Elbilen är den verkligen miljösmart

Elbilen är den verkligen miljösmart

Elbilen är den verkligen miljösmart. Ingen har väl beskrivit en eldriven personbil som miljöfördärvare. Det finns nog en ganska klar bild varför så är fallet.

Utsläppshistorik

Det har väl känt mycket länge att bensinbilar avgasutsläpp innehåller stora kvantiteter koldioxid. Dessa lägger sig som ett skyddande täcke för utstrålning i atmosfären. Som en följd förändras klimatet med temperaturhöjning den så kallade växthuseffekten. För att minimera dessa koldioxidutsläpp införde regeringen subventioner för inköp av personbilar med dieselmotorer. Motiveringen var helt enkelt att ett avsevärt renare avgasutsläpp nåddes tack vara det reducerade koldioxidutsläppet. Som avsevärt skulle förbättra klimatet. Denna politiska tankegång varade tills dieselmotorns utsläpp analyserades på ett korrekt sätt. Det visade sig då att istället för koldioxid fanns en stor mängd av kväveoxider. Framför allt mättes det upp sot- askpartiklar. Som är cancerframkallande och därmed direkt livshotande i motsats till  koldioxiden. Subventionerna drogs självklart genast in när verkligheten kom till dager. Förhoppningen finns nu hos elbilen. Men elbilen är den verkligen miljösmart?

LÄS MER: När är det mest ekonomiskt att byta bil
Dagens situation

Det har nu framkommit att elbilen är framtidens lösning utan konkurrens. Den har ju inga utsläpp så det är ju bara tuta och köra. Här kan subventioner hjälpa biltillverkarna att påskynda tillverkningen av elbilar så att en snabb utfasning kan ske. Inte nog med det, Marknaden kommer att behöva miljontals av batterier, så därför måste tänkta batteritillverkare lockas hit till varje som helst stående medel. Det kommer nog att lyckas därför att konkurrerande länder naturligtvis analyserat konsekvenserna vid tillverkningen.

LÄS MER: Vad är en mild hybrid

Tillverkningen av batterier är inte hel ren ur miljösynpunkt. Ett batteri till en eldriven personbil kräver åtminstone 100 kWh. Vid tillverkningen av ett sådant batteri kommer 15-20 ton koldioxid att släppas ut. Hur löser regeringen detta vid godkännande av en eventuell tillverkningsetablering? Det är ju bara att plocka fram en miniräknare för att se konsekvenserna. Och det är en fördel att göra detta före godkännande. Sedan får man naturligtvis inte glömma elen som åtgår för att ladda dessa batterier. Metoden för generering är beroende på framtagningssättet. Måste importerad el från kolgeneratorer användas kan elbilens negativa inverkan på miljön bli mycket stor. Bara för kort tid sedan avslöjades floppen med subventionerade elcyklar. Där organiserad kriminalitet tog hand om en stor del av subventionerna. Elbilen är den verkligen miljösmart? När är flopparnas tid förbi och placerad i historiken?

LÄS MER: Många är intresserade att köpa bilar oavsett bilens skick
LÄS OCKSÅ: Hur går det med västlänken i Göteborg