Västlänken i Göteborg

Västlänken i Göteborg

Västlänken i Göteborg är i korthet byggande av ett 8 km lång dubbelspårig järnvägsförbindelser mellan tre underjordiska stationer. Av dessa 8 km utgörs 6 km tunnel och de tre underjordiska stationer. Som skall finnas vid centralstationen, Hagakyrkan och korsvägen.

Projektets målsättning

Enligt Transportstyrelsen är projektets huvudändamål att förbättra den regionala persontransporten. Detta nås genom insättning av fler tåg. Färre byten genom direktdestinationer till de tre stationerna och ett allmänt framtida underlättande av resande med tåg. ( Hur och vilka kopplingar man gjort med nuvarande spårvagnstransporter kan inte utläsas)

Projektets tidplan och kostnad

Byggstarten är satt till år 2018, trafikstarten till år 2026 och kostnaden i runda slängar till 20 miljarder kronor.

Nuläge

I dag är vi inne i sista delen av år 2018 och göteborgarna kan med tanke vad de ser och hör ana sig till de nästkommande 8 årens upplevelser. Och allt ljudligare och fysiska protester är under upprinnelse. Nu som först syns på det på ett konkret sätt vad man har att förvänta sig de närmaste 8 åren.  Avspärrningar, omdirigeringar, enkelriktningar och oändliga trafikköer. Och det är inte enbart bilister som har svårt att komma fram. För många är det inte tillrådligt att åka in till city. Och det är bara början tyvärr. Insatta personer har naturligtvis varit medvetna om vad göteborgarna börja förstå skall hända. Att opinionen mot byggandet av västlänken i Göteborg kommer att eskalera är ställd utom all tvivel.

Människor som känner sig vilseförda av politiker håller inte tyst även om de blir kallade för de värsta invektiv från politikerhåll. Men idag äger betydligt allvarligare saker rum. Att vanliga arbetare inom projektet blir angripna på det mest horribla sätt pekar på att projektet kan totalhaverera.

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil
Historik

Projektet med västlänken i Göteborg började allaredan år 2013 av Trafikverket och Göteborgs politiska etablissemang har givetvis mer eller mindre arbetat med detta sedan dess. Och det har inte gått gnisselfritt bland annat för att trängselskatten blivit en spinnoff-effekt. Någon har väl ifrågasatt den tvivelaktiga bedömda totalkostnad av 20 miljarder kronor. Att en toppolitiker blivit avsatt för att i huvudsak framfört vettiga frågor och för göteborgarna vettiga argument är för dessa häpnadsväckande. För många tacksamma göteborgare har den här politikern fortsatt sitt arbete. Och med tanke på vad som skett har finns det en person att hålla i handen för dessa personer. Att på ett år vinna göteborgarnas förtroende på 17 % i senaste kommunalvalet talat för sig själv.

LÄS MER: Vad kostar det att skrota bilen
Hur kommer framtiden att se ut?

Framtiden för projektet är utstakat och höljt i prestige.  Allt fler göteborgare ställer frågor och engagerar sig i något som blivit mycket konkretare. Vad blir egentligen värdet av projektet? Har vi råd med detta med tanke på hur det idag ser ut med de nedgångna samhällsfunktionerna? Dom är många! Skall lägga ett så stort projekt mitt i en högkonjunktur med allt vad det innebär? Hur effektiv är den runda kostnadskalkylen? Ja frågorna är många och svaren är desto färre så att sia om framtiden för projektet synes svår. 

En sak är dock säker, med tanke på senare tids livshotande sabotage och andra angrepp mot anställda arbetare, är situationen allvarlig. Att kalla på polis och tro att problemet är politiskt löst är att skjuta sig själv i foten. Nu måste rakryggade politiker, som förmår att lämna prestigen bakom sig. Träda fram och visa  att de är folkvalda personer och lösa sitationen med västlänken i Göteborg.

LÄS MER: Få en bil bortforslad i Göteborg