Forsmans Återvinning AB

Forsmans Återvinning AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Malung

För att bedriva bilskrot måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Kontaktuppgifter: Forsmans Återvinning AB, Östra Bangat. 51, 782 34 Malung, Tel 0280-710 79

Information om skrotning av bilar i Dalarna

Mer information om skrotbilar hos Malungs kommun

Skrota bilen hos Forsmans Återvinning AB

När det är dags att skrota bilen i Malung bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Forsmans Återvinning AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Forsmans Återvinning AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Malung för avregistrering.