Bilskrot Björklinge

Bilskrot Björklinge. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Björklinge. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Björklinge

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Björklinge Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Björklinge

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Björklinge. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från 
vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Stockholm som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Björklinge

Fler bilskrotar i Uppsala Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilarB

Handbok Bilskrot Björklinge: Naturvårdsverket

Mer information om Björklinge

Björklinge samhälle ligger cirka 20 kilometer norr om Uppsala, vid och på en mäktig grusås (rullstensås). Omedelbart öster om samhället ligger Långsjön. Den är 5 kilometer lång i nordlig riktning och knappt en kilometer bred. Det är en källvattensjö, med mycket god vattenkvalitet. Vid Långsjön finns en badplats kallad Sandviksbadet. Den 60:e breddgraden går vid Drälinge, cirka fyra kilometer söder om Björklinge kyrka.
Källa Wikipedia