Begagnade bildelar i Kolbäck AB,

Begagnade bildelar i Kolbäck AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.


Begagnade Bildelar i Kolbäck AB startade år 1979. År 1986 övertog nuvarande ägare verksamheten som sedan dess är ett familjeföretag med 6 personer anställda. Företaget anslöts till SBR, Sveriges bilåtervinnares riksförbund kort därefter. År 2007 certifierades företaget av SBR. Begagnade Bildelar i Kolbäck AB är dessutom anslutet till Bilretur Bilåtervinning. Detta är ett nationellt nätverk av bildemonterare som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem för uttjänta bilar. Både kvinnor och män arbetar i verksamheten.

Kontaktuppgifter: Begagnade bildelar i Kolbäck AB, Industriväg. 7, 734 51 Kolbäck, 0220-417 14

Information om skrotning av bilar i Värmlands Län

Skrota bilen hos Begagnade bildelar i Kolbäck AB

När det är dags att skrota bilen i Kolbäck bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Begagnade bildelar i Kolbäck AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Begagnade bildelar i Kolbäck AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kolbäck för avregistrering.