OnWheels Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Halmstad

Så här fungerar återvinning av din bil hos OnWheels Bildemontering AB. Batteriet plockas ut ur bilen och skickas iväg för upparbetning.
Alla vätskor i bilen dräneras ut och samlas upp i förslutna kärl vilka sedan skickas iväg för miljöbehandling. Exempel på sådana vätskor är motorolja, växellådsolja, glykol, spolarvätska samt bränsle.
Hjulen monteras av och man separerar fälgar från däck som innehåller HA-oljor. Alla tungmetaller hanteras separat och skickas iväg för miljöbehandling.

Bilens kaross pressas samman för att enklare kunna transporteras.
Karossen fragmenteras, d.v.s slås sönder i olika delar baserat på typ av metall. De olika metallerna skickas till smältverk får återvinning.

Kontaktuppgifter: OnWheels Bildemontering AB, Båtmansgat. 6, 302 45 Halmstad, Tel 035-103 232

Information om skrotning av bilar i Hallands Län

Skrota bilen hos OnWheels Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Halmstad bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Halmstad som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till OnWheels Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till OnWheels Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Halmstad för avregistrering.

Fler bilskrotar i Hallands Län