Bilskrot Flyinge

Bilskrot Flyinge. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Flyinge. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Flyinge

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Granaths Bilskrot

Anlita alltid godkänd bilskrot i Flyinge

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Flyinge. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Flyinge som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Flyinge

Fler bilskrotar i Skåne Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Flyinge: Naturvårdsverket

Mer om Flyinge

Flyinge är en tätort i Eslövs kommun i Skåne län.

Samhället bestod ursprungligen av fem gårdar. När järnvägen 1906 öppnades påbörjades en utbyggnad. Hit flyttade en plantskola och efterhand byggdes alltfler egnahem och villor. Telefonstation öppnades och en bro byggdes över ån så att Flyinge Kungsgård kunde använda järnvägen för att transportera sina hästar.

Flyinge blev 1952 huvudort i Skarhults landskommun, som 20 år senare kom att ingå i Eslövs kommun. Flyinge kungsgård och Flyingeby kom att tillhöra Södra Sandby landskommun som införlivades med Lunds kommun.
Källa Wikipedia.