AB Volvo med avgasproblem

AB Volvo med avgasproblem

AB Volvo med avgasproblem. Volvo lastvagnars meddelande att vissa lastbilar och bussar var behäftade med utsläppsproblem, slog ned som en bomb. Aktiekursen började falla som en sten och oron för kommande konsekvenser var märkbar i olika dagstidningars artiklar. Tanken till de nyliga skandalerna, hos i första hand tyska personbilstillverkare, låg nära till hands. Ett många hundra procents för högt utsläpp av kväveoxider upptäcktes på den amerikanska marknaden. Och nu skulle även Volvos lastbilar och bussar drabbas av just för höga utsläpp av kväveoxider. Den europeiska och framför allt den amerikanska marknaden kommer att starkt beröras.

LÄS MER: Är elbilen det mest miljösmarta

Konsekvenserna för de tyska personbilarna på den amerikanska marknaden blev förödande med dieselskandalenHundra tusentals bilar återkallades. Många av dessa skrotades direkt medan andra ställdes upp för att senare slussas ut på marknaden. För detta måste dock bilarna byggas om till godkänt utsläppsvärde. I korthet kan sägas att certifieringen av dieselmotorerna hade förvanskats. Testerna som gjordes speglade inte alls verkliga förhållande. Detta skulle i sin tur ha krävt så mycket tillsatsmaterial i katalysatorerna, att motorerna skulle tappa en stor del av sin dragningskraft.

AB Volvo med avgasproblem. Volvo lastvagnar meddelande att vissa lastbilar och bussar var behäftade med utsläppsproblem slog ned som en bomb
AB Volvo med avgasproblem. Volvo lastvagnars meddelande att vissa lastbilar och bussar var behäftade med utsläppsproblem slog ned som en bomb
LÄS MER: Uttjänta fordons negativa miljöpåverkan

Kostnaderna med böter hamnade på gigantiska miljard-belopp. Även ett av världens största biltillverkare Volkswagen fick uppleva svåra ekonomiska följder. Nu drabbas AB Volvo med avgasproblem av för höga kväveoxid-utsläpp på den juridiskt krävande amerikanska marknaden. Att AB Volvo medvetet, i likhet med tysk bilindustri, genomfört förfalskade certifieringar är uteslutet. Det finns inte på kartan att en svensk tjänsteman skulle offra sig för företaget på samma sätt som avslöjades i Tyskland. Möjligtvis kan den tekniska kompetensen i så fall ifrågasättas.

LÄS MER: Lagar & regler angående däck

Man bedömer att en komponent brustit i avgassystemet. Något annat är troligtvis helt uteslutet. Frågan är väl hur sådant kan hända efter tillförlitliga livslängdsprover. Dessa ska ju bekräfta att konstruktionen uppfyller målen. Tillverkningsfel kan alltid uppstå hos någon underleverantör. Men att det skall ske omedvetet i långa serier verkar mindre troligt. I jämförelse med personbilars katalysatorer kan nämnas att de ingående metallerna i dessa är synnerligen dyra. Dessa visar också ett högt värde efter att bilen blivit skrotad.

AB Volvos ansvariga har säkert blivit lika bestörta och tagna på sängen som aktieägarna. En sak är dock säker. Man kommer att finna orsak och lösning även om konsekvenserna  för AB Volvo med avgasproblem på den amerikanska marknaden blir dyr.

LÄS MER: Är det dags att skrota västlänken i Göteborg