Bilskrot Djurås

Bilskrot Djurås. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Djurås. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Djurås

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Djurås Bilskrot AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Djurås

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Djurås. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Djurås som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Djurås

Fler bilskrotar i Dalarna Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Djurås: Naturvårdsverket

Mer om Djurås

Djurås är en tätort i Dalarna och centralort i Gagnefs kommun i Dalarnas län. Vid Djurås möts Österdalälven med Västerdalälven och bildar Dalälven, platsen kallas för Älvmötet. Tätortens område utökades 2015 med Djurås by och Djurmo.
Källa Wikipedia.