Bilskrot Helsingborg

Bilskrot Helsingborg. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Helsingborg. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Helsingborg

Filborna Bilskrot, Förrådsgat. 11, 254 54 Helsingborg, 042-156 082

Atracco Helsingborg, Lagergat. 22, 254 64 Helsingborg, 042-158 840

Anlita alltid godkänd bilskrot i Helsingborg

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Helsingborg. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Helsingborg som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Helsingborg

Fler bilskrotar i Skåne Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot: Naturvårdsverket

Mer om Helsingborgs kommun

Helsingborg är centralort i Helsingborgs kommun och ligger i Skåne län. Helsingborgs tätort hade 108 334 invånare den 31 december 2017 och utgör befolkningsmässigt Sveriges nionde största tätort, Skånes andra största tätort (efter Malmö) och ingår i Öresundsregionen. Helsingborg ligger vid Öresundssmalaste del, där endast 3 750 meter skiljer staden från Helsingör i Danmark. Stadens geografi domineras av den branta sluttningen Landborgen som löper längs Öresund, något indragen från kusten. Mellan strandterrassen och landborgsterrassen finns ett antal raviner som bildats under den senaste istiden. I centrum är arkitekturen en tätbebyggd stenstad, med monumentala och storstadsmässiga hus mot paradgatorna Drottninggatan och Järnvägsgatan samt mot StortorgetSankt Jörgens plats och Trädgårdsgatan. I gatorna bakom denna bebyggelse är arkitekturen mer småskalig och intim. Källa Wikipedia.

Besök visit Helsingborg för att se vad man kan göra & uppleva i kommunen.