Upplands Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan man skrota sin bil. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Du kan kostnadsfritt lämna in ditt fordon med producentansvar till något av våra mottagningsställen. Om någon annan lämnar in din skrotbil, krävs en fullmakt.

Kontaktuppgifter: Upplands Bildemontering AB, Möllersvärdsgat. 8, 754 50 Uppsala, Tel 018-16 92 00

Skrota bilen hos Upplands Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Uppsala bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Upplands Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Uppsala och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Upplands Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Uppsala och avregistreras.

Information om skrotning av bil i Uppsala

Mer information om skrotbilar i Uppsala kommun

Fler Bilskrotar i Uppsala län