Atracco AB Huddinge är en auktoriserad bilskrot och bildemontering. Här kan du skrota bilen eller köpa begagnade bildelar.

Atracco är ett snabbt växande företag och ledande i Norden inom miljövänlig bildemontering och försäljning av bildelar över internet. Verksamheten består av återvinning och försäljning av begagnade bildelar samt material som metall, gummi, glas m.m

Fler bilskrotar och bildemonteringar i Stockholm

Kontaktuppgifter: Atracco Huddinge AB, Gamla Tullingeväg. 6, 141 44 Huddinge, 08-711 2640

Skrota bilen hos Atracco AB Huddinge

När det är dags att skrota bilen i Huddinge bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Atracco AB Huddinge  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Atracco AB Huddinge innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Huddinge.

Hur funkar det att skrota bilen i Stockholms Län

Fler bilskrotar i Huddinge