Bilskrot nära Stenungsund

Bilskrot nära Stenungsund

Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot nära Stenungsund. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress. De fanns ju överallt så det var bara att sätta sig i bilen och köra någon kilometer för att nå dit. Men idag är det annorlunda. Det är minsann inte bara att åka till en adress som borde omfatta en bilskrot. Och massor av felaktigheter finns det också i angivna adresser. Kör man till en i Google angiven adress kan GPS försöka få föraren att stanna på en öde tomt. Inte långt från Backaplan finns en sådan adress.

LÄS MER: Hitta serös bilskrot som skrotar bilen

Vid ett annat tillfälle stoppar GPS framför ett vanligt bostadshus. När man sedan ringer på dörren och frågar om reservdelar blir svaret att man nog missuppfattat adressen. Vid en senare kontroll i Google är inte fallet så. Bostadsadressen stämmer med den adressen som nyss besöktes. Och det är inte bara detta som är problem med bilskrot nära Stenungsund. Har man funnit en adress som verkligen är en bilskrot kan man inte få den del man vill ha.

LÄS MER: Bilskrot där man plockar delar själv

Bilskroten påstår att man inte säljer delar över huvud taget. Svaret är, att här skrotar man bara bilen utan att normalt sälja några delar. Har man däremot tid att vänta en inte överskådlig tid kan man beställa det man vill ha. Då kan bilskroten demontera den eftersökta beg. reservdelen, och kontaktar köparen när delen finns för hämtning. Det finns även problem om man skall lämna in bilen för skrotning. När det är dags att skrota bilen är den troligtvis avställd och därmed fått körförbud. Att verkligen få bilen till bilskrot nära Stenungsund kan ställa till med vissa bekymmer. För det första finns det ett antal aktörer som hämtar bilen. Vissa erbjuder betalning för skrotbilen. Många gånger är detta bara ett försäljningsknep. När bilen hämtas vägrar man betala på grund av en del bortförklaringar. Många gånger försöker man få betalt i stället, därför att bilen är i så dåligt skick.

LÄS MER: Att tänka på inför skrotning av sin bil
Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot nära Stenungsund. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress.
Det är inte speciellt många år sedan det fanns ett uppsjö av bilskrot nära Stenungsund. Man behövde inte leta i några gula sidor för att få tag på en adress.

Ett sådant förfarande avslöjar att all inte står rätt till. Här måste den som lämnar sin bil för skrotning verkligen se upp. Många bilar som beställts till någon bilskrot nära Stenungsund kommer genom falsarier att säljas för trafik efter en enkel uppjustering. Ett enkelt sätt att kontrollera om bilen omhändertas på ett korrekt sätt. Exempel vara att försäkra sig om att bärgaren som hämtar bilen har tillstånd från Länsstyrelsen att handha och transportera skrotbilar.

LÄS MER: Bildemontering & bilskrotens ursprung

Auktoriserad bilskrot. Skrota bilen gratis. Bilskrotning på ett miljövänligt sätt. Skrotbilar hämtas. Hur skrotar man en bil. Skrota bilen dödsbo. Fullmakt skrota bil. Skrota bil miljöriktigt. Förbjud export av skrotbilar. Bortforsling av bil. Bilskrot nära Stenungsund

Dags att skrota husvagnen

Dags att skrota husvagnen

Dags att skrota husvagnen. En välskött husvagn har en betydlig längre livslängd än en bil. Men även den måste någon gång anses vara uttjänad. Och därmed är det dags att låta skrota den hos någon bilskrot. Den maximala livslängden räknas till 25 år. Men många måste skrotas betydligt tidigare. Med tanke på den stora tillväxten under de senaste 30-40 åren, finns det idag åtskilliga husvagnar som borde vara skrotade. Det finns många anledningar till att en vagn skall klassa som skrotfärdig.

LÄS MER: Baskunskap när du ska skrota bil eller husvagn

Trots tillverkarnas stora insatser är fuktskadorna ägarnas stora gissel. Och när de upptäckes är det ofta för dyrt för renovering. Det börjar med en liten spricka, som är helt omöjlig att upptäcka okulärt. De utsatta punkterna är dörr- och fönster-karmar. Osynliga sprickor kan även uppstå mellan svetsade eller nitade plåtdetaljer i karossen. Övergångar mellan vägg och tak är några andra kritiska punkter. Det kan ta flera år från det att sprickan uppkom till ägaren upptäcker fuktskadan. Vagnar som ställes inne vintertid klarar sig mångfalt längre. För att minimera dessa problem kan ägaren låta fukttesta vagnen kontinuerligt.

LÄS MER: Att tänka på inför besiktning av bil och husvagn

Med nutidens effektiva fukttester upptäcks många problem. Även den minsta tillstymmelse till fuktintrång kan avslöjas. Härmed kan billiga åtgärder för tätning sättas in. Efter några år kan motsvarande kostnad överstiga 25 000 kr och då kan det vara dags att skrota husvagnen. Ett annat återkommande problem är otäta gasolanläggningar. Normalt är riskerna för sådana skador väl kända. Ett årligt trycktest av gasolsystemet rekommenderas. Men det finns tyvärr ägare som missar detta. Och en husvagn, som drabbas av

LÄS MER: Däckrav på sommar och vinterdäck

läckage med brand, kommer med all sannolikhet att behöva skrotas. På grund av det idag stora skrotningsproblemet är det svårt att få inlämningstid till någon specialiserad husvagnsskrot. Och riskerna är därför stora att uttjänta vagnar kommer att dumpas i naturen. Dessa kan överta skrotbilarnas ställen i naturen eller på större kommunala parkeringsplatser.  Många av de auktoriserade bilskroten kan, om än motvilligt, ta emot samt skrota och avregistrera en husvagn.

Dags att skrota husvagnen. En välskött husvagn har en betydlig längre livslängd än en bil. Men även den måste någon gång anses vara uttjänad. Och därmed är det dags att låta skrota den hos någon bilskrot.
Dags att skrota husvagnen. En välskött husvagn har en betydlig längre livslängd än en bil. Men även den måste någon gång anses vara uttjänad. Och därmed är det dags att låta skrota den hos någon bilskrot.

Bilskroten tar emot en skrotbil gratis för sanering och transport till ett fragmentering-företag. Tack vare 95 % materialåtervinning är hela kedjan, från hämtning till skrotning av en uttjänt personbil, gratis. Men en husvagn saknar material, som kan återvinnas på samma effektiva sätt. Därför måste ägaren räkna med en kostnad i samband med skrotningen. Normalt tar en skrot cirka 5 000 kr. för skrotningen, exklusive transport.

LÄS MER: Hämta bil eller husvagn för skrot

Det finns dock något seriöst bilskrot, som kan utföra transporten gratis. Ägaren till en skrotningsvagn kan hitta en lämplig behörig bilskrotare på Google när det är dags att skrota husvagnen. Ett sådant företag visar sitt tillstånd, för transport av miljöfarligt avfall, utgivet av Länsstyrelsen.

LÄS MER: Inget producentansvar finns för husvagnar

vägtrafikvakternas dilemma

Vägtrafikvakternas dilemma

Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten. Och det tycks vara de kvinnliga vägvaktarna som drabbas värst. Det visar ju också på en tydlig feghet hos dessa förare. Man har också observerat att för det mesta är det förare av gamla bilar, som bäst kan kallas skrotbilar, och som bedriver den här beklämmande verksamheten. Vid vägarbeten där inte bulldozers eller tillfälliga trafikljus användes bevakas och styrs trafiken av vakter. Och ofta är det kvinnor som utför dylika arbeten. Förbi en vägarbetsplats  dirigeras trafiken enkelriktat. Orsaken kan vara att halva vägbanan är upptagen eller att skydda vägarbetare som befinner sig nära körfilen.

LÄS MER: Kontroller man bör göra inför bilbesiktning

De manuellt bevakade arbetsplatserna är i första hand mindre vägjusteringar, som kan utföras under en kortare tid. Mobila arbeten, som till exempel asfaltsarbeten, utgör områden då sådan bevakning är att föredra. En klok person begriper att han tjänar tid på ett sådant förfarande. PÅ grund av kontinuerlig förflyttning av vakterna förkortas längden på spärrat område och härmed även köerna. Men vissa slynglar fattar inte så bra. Tyvärr kan det finnas någon äldre ”gentleman,” som undantagsvis uppför sig synnerligen illa.

Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten
Många rapporter pekar på vägtrafikvakternas dilemma. Vissa bilförare uppför sig mer eller mindre som tölpar när man passerar olika vägarbeten

Vägvaktarna, som är placerade på varje sida om vägbygget, håller kontakt med varandra via mobiltelefonen. De arbetar rationellt, genom att dirigera, så att minsta möjliga bilkö kommer att uppstå åt endera riktningen. Självklart tycks det ibland vara helt fritt på den enkelriktade banan. Det tar några sekunder; ur säkerhetssynpunkt, innan en bil kommer från motsatt riktning. Och det är det här slynglarna, och någon enstaka ”gentleman” inte begriper. De vill ju fram och inte stå och vänta i onödan.

LÄS MER: Bilkyrkogårdar vårt nya turistmål

När trafikvakten höjer sin röda flagga som betyder stopp rullar de många gånger skrotbilsliknande fordon fram. Rutan hissas ner och att flytta på dig-kommando ryts ut.

Då inte detta har någon verkan vrålar föraren ut de värsta invektiv han kan finna. För kvinnor tycks det finnas hur mycket som helst. Och dessa tölpars språk innefattar normalt inte mycket mer ån så. Att en vuxen person uppför sig på samma sätt påvisar bara en låg bildningsnivå.

Men tyvärr räcker det inte alltid med ett sådant uppförande. För att verkligen visa sina muskler låter förarna bilarna rulla fram mot väktarna. En törn får visa att man menar allvar.

Och för att visa sina aversioner fortsätter förarna med sina oförskämda tillrop, som drabbar vägarbetarna. Visserligen är det fullvuxna män som hånas men även här är det riskfritt. vägtrafikvakternas dilemma

Trafiken flyter ju förbi arbetsplatsen utan stopp och utan möjlighet att få tag på tölparna.

LÄS MER: Anlita företag för transport av bilar

Skrotupplag i Göteborg

Skrotupplag i Göteborg

Finns det inte längre något skrotupplag i Göteborg? Det verkar inte inte så. Efter idogt letande på internet ger man upp. Tydligen har dessa inlämningsställen för skrot antingen försvunnit från många platser eller har verksamheten ändrat namn. I de flesta fallen brukar ju tips lämnas om liknande företag. Men här föreslogs endast skrotbilshämtare. Men det är kanske på en bilskrot man skall lämna in sitt skrot. I varje fall bör man ju kunna lämna in järnskrot där.

Det är väl inte så väldigt länge sedan det fanns diverse skrotanläggningar, där man kunde lämna in diverse begagnade prylar. För dessa kunde en liten ersättning erhållas. Många minns nog även de ambulerande skrothandlarna som åkte runt med sina skrangliga bilar. De värderade prylarna och betalade ibland en liten slant för föremålet. Nästan alltid ersattes järnskrot eller metallföremål vid avlämningen. Och för ännu längre sedan var det vanligt att skrothandlarna höll sig med häst och vagn i sin verksamhet. På TV har vi, i många lustiga avsnitt, sett hur detta fungerade. Men i vår moderna tid gäller något helt annat.

LÄS MER: Köra bil till skrot i Göteborg

Det närmaste man kan komma benämningen skrotupplag är troligtvis bilskrot. Som namnet säger är dessa företag specialiserade på skrotning av fordon. Inlämning av en skrotbil är normalt gratis. De flesta av dessa tar även emot järnskrot gratis. Observera att deras specialisering omöjliggör andra sorters inlämning.

Finns det inte längre något skrotupplag i Göteborg? Det verkar inte inte så.  skrotupplag är troligtvis bilskrot. Som namnet säger är dessa företag specialiserade på skrotning av fordon.
Finns det inte längre något skrotupplag i Göteborg? Det verkar inte inte så. skrotupplag är troligtvis bilskrot. Som namnet säger är dessa företag specialiserade på skrotning av fordon.
LÄS MER: Följ dessa punter innan du skrotar bilen

Den gamla tidens skrotanläggning kan vi väl idag dela i en allmän soptippsstation eller en di en bilskrot. Tiden då en liten ersättning kunde erhållas ,för en begagnad pryl, är tyvärr förbi. Många soptippsstationer drivs av Renova och man får vara glad om man kan lämna in något gratis. Normalt erhålles några årliga fria lämningstillfällen. Men när dessa är förbrukade skall varje tillfälle betalas med upp till 250 kr. Det är också viktigt att noga sortera allt vid tömningen i olika containrar eller i skjul. Noggrann bevakning sker så att ingen försöker fuska.

LÄS MER: Fusk med skrotning av bilar

Många olägenheter finns med dessa soptippar. Visserligen har mängden av material som slängs ökat. Men fortfarande bedöms inlämning till en soptipp vara allt för krångligt. Därför slängs allsköns skräp till höger och vänster. Platserna runt kommuners uppställda containrar för avlämning av mindre avfall kan mest liknas med en obevakad soptipp. Dessa från början prydligt städade platser förvandlas snart till skrotupplag i Göteborg eller skrotanläggning.

Miljöbalken, som säger att ägaren alltid ansvarar för sina ägodelar tills skrotning utförts, är i det här sammanhanget verkligt tandlös En lag efterföljes ju endast om övervakning sker.

LÄS MER: Stölder av nya bilar och uttjänta skrotbilar

Bilskrot Åtvidaberg

Bilskrot Åtvidaberg

Bilskrot Åtvidaberg, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Åtvidaberg om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Nisses bilskrot i Åtvidaberg skrotar din bil. Här kan du köpa billiga delar till bilen.

Kontaktuppgifter: Nisses Bilskrot Åtvidaberg AB

Adress: Fågelsångsvägen 5

597 53 Åtvidaberg

​Tel: 0120-357 23

…………………………………………………………………………………………….

Bildemontering Åtvidaberg, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Åtvidaberg, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot Åtvidaberg.

Bilskrot Åtvidaberg, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Åtvidaberg om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Åtvidaberg, det finns 1 st. bilskrotar i närheten av Åtvidaberg om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Lagkrav för bildemontering  Åtvidaberg

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Åtvidaberg och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Åtvidaberg.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse för vår miljö

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Åtvidaberg. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler. 

LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar, Men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Linköping

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Åtvidaberg och skrota bilen

Boka transport till bilskrot

Boka transport till Bilskrot

Boka transport till bilskrot.  www.bilskrotgbg.se har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot. Efter bokning får du en bekräftelse inom ett dygn där tid, datum, bestäms. En timme före ringer bärgaren för att kontrollera att bilen är klar för upphämtning och att nycklar, registreringsbevis del 2 finns vid bilen. Bärgningsbilen vi använder oss av kan ta två bilar samtidigt. Från och med 2002 klassas skrotbilar som farligt avfall, transportören skall ha tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta fordon. Alla bilar som vi hämtar skrotas hos vår auktoriserade sammarbetspartner Uffes bilskrot.

LÄS MER: Flytta övergiven skrotbil på en pakering
Boka transport till bilskrot.  www.bilskrotgbg.se har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot. Efter bokning får du en bekräftelse inom ett dygn där tid, datum, bestäms.
Boka transport till bilskrot.  www.bilskrotgbg.se har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot. Efter bokning får du en bekräftelse inom ett dygn där tid, datum, bestäms.

Att bärga skrotbilar utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen. Det bör man tänka på när man boka transport till bilskrot. Om bilen är uttjänt och inte varit i drift på ett tag är det inte ovanligt att exempelvis oljetråg börjar rosta sönder och risk för olja att läcka ut och nå kretsloppet. Företag med tillstånd har personal med utrustning att utföra åtgärder som krävsför att förebygga läckage, spill eller liknande. Det ställs även krav på rätt försäkringar för att få tillstånd.

LÄS MER: Fixa bilen eller köra den till skrot

Förutom ordinarie trafikförsäkring skall det även finnas en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada eller olycka. Om skrotbilar hämtas gratis av företag som saknar tillstånd är det ett brott mot miljöbalken som kan ge dryga böter eller i vissa fall fängelse. Auktoriserade bilskrotar erbjuder tjänsten att boka transport till bilskrot. Auktorisationen som bilskrotar har för att skrota en bil är inte samma tillstånd som transport av uttjänta fordon (farligt avfall).

LÄS MER: Försök sälja defekt bil innan skrotning

Bilkyrkogård

Bilkyrkogård

Bilkyrkogård, Skrotbilarna går olika öden till mötes. Flertalet lämnas till ett auktoriserat skrotningsföretag för att genomgå den normala processen, som leder till fragmentering och återanvändning. Denna kretsgång av återvinning är under intensiv utveckling hårt pressad av lagkrav från miljönämnder.  Kravet för återanvändning var 85 % av bilvikten. Det höjdes till 95 % år 2015 och förmodas slutligen hamna på total 100 % återvinning inom en snar framtid. Konsekvenserna av återanvändningen bedömes ge dubbel effekt. Dels materialbesparing fram till råvara av stål från fabrikant och dels den effektbesparing som göres genom framtagningen. Men inte alla skrotbilar går genom nämnd återvinningsprocess.  Vissa behandlas på olika sätt. Medan några får vila på lagliga bilkyrkogårdar blir andra gömda, dumpade eller förvägrade att följa givna miljökrav.

LÄS MER: Att tänka på inför skrotning av bilar

Förvaringsställen för skrotbilar som inte följer den naturliga skrotningsprocessen kan delas upp i fyra kategorier.

  1. Bilkyrkogårdar godkända av myndigheter

  2. Gömda och glömda, även kallade, kyrkogårdar

  3. Inte av myndigheter erkända varaktiga uppställningsplatser

  4. Dumpade skrotbilar i naturen

Skrotbilar på godkända bilkyrkogårdar

Den idag kanske mest kända och omtalade bilkyrkogården Kyrkö Mosse i Ryd har c:a 150 skrotbilar från 20- till 50-talsmodeller. Varje år besöks platsen av upp mot 15 000 personer och de gamla rostiga bilarna betraktas som ett kulturminne. Den utpekade kultplatsen är det mest attraktiva turistmålet i trakten och är väl omhändertaget av olika myndigheter på grund av de stora ekonomiska fördelarna en sådan attraktion kan ge till bygden. För att understryka detta värde har bygglov lämnats till år 2050. Skrotbilarna har därmed fått myndigheternas välsignelse och behöver inte frukta något allvarligt ingripande. Visserligen beslöts någon gång under slutet av år 1990 att området skulle rensas från skrotbilarna. Men beslutet föll i glömska och skrotbilarna har nu bedömts ha låg miljöpåverkan.

LÄS MER: Kostnadsfri hämtningstjänst av skrotbilar i Göteborg

Ungefär i samma klass bör Båtnäs bilkyrkogård i Årjängs kommun, med flera hundra skrotbilar från 20- till 60-talsmodeller, indelas. Skrotbilsverksamheten startades upp på 50-talet för att läggas ned under 80-talet. Skrotbilarna blev dock stående kvar. Kommunen har inte som likhet med Ryd gjort bilarna till något kulturminne och inte heller använt dessa till någon turistattraktion. Trots detta besöks bilkyrkogården av ett stort antal besökare varje år. Fotoböcker och andra skrifter, innehållande de sevärda rariteterna, har publicerats. 

LÄS MER: Bilskrotar med självplock & dess existens

Enligt rykten utspelades märkliga händelser i samband med tvångsförflyttning av ett antal skrotbilar som ställts upp på annans mark.  Och miljönämnden har även ifrågasatt den miljöpåverkan de odränerade skrotbilarna har eller ha haft. Risker för saneringsbehov av mark har diskuterats.  Om bilkyrkogården är ett kulturminne eller en miljökatastrof har varit en omstridd fråga. Alla som besökt området önskar att denna unika utställning skall bevaras och värderas efter den väldiga entusiasm som visas efter sådana här nostalgiska besök.

Bilkyrkogård, Skrotbilarna går olika öden till mötes. Flertalet lämnas till ett auktoriserat skrotningsföretag för att genomgå den normala processen, som leder till fragmentering och återanvändning
Bilkyrkogård, Skrotbilarna går olika öden till mötes. Flertalet lämnas till ett auktoriserat skrotningsföretag för att genomgå den normala processen, som leder till fragmentering och återanvändning
Gömd bilkyrkogård

Två omtalade gömda och glömda bilkyrkogårdar har upptäckts på Gotland och i Dalarna. Detta bevisar att det finns ett stort antal skrotbilar som fortfarande ligger dolda och förorsakar olika miljöproblem.

Nedgrävda skrotbilarna

I Tingstäde på Gotland fann man i slutet av år 2014 en plats där uppskattningsvis 200 st skrotbilar blivit nedgrävda. Eftersom marken ägdes av Fortifikationsverket hade försvarsmakten ansvar för hantering och tillsyn. Upptäckten gjordes först då en försäljning av området planerades. Framgrävning och saneringsarbete påbörjades. Resultaten från mark- och vattenprov visade, enligt utsago, att inga allvarliga miljöskador kunde förväntas.

Sänkta skrotbilar

Östra Sivbergs gruva i Värmland lades ned på 1920-talet och vattenfylldes snabbt. Rykten, om att gruvschakten användes som dumpningsställe för skrotbilar, gjorde att en undersökning utfördes. Med hjälp av kameror som sänktes på en liten undervattensbåt undersöktes schakten. Man upptäckte vid första dyket 16 st skrotbilar. De äldsta av dessa var från 1950-talet så schakten hade troligtvis använts som dumpningsplats under en längre tid.

Uppställningsplatser för lämna skrotbilarna

I klassen för inte godkända bilkyrkogårdar kan många exempel nämnas. Det gemensamma för dessa bilskrotar är att de saknar den historik som de etablerade bilkyrkogårdarna har. De har startat i sin verksamhet i en mindre skala som bilskrotare, där man kunde lämna bilen för skrotning, och vuxit till förtret för omgivningen. Idag är miljökraven för auktoriserad bilskrotning tydligt anvisade. Det specifika kravet på vätskehindrande genomsläpp på marken där odränerade skrotbilar ställs upp är klart definierat Det är också ett stort antal övriga miljölagar och föreskrifter, i ämnet hantering av skrotbilar, så ortens representant från miljökontoret har möjlighet att agera på ett aggressivt sätt mot lagöverträdare.

LÄS MER: Skrotningsintyg eller skrotintyg är ett bevis att bilen avregistrerad

När de nuvarande bilkyrkogårdarna etablerades och växte sig starka fanns inte dessa krav, som många bilälskare tycks vara tacksamma för. Den bilskrot som idag av någon anledning tror sig kunna gå emot eller överklaga miljönämndens negativa beslut efter en kontroll slösar enbart bort sin tid. Bilskrotar som försöker växa fram en bilkyrkogård med inte dränerade skrotbilar göre sig icke besvär med miljölagboken som underlag. Detta betyder att många bilskrotare tyvärr måste vika flagg. Utvecklingen är oundviklig.

Skrotbilar dumpade i naturen

Lagen om uppställningsplats gäller inte bara bilskrotare utan är generell för alla. Möjligheten att lagföra överträdelser finns. Vissa tycks tro att om skrotbilen står kvar och skyddar det förorenade stället kommer inget att skadas. En sådan villfarelse kan väl bara upptäckas hos en sann veteran-bilfantast. Och en skrotbil kan vara värd en förmögenhet för en samlare. Massor har blivit dumpade i naturen eller står glömda på olika platser. Bland dessa finner man med jämna mellanrum dyrgripar som gör finnaren förmögen.   Förutom att vara observant på värdet bör man vara lika benägen att rapportera eventuellt fynd till markägaren, som bär ansvaret för att skrotbilen enligt lag bärgas och lämnas in för skrotning. Och enbart markägaren äger laga kraft att ombesörja att bärgning utföres.

LÄS MER: Demontering av bilar på bilskrot förr i tiden

Hämta bil till skrot

Hämta bil till skrot

Hämta bil till skrot. Behövs hämtning av bil för skrotning i  Göteborg.                                               www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot. Efter bokning får du en bekräftelse inom ett dygn där tid, datum, bestäms. En timme före ringer bärgaren för att kontrollera att bilen är klar för upphämtning och att nycklar, registreringsbevis del 2 finns vid bilen. Bärgningsbilen vi använder oss av kan ta två bilar samtidigt. Från och med 2002 klassas skrotbilar som farligt avfall, transportören skall ha tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta fordon. Alla bilar som vi hämtar skrotas hos vår auktoriserade sammarbetspartner Uffes bilskrot.

LÄS MER: 10 punkter att tänka på innan du skrotar bilen
Hämta bil till skrot. Behövs hämtning av bil för skrotning i  Göteborg                                                www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot.
Hämta bil till skrot. Behövs hämtning av bil för skrotning i  Göteborg.        www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot.

Att bärga eller hämta bil till skrot utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen. Om bilen är uttjänt och inte varit i drift på ett tag är det inte ovanligt att exempelvis oljetråg börjar rosta sönder och risk för olja att läcka ut och nå kretsloppet. Företag med tillstånd har personal med utrustning att utföra åtgärder som krävsför att förebygga läckage, spill eller liknande. Det ställs även krav på rätt försäkringar för att få tillstånd.

LÄS MER: Förberedd dig inför besiktning av din bil

Förutom ordinarie trafikförsäkring skall det även finnas en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada eller olycka. Om skrotbilar hämtas gratis av företag som saknar tillstånd är det ett brott mot miljöbalken som kan ge dryga böter eller i vissa fall fängelse. Auktoriserade bilskrotar erbjuder tjänsten att hämta bil till skrot. Auktorisationen som bilskrotar har för att skrota en bil är inte samma tillstånd som transport av uttjänta fordon (farligt avfall).

LÄS MER: Bil för skrotning & hämtning i Göteborg

Bilskrot Linköping

Bilskrot Linköping

Bilskrot Linköping, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Linköping om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Begagnade bildelar värnar om en renare värld i allt dom gör, begagnade bildelar är miljöcertifierade enligt ISO14001. Dom är medlemmar i bildelsbasen, fbt, laga, lagabasen, sveriges bilskrotares riksförbund, SBR och Svenska Järn.

Kontaktuppgifter: AB Beg. Bildelar

Adress: Ensbovägen 5

582 54 Linköping

​Tel: 013-10 01 10

…………………………………………………………………………………………….

Begagnade originalreservdelar med garanti för omgående leverans till kundreparation hos Signalen Ab i Linköping. Beställ begagnade originalreservdelar med garanti för snabb leverans.

Kontaktuppgifter: Signalen AB

Adress: Hägerhällsvägen 61

582 72 Linköping

​Tel: 013-397024

Bildemontering Linköping, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.
Bildemontering Linköping, bilar tas om hand av en auktoriserad bilskrot.

Bilskrot Linköping, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Linköping om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.
Bilskrot Linköping, det finns 2 st. bilskrotar i närheten av Linköping om du vill skrota din bil eller köpa begagnade reservdelar.

Lagkrav för bildemontering  Linköping

Företag som sysslar bildemontering, bilskrot Linköping och bilskrotning måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Skrotbilar klassas som farligt avfall. Därför krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att bärga bilen till en bilskrot Linköping.

LÄS MER: Bilskrotens betydelse för vår miljö

Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing gäller också bilskrot Linköping. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

LÄS MER: 10 tips när du skall skrota din bil

Hos Transportstyrelsen kan man få information om hur många bilar som skrotas och avregistreras i Sverige. I början av 2000 talet var antalet skrotade bilar betydligt mycket mer. Detta är mycket märkligt med tanke på att det är rekord år både 2016 och 2017 när det gäller ny registreringar av personbilar. Förut var det balans när det gäller skrotning och nyregistrering. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att många bilar som skulle skrotas här i Sverige, exporteras illegalt till t ex. Afrika. Bristen på material i form av skrotbilar kan äventyra våra inhemska bilskrotar och bildemonteringar. Förbjud därför export av bilar som är 10 år och äldre till länder där miljölagar inte är likställda med Sveriges miljölagar. Detta skulle gynna både bilskrot Linköping, men framförallt miljön i dom länder som skrotbilarna hamnar i.

LÄS MER: Bilskrotar och bildemonteringar i Tranås

Skrotbilar klassas som farligt avfall, för mer information klicka på länken som leder till kommunens hemsida, FARLIGT AVFALL

För mer information klicka här bilskrot Linköping och skrota bilen

Bilskrot i Göteborgsområdet

Bilskrot i Göteborgsområdet

Bilskrot i Göteborgsområdet. För den som tänker skrota sin bil finns det många alternativ att välja. Det första valet är att själv transportera bilen till bilskrotning eller begära bärgning. Om inte skrotbilen kan köras eller på annat sätt transporteras av ägaren. Nästa steg är är att välja mellan ett auktoriserat bilskrot som i allmänhet är en kugge i processen återvinning. Denna process är lagbunden med krav på lägst 95 % återanvändning.  Om något annat ”företag” anlitas finns risken att skrotbilen kommer på villovägar. Och lätt kan komma tillbaka i trafik tvärs emot ägarens beslut. 

LÄS MER: Skrotning bilar av seriös aktör i Göteborg

Frågan om kostnad för bärgning eller rent av ersättning för skrotbilen är ofta aktuell före beslut. I branschen förekommer ett antal oseriösa och oregistrerade ”företag” som i grund och botten är fiktiva. Dessa erbjuder så kallade lockpriser. För att vid köptillfället ändra till noll kronor baserat på oändligt många bortförklaringar. Dessa aktörer har naturligtvis inga tillstånd eller är registrerade hos Länsstyrelsen eller Skatteverket. Kan ägaren själv på något sätt transportera sin skrotbil till ett auktoriserat skrotningsföretag. Sådant finns i Varekil på Orust med koppling till bilskrot i Göteborgsområdet. 

LÄS MER: Förr hade alla bilskrotar självplock

Om ägaren skall anlita hjälp till bärgning och transport finns många alternativ. Och många av dessa finns tyvärr i kategorin fiktiva ”företag” med ovan beskrivna brister. För att sortera ut seriösa skattpliktiga företag i denna härva måste man gå metodiskt till väga. Att företaget måste vara registrerat med organisationsnummer är en självklarhet. Detta är ändå ingen garanti för att företaget är seriöst och följer lagar och regler.

Bilskrot i Göteborgsområdet. För den som tänker skrota sin bil finns det många alternativ att välja. Det första valet är att själv transportera bilen till bilskrotning eller begära bärgning.
Bilskrot i Göteborgsområdet. För den som tänker skrota sin bil finns det många alternativ att välja. Det första valet är att själv transportera bilen till bilskrotning eller begära bärgning.

Det finns personer som gömmer sig företag som är registrerat av Bolagsverket men inte finns hos Skatteverket. Anledningen till detta behöver inte förklaras. Transport av skrotbil klassas av Länsstyrelsen som transport av farligt avfall. För detta krävs särskilt tillstånd som visar att företaget följer lagar och regler. Som är kopplade till verksamheten. Det är enkelt för skrotbilsägaren att kontrollera. Tillståndet skall finnas i bärgningsbilen. Tillståndet är naturligtvis utställd på företagets organisationsnummer. I tillståndet finns alla krav specificerade av Länsstyrelsen och betyder att företaget lever upp till dessa. Ägaren kan alltså med enkla medel förvissa sig om att skrotbilen kommer att hanteras helt enligt myndigheters krav på återanvändning. Att hitta bilskrot i Göteborgsområdet som har ställda miljökrav som innefattas av detta kommer att följas.

LÄS MER: Hitta billigare nya reservdelar än begagnade på bildelsbasen