Halmstad Bildemontering HB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Halmstad Bildemontering är en komplett bilverkstad i Halmstad som erbjuder tjänster och produkter av högsta kvalitet. Med deras långa erfarenhet inom branschen har dom samlat på sig ett stort kunnande. Att erbjuda en bra service till kunderna är väldigt viktigt för företaget.
Halmstad Bildemontering vill erbjuda personlig service för alla kunder.

Halmstad Bildemontering har idag två anställda Chris och Krister, även kallade Trönninges svar på Ronny & Ragge. Företaget är en helt oberoende aktör som inte arbetar under någon branschorganisation, utan dom fokuserar enbart på att hålla kunderna hundra procent nöjda genom att erbjuda väl utförda arbeten och konkurrenskraftiga priser.

Kontaktuppgifter: Halmstad Bildemontering HB, Smedväg. 8, 302 65 Halmstad, Tel 035-404 42

Mer information om skrotning av bilar i Hallands Län

Skrota bilen hos Halmstad Bildemontering HB

När det är dags att skrota bilen i Halmstad bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Halmstad som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Halmstad Bildemontering HB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Halmstad Bildemontering HB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Halmstad för avregistrering.

Fler bilskrotar i Hallands Län