter: Kalmar skrotfrag

Adress: Flottiljvägen 42

392 41 Kalmar

​Tel: 0480-41 11 20

Bildemontering Öland, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering Öland, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bilskrot Öland, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Öland om du vill skrota din bil.
Bilskrot Öland, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Öland om du vill skrota din bil. Bilskrot med självplock där kunden demonterar delen.

Lagkrav för bildemontering  Öland

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Öland och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Öland. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Öland, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Hur funkar demontering av bilar på skroten
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Kalmar