Bilskrot Brunflo

Bilskrot Brunflo. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Brunflo. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Brunflo

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Brunflo Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Brunflo

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Brunflo. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Brunflo som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna skrotbilen till en auktoriserad bilskrot i Brunflo

Fler bilskrotar i Jämtlands Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Brunflo: Naturvårdsverket

Mer om Brunflo

Brunflo är en ort i Brunflo distrikt i Östersunds kommun och kyrkbyn i Brunflo socken. Orten räknades tidigare som en egen tätort men utgör istället sedan 2015 en del av tätorten Östersund med totalt omkring 50 000 invånare.[3] Brunflo ligger cirka 16 kilometer sydost om Östersunds centrum, i inre delen av Brunfloviken av Storsjön och var tidigare Jämtlands näst största tätort.
Källa Wikipedia.