Billeberga Bildemontering AB

Billeberga Bildemontering AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Billeberga Bildemontering AB är ett återvinningsföretag inom fordonsbranschen som ägs och drivs av M Mheisen. Inom fordonsbranschen har Mheisen mångårig erfarenhet och gedigen utbildning. Han har under åren samlat på sig ovärderliga kunskaper inom återvinningsindustrin och samtidigt skapat ett högkvalitativt nätverk av professionella medarbetare.

Verksamheten flyttade under hösten 2012 till helt nya, och för ändamålet miljöanpassade lokaler i Billeberga. Grunden är nu lagd för en fortsatt expansion inom återvinningsbranschen.

Kontaktuppgifter: Billeberga Bildemontering AB, Fabriksväg. 8, 268 73 Billeberga, Tel 0418-660 924

Mer information om skrotning av bilar i Skåne Län

Skrota bilen hos Billeberga Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Billeberga bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Billeberga Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Billeberga Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Billeberga för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län