Uddevalla en historisk stad

Uddevalla en historisk stad

Uddevalla en historisk stad. Trots sin storlek får Uddevalla stryka flagg i konkurrens med många andra städer i Bohuslän. Det är naturligtvis inte lätt att på sommartid hävda sig mot städer som Strömstad, Lysekil och Marstrand. Många kör fort genom staden på färd till turistmagneterna ute vid havsbandet. Visserligen finns man inomskärs, men västkustens speciella atmosfär går inte att missa. Förutom turismen är och förblir staden, som bildades år 1496, centrum i Bohuslän. Staden utsattes under 1500-talet för tre skövlingar. Det var dock under det seklet staden utvecklades genom i första hand träexport.

LÄS MER: När norrmännen belägrade Bohus fästning

Nya sågmetoder och invandring, i kombination, av stor tillgång av skog, resulterade i den första högkonjunkturen. 1600-talet förflyter med fyra krig mot Danmark och Norge Staden brändes vid tre tillfällen. Men genom freden i Roskilde år 1658 blev Bohuslän och därmed även Uddevalla svenskt för alltid. Uddevalla en historisk stad. Staden utvecklades, i hård konkurrens med Göteborg, till landets tredje största sjöfartsstad. 1700-talets största historiska händelse var Karl X11s död i Norge. Kroppen flyttades till Uddevalla där balsamering hölls. Under seklet växer staden till näst störst efter Göteborg på västkusten. Fiskerinäringen, och därmed även handelsflottan, växer enormt och närmar sig Göteborgs status.

LÄS MER: Tre bra saker med Göteborg

Tyvärr stoppades utvecklingen upp under 1800-talet. Genom öppnandet av Trollhättekanal  går en stor del av transporterna sjöledes. Vägtransporterna till Uddevalla, med främst virke från Värmland, upphör nästan helt. Detta tvingar bort stora delar av handelsflottan. Hela staden brinner upp och sillen försvinner. Och allt detta hände under det första decenniet. Staden tycktes vara helt förkrossad. Men efter en femtioårig tillbakagång hände en otrolig omvändning. Ångtiden gjorde sitt inträde i industrin. Många olika företag startades i staden, vilket medförde att massor av arbetstillfällen skapades. Månget stenhuggeri i Bohuslän styrdes av Kullgrens Enka. Och med bygget av slussarna i Trollhättan blev stenindustrin en en av de största i landet.

Uddevalla en historisk stad. Trots sin storlek får Uddevalla stryka flagg i konkurrens med många andra städer i Bohuslän.
Uddevalla en historisk stad. Trots sin storlek får Uddevalla stryka flagg i konkurrens med många andra städer i Bohuslän.
LÄS MER: Göta älv från Trollhättan till Göteborg

I ångans fotspår skapades Uddevallavarvet. Och det blev den största epoken i Uddevallas framgångsrika industrihistoria. Varvsarbetare från norra Europa lockades in för att klara den stora och ökande efterfrågan. Men redan år 1984 tvingades varvet till nedläggning. Samtidigt rönte Bohusläns regemente samma öde. Så stundade åter en ny ekonomisk kris för Uddevalla. Många stödåtgärder fick sättas in. Räddningen tyckes komma i samband med AB Volvos intåg i staden. Volvo bedömde att monteringen av den öppna sportmodellen C70 skulle passa de givna förutsättningarna. Men även det här projektet blev bara en epok i Uddevallas historia. År 2013, efter 28 år, lämnade Volvo Uddevalla.

LÄS MER: Volvos lastbilar och bussar har för höga avgasutsläpp

Uddevalla en historisk stad. Stadens historik är troligtvis rikast av alla västkuststäder. Bland många framgångar finns det också många tragedier. Och det är väl dessa som präglar bohuslänningarnas kraft att alltid komma tillbaka.

LÄS MER: Bil skrot i Uddevalla som hämtar skrotbilar gratis