Bildemontering Woxby

Bildemontering Woxby är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Järvsö

För att bedriva bildemontering måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Kontaktuppgifter: Bildemontering Woxby, Karsjö 6635 820 40 Järvsö , Tel 0651-450 42

Information om skrotning av bilar i Gävleborgs Län

Skrota bilen hos Bildemontering Woxby

När det är dags att skrota bilen i Järvsö bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bildemontering Woxby  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Bildemontering Woxby innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Järvsö för avregistrering.