Bilskrot Kristianstad

Bilskrot Kristianstad

Bilskrot Kristianstad, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Kristianstad om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Svenssons bildemontering är en auktoriserat bilskrot. Dom har de flesta bildelar till de flesta bilmärken till ett lågt pris, dessutom har dom garanti på allt dom säljer. Dom finns i Vä, nära Kristianstad och i Malmö. Här kan du skrota bilen, I normala fall får du ingen betalning. Materialvärdet i bilen ska bekosta sanering och skrotning. Så någon ersättning eller skrotningspremie utgår ej när du skrotar din bil hos Svenssons bildemontering. Undantag för ersättning kan finnas om det är en bil av speciell typ, kontakta dom om ni har frågor om eventuell ersättning.

Kontaktuppgifter: Svenssons bildemontering

Adress: Mosslundavägen 64-44

291 91 Kristianstad

​Tel: 044-24 41 17

…………………………………………………………………………………………….

Returbilen Kristianstads är en stormarknad för billiga begagnade reservdelar. endast självplock förekommer här. Man måste  åka dit och plocka av delarna själv. Personalen kan inte hjälpa er med detta.

Adress: Industrigatan 11

291 36 Kristianstad

Bildemontering Kristianstad, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering Kristianstad, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bilskrot Kristianstad, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Kristianstad om du vill skrota din bil.
Bilskrot Kristianstad, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Kristianstad om du vill skrota din bil.

Lagkrav för bildemontering  Kristianstad

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Kristianstad och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsenför att bärga bilen till en bilskrot.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Kristianstad. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Tollarp

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL