Skrotbilars värden

För ett antal år sedan var skrotbilars egentliga värden negativt. Det vill säga att ägaren var tvungen att betala ett visst belopp för att få den omhändertagen på någon skrot. Undantag till denna regel var Volvo, SAAB och Mercedes, som i vissa fall kunde säljas. PV 444 förvandlades, som exempel, till EPA-traktor. Resultatet blev att många dumpade sina bilar för att spara pengar. Många artiklar har skrivits och behandlat de negativa miljöeffekterna dessa orsakade.

Skrotbilars värden

Skrotbilars värden har ökat i takt med teknologin blivit mer avancerad i bilarna. Höga reparations och reservdelskostnader på äldre bilar omöjliggör dock att man kan få bilen trafikduglig igen. Därför skrotas bilar där många komponenter fortfarande fungerar.

En allmän regel har varit att bilar klassas som uttjänta vid då reparations- kostnaderna överstiger bilens marknadsvärde. Även idag följer många denna regel med få undantag. Den moderna bilen innehåller många mycket dyra komponenter. Elektroniken med sina kretskort och air-bags är några exempel. Verkstadskostnaderna har skjutit i höjden. Det är idag lika dyrt att anlita en märkesverkstad som att konsultera en advokat. Allt detta tillsammans bidrar till höjning av skrotbilens egentliga värde. En bil kan bli utsatt för en relativ mild olycka där en air-bag har utlöses. Detta är naturligtvis lyckligt ur säkerhetssynpunkt. Men kostnaden för en sådan skada är svindlande hög. Generellt brukar ett försäkringsbolag lösa in bilen till ett högt marknadsvärde.

Skrotbilars värden har ökat

De ägare, som enbart har tagit trafikförsäkring, drabbas hårt. Och när någon del, som kretskort exempel, fallerar och måste bytas kan en prisuppgift rendera bilen till skrotningsstadiet. Många bilar, som av ekonomiska skäl bör skrotas, är inte helt uttjänta vad livslängden anbelangar. Och ägarna handlar därefter. Bilarna blir avställda med förhoppning av, att de i framtiden skall kunna repareras billigare. Dessa bilar blir stående i många år och kommer till slut att utgöra samma miljöproblem som de nämnda dumpade skrotbilarna. En väsentlig skillnad finns dock. Ägarna till skrotbilar behöver inte betala något för skrotning och avregistrering. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

Under många år har bilproducenterna varit föremål för hårda krav att nå satta återvinningskrav. Idag har man nått över 95 % återvinning av bilens vikt. Och det betyder att ett nytt värde har skapats. Idag kan en bilägare erhålla ett visst belopp vid lämning till en auktoriserad skrot. Kan han inte själv köra bilen dit kan han anlita ett bärgningsföretag och få transporten dit gratis. Så idag har skrotbilars egentliga värden skiftat karaktär.

Många av dom auktoriserade bilskrotarna återanvänder heller inte delarna utan allt går till återvinning. Skrotar som ändå säljer reservdelar är oftast kopplade till bildelsbasen som säljer testade delar. Med detta upplägg som skrotanläggningarna har det idag blir det svårt att hitta billiga bilreservdelar och tillbehör. Förr kunde man skruva ner delarna själv på skroten och på så vis köpa betydligt billigare. Många avdelarna som säljs på på bildelsbasen och laga är dessutom dyrare än nya delar som t. ex säljs på skruvat.se.

Objektiv värdering av begagnad bil

Objektiv värdering av begagnad bil. Under senare år har handeln med begagnade bilar ökat markant. Och det är framför allt äldre billigare årsmodeller som står i fokus. Livslängden varierar generellt mellan 8 och 14 år. Men modeller som Volvo, Volkswagen och Mercedes kan rulla flera år. Statistiken visar även att antal skrotningar har minskat kraftigt. Visserligen infördes år 2018 krav för återförsäljare att utfärda en varudeklaration. Denna skulle tjänstgöra som en objektiv värdering av en begagnad bil. Men det har inte medfört att försäljningen av gamla bilar minskat. Behovet har dessutom lett till en kraftig ökning av mindre bilverkstäder.

Objektiv värdering av begagnad bil

Objektiv värdering av begagnad bil. Även defekta och krockade bilar kan ha ett värde. Är komponenter i drivlina såsom motor, växellåda mm. hela går det att tjäna pengar på delarna.

Utvecklingen gynnar ägare av äldre fordon. Eftersom bilskrotningspremier tagits bort kan inte en bilägare räkna med något överskott vid skrotning. Det är därför naturligt att ägaren ser sig om efter en försäljning med förtjänst. Bilens generella livslängd kan många gånger förlängas med relativt enkla medel. Vitala komponenter i drivlinan kan också öka värdet på bilen. Med tanke på livslängdsfaktorer kan det vara svårt att göra en objektiv värdering av en begagnad bil, som är äldre än 2008 års modell. Bilar med lång livslängd samt exemplariskt välskötta med servicebok, kan dock frångå den här regeln.

Anlita ett företag som ger objektiv värdering av begagnad bil

För bilägaren finns möjlighet att sälja bil med skada eller annan defekt. Många fordon är kanske avställda med ett automatiskt körförbud. Dessa genererar onödig kostnad om bilen måste bärgas för värdering eller leverans. För att undvika dessa kan ägaren få en värdering online. Vid sådant tillfälle är det viktigt att ägaren lämnar en noggrann redogörelse angående bilens kondition med fotografier. Värdehandlingar är servicebok och ett senare besiktningsprotokoll. Vid avhämtning och betalning följes punkterna som ligger till grund för en objektiv värdering av den begagnade bilen. Finns överensstämmelse lär inga problem uppstå vid betalning. Oseriösa aktörer som lämnar ett bud utan noggrann värdering brukar i vanliga fall ha skymfliga prutningsargument klara vid en eventuell hämtning.

Skrotbilar hämtas gratis

Om reparationskostnaderna överstiger bilens värde kan Bilbärgning Gbg AB bärga bilen avgiftsfritt till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsidan Bilskrotgbg.se för mer information.

Vi köper din bil

Vi köper din bil. Är intresserade av all typer av bilar. Hos oss kan du sälja trasig, defekt eller krockad bil där bärgning ingår. Ni gör en online värdering på vår hemsida där ni beskriver fel och brister på bilen. Inom 24 timmar återkommer vi med ett bud. Om ni accepterar vårt erbjudande, möts vi där bilen är och färdigställer med betalning, ägarbyte. Betalning sker med swish eller kontantbetalning. Ägarbytet görs alltid till Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449. Vår ambition är alltid att betala den summa som vi erbjudit, föresatt att korrekt information om brister och fel på bilen har framkommit.

Vi köper din bil

Vi köper din bil. Bilbärgning Gbg AB köper defekta, krockade bilar. Värdera bilen här. Bilar som har högre reparationskostnader än bilens värde erbjuder vi att bärga kostnadsfritt till en auktoriserad bilskrot.

Sälja bil på blocket eller Kvarndammen

I dag finns det många aktörer med budskapet ”vi köper din bil”. Även om det finns ett stort nationellt företag med samma varunamn finns det många uppköpare av bilar i alla klasser. Dyra lyxbilar till billiga defekta och skadade fordon efterfrågas dagligen på nätet. Så bilägare, som tänker sälja sin bil, har många alternativ att välja mellan. Stora nationella företag, som betalar direkt vid inlämning av ett fordon har stark konkurrens av företag som säljer på provisionsbasis. Ett sådant företag är Kvarndammen. Troligtvis kan en nyare bil betinga ett högre försäljningspris genom ett auktionsförfarande. Nackdelen är att ägaren måste vänta längre tid på köpeskillingen.

Under senare år har efterfrågan av begagnade bilar ökat lavinartat. Men det är billiga sådana som blivit attraktiva. Och det har en naturlig förklaring i den ökade folkmängden i den kategori, som vi köper din bil billigt som förstaval. Detta har skapat många nya företag med många nyanställda. Det negativa är att många fordon, som miljömässigt borde ha skrotats, återfinns i trafik. Men det ger en bilägare, av en bättre begagnad bil, möjlighet att erhålla en viss betalning Vid skrotning kan inte ägaren räkna med någon ersättning om bilen skall hämtas av bärgare. Inte heller behöver någon räkna med någon kostnad när seriösa aktörer anlitas.

Vi köper din bil om inte reparationskostnaderna är högre än bilens värde

Många gånger beslutas om skrotning när reparationskostnader visar sig höga efter en bilbesiktning som exempel. Skadade bilar med enbart trafikförsäkring kan hamna i samma fålla. Och det är i första hand sådana fordon en bilägare idag har större möjlighet sälja som bil med skada eller sälja bil obesiktad. Det gäller dock för ägaren att hålla kostnaderna nere under tiden. För detta rekommenderas att värdera bilen online. Det är enkelt att leta upp seriösa aktörer på Google. När en väl redovisad deklaration av bilens kondition lämnas och kontrolleras vid hämtning av bilen bör ingen prutningsprocess uppstå.

Värdehandlingar för bilägaren är servicebok och ett eventuelle senare besiktningsprotokoll. Ett varnande finger hör till sin plats. Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer som säger vi köper din bil och lämnar ett mycket attraktivt inköpspris. Vid hämtning pekas på så många brister på bilen att den tyvärr saknar uppgivet värde. Utan en, för både köpare och säljare, objektiv och saklig värdering är en affär mycket avlägsen i sådana fall. Om säljaren givit en korrekt och seriös information i värderingsunderlaget undvikes alla sådana effekter vid hämtning och betalning.

Sälja bil med skada

Sälja bil med skada. Många bilägare gör förfrågningar om möjligheten att hitta köpare av defekta och krockade bilar. Fordon, med enbart trafikförsäkring, hamnar ofta i en situation där reparationskostnaden överstiger det verkliga värdet. Eller är den så hög att ägaren föredrar att satsa motsvarande belopp på en annan bil.

Vid ett sådant tillfälle är det naturligtvis av intresse för ägaren att undersöka ett annat alternativ än skrotning. Idag finns ingen skrotningspremie, så skrotning ger normalt inga pengar till ägaren. Inte heller behöver hen inte räkna med några skrotningskostnader. Det finns seriösa bärgningsföretag som erbjuder hämtning och transport till en auktoriserad skrot gratis. Många bedömer bilen som skrot om reparationskostnaden överstiger det verkliga värdet efter krävda åtgärder. Samtidigt blir det svårt att sälja bilen med skada. Men det är inte omöjligt.
Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

Sälja bil med skada

Sälja bil med skada. Även om bilen inte går att återställa till trafikdugligt skick kan det finnas värde ändå. Köpare av defekta bilar kan ta vara på delar som fungerar, som t. ex. motor, växellåda mm. och på så sätt tjäna pengar på bilen.

Sälja bil med skada till företag som saluför bilreservdelar

Det finns aktörer som köper defekta och skadade bilar. För att detta ska bli möjligt måste skadorna registreras, så att någon form av varudeklaration kan upprättas av säljaren. Det är viktigt att detta göres på ett korrekt sätt. Och att underlaget kompletteras med fotografier, servicebok samt senaste besiktningsprotokoll. Vid hämtning av bilen kontrolleras dessa handlingar med ägaren. Om skillnader föreligger lämnar den eventuella köparen säljaren utan köp. Att försätta sig i en sådan situation undviker troligtvis en seriös säljare.

LÄS MER: Bra skrotfirmor i Göteborg

För att återställa en skadad bil till godkänt skick ställs alltid dessa kostnader mot bilens aktuella marknadspris. Säljarens värdehandlingar vid detta tillfälle är servicebok och besiktningsprotokoll. Dessa underlättar en säkrare värdering. En plåtskadad bil med intakta komponenter, som motor och växellåda, ger ofta ett tillskott vid förfrågan av sälja bil med skada. Beloppet är dock helt beroende på bilmärke och antalet mil bilen gått.

Köper defekta bilar

Bilbärgning Gbg AB köper defekta bilar från årsmodell 2006 och nyare. Värdera din bil kostnadsfritt på hemsidan bilskrotgbg.se. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning. Har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

Så det finns all anledning med en förfrågan om möjligheten att sälja en bil med skada. Vid ”rätt” tillfälle och med ”rätt” bilmodell kan det vara en god förtjänst för bilägaren. Om inte kan en kontakt leda till lösning av andra frågor.

Sälja obesiktad bil

Många funderar på hur de skall kunna sälja obesiktad bil. En obesiktad bil har automatiskt fått körförbud. Och det betyder att den inte får framföras på allmänna vägar trots att den är trafikförsäkrad. Enbart körning till bilbesiktning är tillåtet. Frånsett detta kan det finnas större värde i bilen än det, som eventuellt erbjudes av någon bilskrot.

Sälja obesiktad bil

Bilbärgning Gbg AB betalar om ni skall sälja obesiktad bil som är nyare än 2006. Besök vår hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot. vi har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.
Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

LÄS MER Bra skrotningsföretag i Göteborg

För att kunna sälja krävs en värdering av den begagnade bilen. Har fordonet nyligen genomgått en inte godkänd besiktning kan protokollet tjänstgöra som en godtagbar varudeklaration. En köpare kan via protokollet och en okulärbesiktning bedöma kostnaden för eventuella reparationer. Efter kontroll av marknadsvärdet för godkänd motsvarighet kan en skälig köpeskilling erbjudas. Problemet är att körförbud råder och att anlita dyr bärgning för värdering av bilen lär inte vara lönsamt. Det kan i vissa fall vara fördelaktigt att köra bilen till besiktning om senaste tillfället inte kan beskriva bilens kondition.

Försök värdera och sälja obesiktad bil

Saknas förutsättningar för en objektiv värdering finns företag som kan köpa din bil digitalt. Ett sådant företag ställer krav på säljaren att redovisa för bilens kondition med eventuella brister kompletterat med fotografier. Köparen hämtar normalt bilen gratis med bärgare. Men vid hämtningstillfället granskas bilen efter säljarens inlämnade uppgifter. Stämmer dessa är köpet ett faktum. Om inte kan inte säljaren räkna med någon försäljning. En seriös köpare undviker allt prutningsförfarande på plats. En självskriven tumregel är att en obesiktad bil, som har högre reparationskostnad än bilens faktiska värde borde skrotas.

LÄS MER: Bilskrot i Göteborg när man skrotar bilen

Att en ägare vill sälja obesiktad bil och erhålla en viss köpeskilling är förståeligt. Är kostnaden högre än bilvärdet lär det vara en omöjlighet att sälja bilen för återinförande i trafiken. Men det finns en möjlighet kvar. Kanske finns det någon komponent som kan återanvändas. Här finns dock hård konkurrens från Bildelsbasen, Laga, Märkesdemo och utländska företag, som erbjuder nya komponenter till vrakpriser, så även detta alternativ kan vara svårt att utnyttja vid försök att sälja obesiktad bil.

LÄS MER: Värdera bil gratis hos bilpriser.se

Värdera bil

Värdera bil. Många bilägare funderar idag över hur mycket den bättre begagnade bilen kan vara värd. Anledningen till detta är att efterfrågan av mycket billiga bilar har ökat kraftigt de senaste åren. Istället för skrotning kan bilen eventuellt säljas med ett bättre pris för ägaren. Även defekta bilar, som inte är alltför gamla, är av intresse av den numera stora marknaden av billiga bilar. Ur miljösynpunkt borde man skrota dessa bilar. Men erhållen summa pengar styr bilägaren vid de alternativen som finns. Konsekvenserna är inte bara besvärande miljöpåverkan utan även en betydande minskning av bilar som lämnas till bilskrotning och avregistrering.

Värdera bil,köper defekta bilar i Göteborg

Värdera bil. Många bilägare funderar idag över hur mycket den bättre begagnade bilen kan vara värd. Anledningen till detta är att efterfrågan av mycket billiga bilar har ökat kraftigt de senaste åren. Istället för skrotning kan bilen eventuellt säljas med ett bättre pris för ägaren

Detta är ett känt förhållande, som beskrivs i riksdagens lämnade förslag om återinförande av skrotningspremier av något slag. I motionen 2017/18:246 beskrivs en kraftig minskning av bilar som lämnats in för skrotning. Värdera bil, där märken som Volvo och SAAB är favoriter, kan orsaka problem för bilägaren. Det finns aktörer som kategoriskt lämnar ett högt lockpris per telefon. Men då bilägaren skall lämna bilen bedömes ofta bilen varande en skrotbil med inget eller ringa värde. Eftersom marknaden är stor finns det naturligtvis seriösa företag som är involverade i branschen. Och dessa är enkelt att urskilja. Oftast krävs någon sort av varudeklaration där ägaren noggrant definiera de avvikelser som finns på bilen. Samtidigt med dessa brukar ägaren krävas på fotografier som sänds digitalt till uppköparen.

LÄS MER: Bra skrotfirmor i Göteborg

Värdera bil. Förutsättningar för köp är att medhavd deklaration överensstämmer med bilen vid avhämtning och betalning. Vid detta tillfälle kan bilägaren sortera bort de oseriösa aktörerna, som vill sänka givet pris. En seriös handlare, som upptäcker väsentliga skillnader i given deklaration, förklarar varför han inte kan köpa bilen. Och han kommer inte att nedlåta sig i en för bilägaren skymflig prutningsprocedur. Bilägaren är välkommen med ny varudeklaration för ny prissättning om intresse finns.

LÄS MER: Sälj din krockade eller trasiga bil här. Värdera bil!

Att branschen vuxit lavinartat har en naturlig förklaring och kan inte kopplas med enbart negativa faktorer. Ur miljösynpunkt är det dock förkastligt att återanvända bilar istället för att skrota dessa med bilproducenternas återvinningsmål. Nya företag växer upp och värdera bil ger många arbetstillfällen. Men det är det stora behovet av billiga bilar som styr utvecklingen. Många europeiska länder har löst motsvarande problem med en skrotningspremie på en nivå, som utesluter återanvändning av mer eller mindre uttjänta fordon. Värdera bil och få ett positivt besked till bilägare kommer branschen växa så det knakar.

LÄS MER: Kan man sälja sin skrotbil till bilskroten

Vilken skrot betalar bäst

Vilken skrot betalar bäst. För att få den främsta ersättningen för en bil ska man försöka sälja den före skrotning. Även om bilen är defekt, krockad eller trasig kan man få bra betalt för den. Är väsentliga delar som motor och växellåda hela ska man försöka avyttra till företag som köper defekta bilar. Det går också att lämna bilen mot betalning till skroten, men oftast till betydligt mindre pengar än om du kan kränga bilen själv. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil. Tack vare återvinning och återanvändning har skrot och avfall ett visst värde. Dessutom bidrar dessa processer till miljöförbättring som skapas genom förkortade tillverkningsprocesser vid nyproduktioner. Den alltmer överskuggande faktorn vid debatter av olika miljöfaktorer har mer eller mindre fastnat på koldioxidutsläppen från fordon och industrin. Att skrotbilar tidigt kom i centrum, som miljöbovar, är naturligt eftersom dessa till största delen handhas av privatpersoner.

Vilken skrot betalar bäst

Vilken skrot betalar bäst? Bilskrotgbg.se värderar skrotbilar på sin hemsida. Förr var skrotvärdet i varje bil betydligt mindre än idag. Reparationskostnaden numera så höga att bilar av högre värden skrotas.

Vilken skrot betalar bäst

Tidigare fanns inget värde i dessa uttjänta bilar. Tvärt emot kostade det ägaren att lämna in bilen för skrotning. Det föranledde många ägare att dumpa sin bil, för att på så sätt spara pengar. Massor av artiklar har skrivits om skapade miljöproblem. Och det föranledde regeringen att förordna tillsättandet av ansvariga bilproducenter. Utöver detta utfärdades bilskrotningsförordningen till auktoriserade bilskrotar, som tvingades att ta emot en inlämnad skrotbil gratis. Bilproducenterna fick ett initialt krav att återvinna 85 % av bilens vikt. Idag har det nya målet 95 % återvinning nåtts med bred marginal. Genom denna återvinning har alla skrotbilar ett visst värde. Så frågan:” Vilken skrot betalar bäst?” är motiverad att ställa.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

Skrotbilar i Göteborg kan lämnas in till Skrotfrag AB, som lämnar ett marknadsmässig ersättning för skrotbilen. Om den är komplett med i huvudsak original-katalysator. Skrotar i Bohuslän med cirka 60 km från Göteborg lämnar bättre betalning. Avståndet äter dock upp det bättre priset för ägare bosatta så långt från en skrot. Men för att tjäna mer pengar för bilen måste ägaren själv lämna in den hos skroten. Har fordonet körförbud eller saknar trafikförsäkring faller emellertid denna möjlighet. Böter för körning eller bogsering på allmän väg överstiger priset på skrotbilen.

LÄS MER: Bra skrotfirmor i Göteborg med omnejd

Alternativet bärgning till skroten återstår. För att undvika onödiga spörsmål bör ägaren till skrotbilen anlita en seriös bärgare, som utför tjänsten gratis och inte ta betalt för skrotbilen. Det är också av vikt att välja en bärgare med tillstånd att hantera skrotbilar av Länsstyrelsen. En sådan bärgare garanterar att det uttjänta fordonet hamnar hos en auktoriserad skrot, som ansvarar för att bilen blir avregistrerad hos Trafikstyrelsen. Enligt lagbalken ansvarar ägaren för bilen tills den är skrotad och avregistrerad.

Vid frågan, vilken skrot betalar bäst, finns tydligen en del faktorer att beakta. Det absolut viktigaste är dock att ingen ägare skall behöva betala något för att bli av med sin skrotbil på ett lagligt sätt. Att spara pengar genom dumpning tillhör en förfluten tid. Och varje ägare som skrotar sin bil med återvinning och miljöförbättring, som följd, har bidragit positivt till att förbättra klimatet.

Skrotfirmor i Göteborg

Skrotfirmor i Göteborg. Bilskrotar, bildemonteringar och skrothandlare köper in skrot för metallåtervinning. Skrotet kan bestå av järnskrot, stål, plåt, aluminium och skrotbilar. Skrotet samlas upp på skrotupplag innan det går till fragmentering och smältverk som återvinner metallerna till nya produkter. skrotningsanläggningarna får betalt per kilo. Flertalet har specialiserats för metallåtervinning av det som klassats som skrot av ägaren. Genom direkta krav på olika producenters grad på återvinning har vissa branscher kommit långt i sådan process. Att återvinning av järnskrot nått längst kan tillskrivas de hårda miljökraven som ställts för uttjänta bilar. Bilproducenterna klarar idag det uppsatta målet av 95 % återvinning av bilens vikt. Det betyder också att betydligt fler ämnen än järn återvinnes efter fragmenteringen.

Det finns många skrotfirmor i Göteborg. Flertalet av dessa har  specialiserats för återvinning alternativt återanvändning av det som klassats  som skrot av ägaren.

Det finns många skrotfirmor i Göteborg, bilskrotgbg bärgar skrotbilar när man vill skrota bilen för metallåtervinning.

Andra branscher som textilindustrin, är under stark frammarsch. Och den gemensamma nämnaren för ställda miljökrav är minskade koldioxidutsläpp vid de olika tillverkningsprocesserna. Återvinning och återanvändning är idag starka faktorer vid fastställandet av miljömål. Men för att nå dessa mål måste uttjänta produkter/artiklar styras rätt väg av ägarna. Och för detta ändamål finns bland annat skrotfirmor i Göteborg. Idag finns ingen skrotköpare som fungerar som gårdfarihandlare längre. Så ägare till en uttjänt produkt måste själv lämna in den till någon skrotfirma.

LÄS MER: Sälja bil med skada, defekt eller krockad

Ett undantag finns dock för skrotbilar. Bilar, som inte kan fraktas av ägaren, kan hämtas gratis av ett seriöst bärgningsföretag i Göteborg, med ett kringavstånd av 50 km. Av befintliga skrotfirmor i Göteborg är Stena, förutom sin rederinäring, även dominerande inom skrotbranschen. Stora delar av industrins avfall går denna väg. Privatpersoner kan med fördel lämna sitt överskott till Skrotfrag AB. Skrotfirmor i Göteborg. Genom fasta priser på nätet kan ägaren själv räkna ut beloppet före inlämning av olika ämnen.

LÄS MER: Skrota bilen gratis i Göteborg med gratis hämtning

Med tanke på vikt och volym är skrotbilar den största andelen av skrot alla kategorier som handhas av privatpersoner. Åtskilliga inlägg och artiklar handlar om miljöproblematiken gällande uppställning/dumpning och annan behandling av dessa uttjänta fordon. För att säkerställa återvinning av bilen måste den lämnas till en auktoriserad skrotfirma. I många fall är skrotbilen belagd med körförbud och kan därför inte köras till en skrotfirma av ägaren. Vid sådant tillfälle, då bilbärgning måste anlitas, är det av vikt att ägaren av skrotbilen förvissar sig om att bärgaren har tillstånd av Länsstyrelsen att transportera och handha produkter, som med likhet med en skrotbil klassas som miljöfarligt avfall. Då säkerställer ägaren att skrotbilen lämnas till en av dom auktoriserade Skrotfirmor i Göteborg som kommer att nå miljökravet för återvinning.

Marstrand västkustens pärla

Marstrand västkustens pärla

Marstrand västkustens pärla. Fram till freden i Roskilde år 1658 var Marstrandsön norskt och ofta utsatt för många anfall. Norge som även besatte Bohuslän och delar av Hisingen hade sin sydligaste punkt vid fästning på Ragnhildsholmen och senare vid Bohus fästning. Danmark som höll Halland fram till freden 1658 bidrog till den smala korridoren som återstod för Sveriges passage till Västerhavet. Dessa tre länder bedrev upprepade krig med varandra i många århundraden. Och oftast var Norge och Danmark i union med varandra. Göta älvs tillfart ströps ofta både uppströms vid Göta älvs förgrening vid Kungahälla och vid utloppet till Kattegatt. De strategiska områdena var målet för många svenska attacker och belägringar.

LÄS MER: Kungälv bildades under 900- talet och var Norges viktigast stad

Marstrandsön nämns redan på 1100-talet då ett kloster uppfördes på ön. Staden grundades dock först år 1226 av norske kungen Håkonsson. I en ceremoni i staden 1449 utsågs den danske kungen Kristin 1 till härskare. Senare intog han, för en kort tid, samma befattning i Sverige. Otaliga attacker och belägringar utfördes. Svenska flottan fick understöd av den tyska Hanseatiska flottan som brände Marstrand och Kungahälla år 1368. Norge kunde trots detta bibehålla herraväldet över båda städerna. Men genom freden i Roskilde erövrade Sverige stora delar av unionen Norge-Danmark.

Norge fick lämna alla områden upp till Svinesund. Danmark tvingades bort från bland annat Halland. Och direkt efter freden påbörjades uppbyggnad av en provisorisk fästning. Efter uppförandet av Valens skans stod fästningen, som fick namnet Carlstens fästning, klar år 1671. Fästningen utsågs till statsfängelse. Dit fördes landets grövsta förbrytare. Den mest kände av dessa blev ”Lasse-Maja”. I början av 1800-talet började Lars Olsson sin stöldturne genom Sverige. Genom att förklä sig till kvinna gäckade han alltid polisen, som var på ständig jakt efter honom. Han greps dock och dömdes till livstids fängelse på Carlstens fästning. I fängelset blev han snart privilegierad. Och som rikskändis såg han till att turistresor utgick från Göteborg med syfte att titta på fångarna i fästet. Efter 26 år frigavs han dock.

LÄS MER: Mölndals utveckling har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors

Marstrand är med sitt läge västkustens pärla. Ingen annan ort kan dra så många turister eller endagsbesökare. Baden och kajerna med otaliga fritidsbåtar har, liksom intresset att se ”Lasse-Majas” cell, givit staden dess enorma dragningskraft. Massor av regattor och kappseglingar anordnas årligen. Sedan 1994 samlas tusentals åskådare på klipporna för att följa världscupen i matchracing. Och genom Match Cup Sweden, som omnämnes som ett av världens främsta seglingsevenemang, är Marstrand utan tvivel landets förnämsta seglarstad.

LÄS MER: Uddevalla en stad med historiska rötter

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion, är riksbekant. Området som låg öster om befästningen fick sitt begynnelsenamn Lisas Berg på mitten av 1700-talet. Parken och de första byggnaderna anlades. Landeriet, som ursprungligen användes som sommarstuga, finns fortfarande kvar. Mangårdsbyggnaderna som uppfördes är idag kontorsbyggnad och värdshus. En industrianläggning, Lisebergs Sockerraffinaderi, anlades. Senaps- och ättikstillverkning bedrevs på Lisebergs Landeri under mitten av 1800-talet. En vildvuxen trädgård förvandlades till en arena som blev känd under namnet ”Balders Hage”. Och här bildades idrottssällskapet ÖIS år 1887.

LÄS MER: Tillverkning av Volvobilar på den gamla goda tiden

Olika ägare fanns till början av 1908 då Göteborgs stad övertog landeriet. En parkanläggning anlades och 1923 stod Lisebergsbanan färdig. Den blev parken största attraktionen fram till nedläggningen 1987. Redan några veckor efter invigningen hände dock en svår olycka. Efter kollision med två vagnar fick många föras till sjukhus.

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Lisebergs geografiska läge i Göteborg är perfekt. Ut med E6 ser man hela nöjesfältet. Liseberg gränsar till Mölndal på den södra sidan och centrala Göteborg på den norra sidan.
Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Lisebergs geografiska läge i Göteborg är perfekt. Ut med E6 ser man hela nöjesfältet. Liseberg gränsar till Mölndal på den södra sidan och centrala Göteborg på den norra sidan.

Invigningen sammanföll med Göteborgs 300-årsminne. Även om firandet faktiskt var två år efter Göteborgs verkliga invigning har detta gått ur minnet. Och här har tusentals turister blandats med göteborgare i många decennier. Parken satte Göteborg på kartan långt före det glada 50-talet. Hur många par som träffats här för första gången är nog oräkneliga. Här dansades, sjöngs och åktes olika attraktioner. Många minns nog Valborgsmässo-aftonen då Liseberg slog upp sina portar. Då var det vår. Den nya sommar-stassen och sviden kläddes på, oberoende av väder och vind. Jazzen, Rota och Polketten skulle invaderas.Liseberg Göteborgs stora turistattraktion.

LÄS MER: Göta älvs historia och Göteborgarnas dricksvatten

Stora berömdheter har uppträtt. Albert Einstein med sin relativitetsteori har föreläst. Jussi Björling gav sin första konsert här. Och mycket har utvecklats. Idag finns 39 attraktioner, spel, scener, restauranger och serveringar. Dansbanan är kanske inte lika populär som under de glada tio-talen. Men den finns ändå som ett minne för de nostalgiska paren som möttes där. 

Liseberg, Göteborgs stora turistattraktion. Här har man skapad en liten bilkyrkogård mitt i Liseberg.
Liseberg Göteborgs stora turistattraktion. Här har man skapad en liten bilkyrkogård  med en skrotbil mitt i Liseberg.

Anläggningar, som Lisebergs- teatern, badet, hallen,hotellet,campingen mm, har vuxit fram. Och stora planer finns för framtiden. År 2021 firar Göteborg 400-årsjubileum. Lisebergs jubileumsprojekt skall invigas i samband med firandet. En vattenpark med ett upplevelsehotell skall uppföras. Hotellet skall integreras i parken. ”Det skall tematiseras för att bli ett upplevelseboende som saknar motstycke i Sverige” Ostindiska Kompaniet skall bli den gemensamma nämnaren för de två anläggningarna. Företaget som skapades 1731 ägde bland andra skeppet Götheborg. År 1745 förliste det utanför Älvsborgs fästning.

LÄS MER: Bohus fästning började byggas i början av 1300-talet.

Kapaciteten för besökare blir enorm. 2 800 gäster skall samtidigt kunna besöka vattenparken.400 sittplatser finns i restaurangen. Upplevelsehotellet skall ha 453 rum och ge plats för 950 personer i de olika restaurangerna. Dessutom skall det finnas 1350 kvadratmeter yta för mötes och eventanläggningar.

Liseberg Göteborgs stora turistattraktion, blir med andra ord gigantisk.

LÄS MER:  Trevligt att leva i Göteborg