Bilskrot Ruda

Bilskrot i Ruda avregistrerar din skrotbil

Bilskrot Ruda. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 2 st i Ruda. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinns över 95 % av bilens vikt idag.

Bildemontering och bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Ruda

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Ruda Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Ruda

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Ruda. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från 
vägtrafikregistret).

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Ruda

Enbart bilskrot i Ruda som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Fler bilskrotar i Kalmar Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Ruda: Naturvårdsverket

Mer om Ruda

Ruda är en tätort i Högsby kommun i Kalmar län. Orten hette från början Kroken men döptes om till Ruda efter Ruda herrgård i samband med tillkomsten av järnvägen Kalmar–Berga Järnväg mellan Kalmar och Berga1895–1897, då stationshuset byggdes på mark som avsöndrats från Ruda herrgård. Mellan 1923 och 1963 var Ruda även järnvägsknut på Östra Smålands Järnväg Oskarshamn.
Källa Wikipedia