Arons Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Man kan komma med bilen själv till Arons Bildemontering. Det är bara att komma in under ordinarie tider med registrerings bevis och legitimation.​
Hämtning utförs på bilar upp till 3500 kg  inom Malmö och dess grannkommuner om bilen är komplett (allt sitter på sin plats, behöver ej fungera). Auktoriserad bilskrot sedan 1965.

Kontaktuppgifter: Arons Bildemontering, Jägersroväg. 181, 213 75 Malmö, Tel 040-944 660

Information om skrotning av bilar i Skåne Län

Mer information om skrotbilar & bilskrot hos Malmö kommun

Skrota bilen hos Arons Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Malmö bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Malmö som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Arons Bildemontering  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Arons Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Malmö för avregistrering.

Fler bbilskrotar i Skåne Län