Bilskrot Gällivare

Bilskrot i Gällivare avregistrerar din skrotbil

Bilskrot Gällivare. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Gällivare. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinns över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Gällivare

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Malmfältens Bildemontering

Anlita alltid godkänd bilskrot i Gällivare

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Gällivare. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Gällivare

Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Gällivare som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Fler bilskrotar i Norrbottens Län

Mer information om skrotbilar i Gällivare kommun

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Gällivare: Naturvårdsverket

Mer om Gällivare

Gällivare  är en tätort i Lappland och centralort i Gällivare kommun i Norrbottens län. Orten är en järnvägsknut mellan Malmbanan och Inlandsbanan, vilken har sin nordliga ändpunkt i Gällivare. Idag är samhällena Gällivare och Malmberget praktiskt taget hopbyggda och det är cirka fem kilometer mellan orternas centrala delar.
Källa Wikipedia.

Official Tourist Information – Gällivare Turistcenter