Hovmantorp Bildemontering AB

Hovmantorp Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Hovmantorp

Vem får skrota en bil?

Det är bara företagsom är auktoriserade från Länsstyrelsen som får skrota bilar och som kan se till att bilen avregistreras. Att vara auktoriserad innebär också att följa alla gällande lagar och regler för återvinning och miljöhänsyn. Hovmantorps Bildemontering är auktoriserad sedan 1984.

Vad behöver jag ha med mig för att kunna skrota min bil?

Du måste ha med dig bilens registreringsbevis, det gula pappret, för att dom ska kunna avföra bilen ur bilregistret. Du ska också ha med dig din legitimation.

Hur gör jag om bilen har körförbud?

Dom kan erbjuda hjälpa med transport om det inte går att köra bilen.

Kostar det något att skrota bilen?

När du lämnar in en komplett skrotbil betalar Hovmantorp Bildemontering normalt sett runt 500 kronor för bilen. Eftersom att företaget ingår i ett nätverk kallat bilretur som är avtalspartner med bilproducenterna så får du alltid lämna din kompletta skrotbil utan kostnad hos dom. Priset är dock beroende av metallpriset för dagen. Kontakta företaget för mer information.

Kontaktuppgifter: Hovmantorp Bildemontering AB, Magasingat. 6, 365 42 Hovmantorp, Tel 0478-416 71

Information om skrotning av bilar i Kalmar Län