Bilskrot Tollarp

Bilskrot Tollarp

Bilskrot Tollarp, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tollarp om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Om du lämnar in din bil för skrotning till Tollarps bilskrot skall du ha med dig legitimation och registreringsbevis. Dom utför bildemontering i egna miljöhallar med billyftar. Alla demonterade delar kontrolleras och tvättas och förs därefter in i deras datasystem. Du kan hitta alla deras reservdelar på bildelsbasen

Kontaktuppgifter: Tollarps bilskrot

Adress: Tassebodavägen 121

 298 91  TOLLARP

​Tel: 044-313330

…………………………………………………………………………………………….

 

Bildemontering Tollarp, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot
Bildemontering Tollarp, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot

Bilskrot Tollarp, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tollarp om du vill skrota din bil.
Bilskrot Tollarp, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Tollarp om du vill skrota din bil eller behöver få tag i billiga reservdelar till bilen.

Lagkrav för bildemontering Tollarp

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Tollarp och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsenför att bärga bilen till en bilskrot för att t ex. skrota bilen i Göteborg.

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Tollarp. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: Lämna alltid skrotbilen till en auktoriserad bilskrot
LÄS OCKSÅ: Bilskrotar och bildemonteringar i Eslöv

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Tollarp och mycket mer

One thought on “Bilskrot Tollarp

Kommentarer inaktiverade.