Bro Bilskrot

Bro Bilskrot AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Kontaktuppgifter: Bro Bilskrot AB, Bro Ekes 200, 621 73 Visby, Tel 0498-272 722

Information om skrotning av bilar på Gotland

Mer information om skrotbilar hos Gotlands kommun

Skrota bilen hos Bro Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Visby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bro Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Visby för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Bro Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Fler bilskrotar i Gotlands Län