Skrot Göteborg

Skrot Göteborg

Skrot Göteborg, lämna din uttjänta bil till en auktoriserad bilskrot. Auktoriserad bilskrot ska man skrota bilen för att få en problemfri skrotning fordonet. En godkänd skrot kan du vara trygg , en seriös aktör hanterar  avregistrering, sanering, demontering av din uttjänta bil. Slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material,

Skrot Göteborg
Skrot Göteborg, med återvinning och återanvändning av bildelar. Miljöfarliga ämnen tas omhand på rätt sätt.

Skrot Göteborg, Om du vill kan han hämta skrotbilen gratis, men då utgår ingen ersättning. Vid gratis bärgning är det skrotbilens värde som betalar transporten.

För gratis hämtning ring 031-94 37 60 Bilbärgning Gbg AB